Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek mleka

TENDENCJE CENOWE

Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 23–29 stycznia 2023 r.

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 23–29.01.2023 r. zbywały masło w blokach przeciętnie po 23,04 zł/kg, o 4% taniej niż tydzień wcześniej i o 14% taniej niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 22,48 zł/kg (4,50 zł za 200 gramową kostkę), o 5,5% taniej niż w poprzednim tygodniu i o 20% taniej niż miesiąc wcześniej. Cena masła w blokach była niższa niż przed rokiem o 11%, a masła konfekcjonowanego – o 13%.
Cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 13,09 zł/kg i była nieznacznie (o 0,5%) wyższa niż tydzień wcześniej, ale o 7% niższa niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku uzyskiwano 19,16 zł/kg, o 3% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 14% mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było o 11,5% tańsze, a PMP – o 4% droższe.
Od końca grudnia 2022 r. odnotowywana jest spadkowa tendencja cen zbytu na rynkach sera gouda i edamskiego. Pomimo spadku cen artykuły te były nadal dużo droższe niż przed rokiem. W dniach 23–29.01.2023 r. krajowi producenci zbywali ser Edamski przeciętnie po 24,57 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu i nieznacznie (o 3 gr/kg) taniej niż miesiąc wcześniej. Za ser Gouda płacono 24,84 zł/kg, o około 2% mniej niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku ser Edamski był droższy o 23%, a ser Gouda – o 19,5%.

Ceny produktów mlecznych na giełdzie w Chicago

Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 27 stycznia 2023 r. cena masła ukształtowała się na poziomie 5 010 USD/t (21,67 zł/kg), o 2% niższym niż przed tygodniem i o 4,5% niższym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było o 10,5% tańsze.
Cena odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 2 822 USD/t (12,21 zł/kg) i była o 4% niższa niż tydzień wcześniej i o 9,5% niższa niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku uzyskiwano 4 829 USD/t (20,88 zł/kg), o 2% mniej niż przed tygodniem i o 5% mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było o 29% tańsze, a PMP – o 3% droższe.
Cena sera Cheddar w ciągu tygodnia wzrosła o 7%, do 4 321 USD/t. Notowany poziom cen był o 8% niższy niż przed miesiącem, ale o 9,5% wyższy niż rok wcześniej.

POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH (1)

W Polsce w 2022 r. zahamowany został, utrzymujący się od 2019 r., spadek pogłowia krów mlecznych. W grudniu 2022 r. stado tych zwierząt liczyło 2 037 tys. szt. i było nieznacznie (o 0,1%, o 2,1 tys. szt.) większe niż rok wcześniej. W województwach, w których udział krów w krajowym pogłowiu nie przekraczał 3%, odnotowano wzrost liczby krów łącznie o około 21,2 tys. sztuk (tj. 6% udziału w pogłowiu zlokalizowanym na terenie tych województw)3. Województwa o udziale w chowie krów mlecznych wynoszącym 5–21% odnotowały natomiast redukcję pogłowia. Spadek liczby krów mlecznych w tych województwach był jednak niewielki i wyniósł 19 tys. sztuk, co stanowiło 1% udziału w tym pogłowiu.

Pogłowie krów mlecznych w Polsce (grudzień 2022 r.)

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS

Jednocześnie na skutek koncentracji chowu, doskonalenia technologii produkcji oraz poprawy genetyki bydła mlecznego rośnie wydajność mleczna. Według szacunku IERiGŻ-PIB4 w 2022 r. prawdopodobnie osiągnęła ona poziom 6 820 litrów/szt., o 1,3% wyższy niż w 2021 r. i o 63% wyższy niż w 2004 r.

Pogłowie i wydajność krów mlecznych w Polsce

wydajność mleczna – szacunek IERiGŻ PIB
źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR n a podstawie danych GUS, IERiGŻ PIB.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij