Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Szybkie wiadomości ekonomiczne (11 kwietnia)

▶️ Niektórzy członkowie Rady zwracali uwagę, że od połowy 2023 r. większość inflacji CPI będzie wynikać z inflacji bazowej – podano w opisie dyskusji z marcowego posiedzenia RPP. Podczas dyskusji oceniano, że dostosowanie rynku pracy następuje przez płace realne, a nie wzrost bezrobocia, co jest scenariuszem korzystnym. W opinii niektórych członków Rady, oczekiwany w świetle prognoz proces dezinflacji, a zwłaszcza obniżanie się inflacji bazowej, będzie przebiegać zbyt wolno.

▶️ Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w kwietniu spadł o 1,2 pkt. do 92,5 pkt. – wynika z badań Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dodano w komentarzu, że od 9 miesięcy wskaźnik obniża się, a odczyty sugerują możliwość spadku inflacji do 13% w ciągu 3-6 miesięcy.

▶️ Oficjalne aktywa rezerwowe w marcu spadły do 156,36 mld EUR z 158,23 mld EUR miesiąc wcześniej – podał Narodowy Bank Polski.

▶️ Indeks cen żywności na świecie FAO w marcu spadł do 126,9 pkt. ze 129,7 pkt. w lutym. Jest to dwunasty z rzędu spadek indeksu. Uwzględniając zwyczajowe kilkumiesięczne opóźnienie, dane FAO zapowiadają wyraźne wyhamowanie inflacji żywności w Polsce na przestrzeni 2023 r.

źródło: Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Udostępnij