Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Ludwik Kotecki

Szybkie wiadomości ekonomiczne (13 kwietnia)

▶️ Ludwik Kotecki – członek jastrzębiego skrzydła RPP – wyraził opinię, że Rada powinna podwyższyć stopy o 25pb, aby pokazać swoją determinację do walki z inflacją. Taka podwyżka byłaby na tyle mała, by nie zaszkodzić w zauważalny sposób koniunkturze w polskiej gospodarce, a zarazem wystarczająco duża by ograniczyć oczekiwania inflacyjne. Sądzimy, że pogląd Ludwika Koteckiego jest odosobniony w RPP. Kolejną decyzją tego gremium będzie – naszym zdaniem – obniżka stóp procentowych i nastąpi ona późną jesienią 2023 r.

▶️ W marcu inflacja CPI obniżyła się z 6,0 do 5,0% r/r, czyli nieco głębiej od oczekiwań (5,2%). Za to inflacja bazowa wzrosła z 5,5 do 5,6% r/r. Dynamika tej ostatniej utrzymuje się od jakiegoś czasu na poziomie 0,4% m/m. Oznacza to, że procesy dezinflacyjne w USA podążają za globalnym wzorcem. Maleje inflacja podażowa – spowodowana spadkiem cen surowców i energii, ale inflacja popytowa okazuje się lepka. To nienajlepsza wiadomość dla Fed, gdyż dotychczasowe podwyżki stóp nie zdołały stłumić dobrej koniunktury na rynku pracy i wyhamować popytu konsumpcyjnego.

▶️ Dyskusja podczas ostatniego posiedzenia FOMC, podczas którego zadecydowano o podniesieniu stóp o 25pb, toczyła się w duże mierze wokół turbulencji w sektorze bankowym – wynika z opublikowanego sprawozdania z jej przebiegu. Cześć członków FOMC zrezygnowała z dążenia do podwyżki o 50pb. Część proponowała nawet pauzę w zacieśnianiu polityki pieniężnej. Ostatecznym argumentem za podwyżką był fakt, że presja inflacyjna w USA utrzymuje się na wysokim poziomie i Fed musi pokazywać swoją determinację do zawrócenia inflacji do celu.

źródło: Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

foto: Bartosz KRUPA/East News

Udostępnij