Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Tendencje cenowe – rynek zbóż

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW (1)

W pierwszym tygodniu 2023 r. ceny monitorowanych zbóż uległy obniżeniu. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8.01.2023 r. za
pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 430 zł/t, o 4% mniej niż w poprzednim tygodniu.
Jednocześnie cena tego ziarna była o 5% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 7% wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 147 zł/t i była o 1,5% niższa niż tydzień wcześniej i o 3% niższa niż przed miesiącem.

Zboże to było jednak o 1% droższe niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 292 zł/t, o 2% niższym niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 11% wyższa niż przed rokiem.
Zakłady zbożowe pszenżyto kupowały prze-ciętnie po 1 273 zł/t, o 2% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 5% tańsze niż przed mie-siącem, ale o 8% droższe niż w porównywalnym okresie 2022 r.
Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 349 zł/t, o 3% mniej niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była o 1% niższa niż przed miesiącem, ale o 28% wyższa niż przed rokiem.
W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej były najwyższe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego – w północno-zachodnim. W przypadku jęczmienia paszowego i kukurydzy średnie ceny zakupu były najwyższe w makroregionie centralno-wschodnim.

ZBIORY KUKURYDZY W SEZONIE 2022/2023
Prognozy USDA opublikowane w styczniu 2023 r. wskazują, że światowa produkcja kukurydzy
w bieżącym roku gospodarczym 2022/2023 ukształtuje się na poziomie 1 156 mln ton wobec
1 215 mln ton w roku gospodarczym 2021/2022 (spadek o 5%).
Spośród liczących się producentów spadek zbiorów kukurydzy przewidywany jest w Ukrainie,
gdzie produkcja zmniejszy się o około 36%, do 27 mln ton, w UE o 24%, do 54 mln ton, w USA o 9%, do blisko 349 mln ton. Większe zbiory kukurydzy przewidywane są przede wszystkim w Brazylii (o 8%, 125 mln ton), Argentynie (o 5%, 52 tys. ton), RPA (o 4%, 17 mln ton) i Chinach (o 2%, 277 mln ton) (2).

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.
(2) United States Department of Agriculture (USDA), Grain: World Markets and Trade, FAS USDA, January 2023.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij