Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 10–16 kwietnia 2023 r. (1)

W drugim tygodniu kwietnia 2023 r. na rynku krajowym odnotowano dalszy spadek monitorowanych cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10–16 kwietnia 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 180 zł/t, nieznacznie (o 0,4%) mniej niż w poprzednim tygodniu.
Jednocześnie cena tego ziarna była o 3% niższa niż miesiąc wcześniej i o 29% niższa niż przed rokiem.
Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 874 zł/t i była o 3% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 7% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 33,5% tańsze niż rok wcześniej.
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 952 zł/t, o 3% niższym niż w poprzednim tygodniu i o 8,5% niższym niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena jęczmienia paszowego obniżyła się o 32%.
Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 989 zł/t, o 1% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 9% tańsze niż przed miesiącem i o 30% tańsze niż w porównywalnym okresie 2022 r.
Przeciętna cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 915 zł/t i była o 12% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było tańsze o 25% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 155 zł/t, o 2% mniej niż tydzień wcześniej.
Jednocześnie cena tego zboża była o 4% niższa niż przed miesiącem i o 19% niższa niż przed rokiem.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 21 kwietnia 2023 r.
Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 21.04.2023 r. ukształtowała się na poziomie 242,50 EUR/t (1 120 zł/t) wobec 249,75 EUR/t (1 153 zł/t) w notowaniu z 20.04.2023 r. (spadek o 2,9%). Cena pszenicy była o 3,0% niższa od notowanej przed tygodniem, tj. 14.04.2023 r. (250,00 EUR/t – 1 161 zł/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 21.04.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 239,50 EUR/t (1 106 zł/t) wobec 243,50 EUR/t (1 124 zł/t) w notowaniu z 20.04.2023 r. (spadek o 1,6%). Cena tego zboża była o 0,9% niższa od ceny notowanej przed tygodniem, tj.14.04.2023 r.(241,75 EUR/t – 1 122 zł/t).

Ceny skupu zbóż na rynku krajowym według GUS w marcu 2023 r.
W marcu 2023 r. średnia cena pszenicy w skupie (według GUS) uległa obniżeniu o 9% w odniesieniu do lutego 2023 r. i wyniosła 1175 zł/t. Była ona o 22,5% niższa niż przed rokiem.
W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 1 043zł/t w woj. podkarpackim i 1047zł/t w woj. śląskim do 1 383 zł/t w woj. lubuskim i 1 307 zł/t w woj. zachodniopomorskim.
Cena żyta w marcu 2023 r. wyniosła 968 zł/t i była o 4% niższa niż w lutym2023r. oraz o 20% niższa niż przed rokiem. Zboże to najtaniej skupowano w woj. podlaskim – 854 zł/t i w woj. podkarpackim – 877 zł/t, a najdrożej w woj. zachodniopomorskim – 1 090 zł/t i w woj. pomorskim – 1 043 zł/t.
W marcu 2023 r. cena jęczmienia ogółem ukształtowała się na poziomie 1 058 zł/t, o 8% niższym niż przed miesiącem i o 14% niższym niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 848 zł/t w woj. podkarpackim i 926 zł/t w woj. dolnośląskim do 1 247 zł/t w woj. pomorskim i 1 238 zł/t w woj. warmińsko-mazurskim.
Średnia cena kukurydzy w marcu 2023 r., w porównaniu z lutym 2023 r., obniżyła się o 9%, do 1 122 zł/t. Była ona również o 11% niższa niż przed rokiem. Cena tego zboża kształtowała się od 1 043 zł/t w woj. podkarpackim i 1 049 zł/t w woj. śląskim do 1 195 zł/t w woj. kujawsko-pomorskim i 1190 zł/t w woj. warmińsko-mazurskim

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

Udostępnij