Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Holistyczne podejście do mniejszych zakładów produkcyjnych

Wymagania rynku wobec producentów żywności w zakresie standardów higieny są jednakowe. Dotyczy to zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i średnich oraz małych, lokalnych firm. Jednocześnie nie jest tajemnicą, że mniejsze zakłady produkujące żywność działają w zupełnie inny sposób niż najwięksi gracze. Dysponują znacznie skromniejszymi zasobami personalnymi, a część pracowników odpowiada za różne procesy, np. po zakończeniu zadań na produkcji w danym dniu zajmuje się myciem linii produkcyjnej. Ze względu na skalę działania mniejszych zakładów, nie ma możliwości wdrażania tam kosztownych rozwiązań – powszechnie dostępnych u dużych producentów. Odmienne podejście dotyczy również nadzorowania finansów. Wynika to z tego, że czasami mniejsze zakłady produkcyjne utrzymują wzorce procesów wdrożonych wiele lat temu. Zdarza się, że nie mają wystarczającej wiedzy, gdzie można ograniczyć marnotrawstwa. Firmy te koncentrują się przede wszystkim na produkcji i mogą nie posiadać niezbędnych kompetencji, jak zoptymalizować procesy, aby stały się mniej kosztowne, a tym samym produkcja była bardziej opłacalna.

Sposobem na takie wyzwania jest podejście holistyczne do całości procesu.
Działania związane z higienizacją w zakładach przemysłu spożywczego są przecież jednym z elementów całości procesów produkcyjnych toczących się w zakładzie. Dla właścicieli mniejszych zakładów pomocne może być spojrzenie na cały proces produkcyjny z dystansu przez zewnętrzną firmę zapewniającą usługi utrzymania higieny i szeroko pojętego doradztwa procesowego. Rekomendowana przez nią zmiana w zakresie, np. organizacji pracy, układu ustawienia wyposażenia pomieszczeń czy nawet przyzwyczajeń personelu, może zaowocować wartością dodaną w postaci obniżenia kosztów, poprawy jakości pracy, czy wreszcie poprawy jakości produktu.

W ramach współpracy z mniejszymi i średnimi zakładami produkującymi żywność skupiamy się na znacznie szerszym spektrum działań niż tylko proces higienizacji. Podchodzimy holistycznie do całego procesu i zakładu zdając sobie sprawę, że stan sanitarny jest konsekwencją wielu składowych. Jednocześnie, jako doświadczony dostawca usług dla przemysłu spożywczego, możemy wspierać producentów poprzez jednorazowe lub cykliczne realizowanie usług na terenie całej Polski.

Zbigniew Florczuk
dyrektor grup produktowych Industrial
Processes i Industrial Cleaning
Climbex sp. z o.o. (Grupa Impel)

Udostępnij