Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Szybkie wiadomości ekonomiczne (17 lipca)

▶️ W finalnym szacunku GUS potwierdził czerwcowy odczyt inflacji CPI w wysokości 11,5% r/r, zgodnie ze wstępną publikacją. W porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny konsumpcyjne utrzymały się na niezmienionym poziomie drugi miesiąc z rzędu (0% m/m). Spadek inflacji postępuje w tempie bliskim naszych pierwotnych założeń jeszcze z początku roku. Inflacja w drugiej połowie 2023 r. dalej będzie się obniżać, szczególnie kanałem czynników niebazowych. Inflacja bazowa będzie również spadać, ale w niższym tempie. Na jednocyfrowe terytorium inflacji CPI na pewno wejdziemy we wrześniu, choć wysoce prawdopodobne, że stanie się to już w sierpniu. Na koniec 2023 r. inflacja może się obniżyć nawet do 7% r/r.

▶️ Nadwyżka na rachunku bieżącym w maju wyniosła 1392 mln EUR wobec konsensusu nadwyżki 560 mln EUR. Eksport towarów wzrósł o 3,3% r/r, a import zmniejszył się o 6,2%. Dobre dane o polskim bilansie płatniczym za maj. Saldo rachunku bieżącego powróciło do ponad jednomilardowych nadwyżek. Warto zwrócić szczególną uwagę na wysoką nadwyżkę handlową (1111 mln EUR) wynikającą z niższych cen importowanych surowców i towarów zaopatrzeniowych oraz co ważniejsze utrzymujących się solidnych wyników eksportu.

źródło: Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Udostępnij