Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 20–26 lutego 2023 r. (1)

W końcu lutego 2023 r. na rynku krajowym utrzymała się tendencja spadkowa cen zbóż podstawowych. W dniach 20–26.02.2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 325 zł/t, nieznacznie (o 0,4%) mniej niż w poprzednim tygodniu i o 1,5% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena tego ziarna była jednak o 4% wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 987 zł/t, o 2% mniej niż przed tygodniem i o 4% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 9% tańsze niż przed rokiem.
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 121 zł/t, nieznacznie (o 0,4%) niższym niż w poprzednim tygodniu i o 6% niższym niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była nieco (o 0,2%) niższa niż rok wcześniej.
Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 1 136 zł/t wobec 1 138 zł/t tydzień wcześniej. Pszenżyto było o 3% tańsze niż przed miesiącem, ale nieznacznie (o 0,3%) droższe niż przed rokiem.
Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po 1 187 zł/t, o 7% taniej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był droższy o 16%.
Za kukurydzę krajowi dostawcy uzyskiwali przeciętnie 1 347 zł/t, 0 7% więcej niż tydzień wcześniej i o 6% więcej niż przed miesiącem. Cena tego zboża była o 19,5% wyższa niż przed rokiem.

W styczniu 2023 r. dostawy zbóż do skupu znacząco wzrosły. Producenci rolni dostarczyli do skupu 490 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 19% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 43% więcej niż przed rokiem.
Skup pszenicy ukształtował się na poziomie 384tys.ton (w tym pszenicy paszowej 128tys. ton), o 22% wyższym niż miesiąc wcześniej i o 57% wyższym niż przed rokiem.
Skup jęczmienia ogółem w kraju wyniósł 30 tys. ton, w tym jęczmienia paszowego – 20 tys. ton, a jęczmienia browarnego – 5 tys. ton.
Łączny skup jęczmienia był o 10% mniejszy niż w grudniu 2022 r. i o 6% mniejszy niż w styczniu 2022 r. Jęczmienia paszowego skupiono o 19% mniej niż przed rokiem, natomiast jęczmienia browarnego – o 39% więcej.

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij