Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Wzrost produkcji mięsa drobiowego w 2023 r. wyniesie 1,5 proc. rdr (szacunek MRiRW)

MRiRW: szacuje się, że wzrost produkcji mięsa drobiowego w 2023 r. wyniesie 1,5 proc. rdr
Szacuje się, że wzrost produkcji mięsa w drobiowego Polsce w 2023 r. wyniesie 1,5 proc. w zestawieniu z rokiem 2022 – przekazał resort rolnictwa. Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, ryzyko wystąpienia ptasiej grypy pozostaje wysokie.

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w UE, drugim eksporterem tego mięsa w UE i czwartym globalnym eksporterem na świecie – przekazało PAP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa, produkcja mięsa drobiowego w Polsce w 2022 r. wyniosła ponad 3 mln ton, co oznacza wzrost o 8,2 proc. rdr, a ponad połowa produkcji jest eksportowana.

Szacuje się, że wzrost produkcji tego rodzaju mięsa w Polsce w 2023 r. wyniesie 1,5 proc. w zestawieniu z rokiem 2022″ – poinformowano. – “Aktualnie w Polsce utrzymują się wysokie ceny skupu żywca drobiowego. W lutym 2023 r. średnia miesięczna cena skupu kurcząt typu brojler wyniosła 5,71 zł/kg. W lutym w latach 2017-2022 średnia miesięczna cena skupu kurczaków typu brojler kształtowała się w przedziale 3,18-4,57 zł/kg” – dodano.

Jak poinformowało ministerstwo, dominującym rynkiem zbytu mięsa drobiowego z Polski są kraje Unii Europejskiej. Z uwagi na to – stwierdzono – że ograniczeniami w eksporcie na ten rynek są objęte jedynie regiony, w których obowiązują ograniczenia związane z występowaniem grypy ptaków, “utrzymują się dobre wyniki eksportu”.

Przekazano, że suma odszkodowań za zwierzęta zabite w związku z ogniskami grypy ptaków wyniosła w 2023 r. 13 174 443,50 zł, a w 2022 r. było to 79 624 814,49 zł.

W roku 2023 r. stwierdzono 56 ognisk ptasiej grypy u drobiu i 35 ognisk u ptaków dzikich wobec kolejno 68 i 40 ognisk w 2022 r. – przekazał dla PAP Główny Inspektorat Weterynarii. Zaznaczono, że marzec jest miesiącem, w którym trwają migracje wiosenne dzikich ptaków, przez co okres ten jest związany z ryzykiem wystąpienia ptasiej grypy.

Ryzyko wystąpienia grypy ptaków w obecnym sezonie jest w dalszym ciągu wysokie, mimo że w ostatnich tygodniach odnotowano mniej ognisk choroby w porównaniu do przełomu roku. Wirus grypy ptaków występuje w środowisku, o czym świadczą zgłaszane ogniska u ptaków dzikich” – wskazał GIW.

Jak podkreślono, Główny Lekarz Weterynarii nie dysponuje informacjami z Ministerstwa Zdrowia na temat zagrożenia ze strony wirusów grypy ptaków dla człowieka. Zgodnie z badaniami prowadzonymi w PIWet-PIB w Puławach, będącym laboratorium referencyjnym grypy ptaków w Polsce, “izolowane w kraju wirusy grypy ptaków nie wykazywały, jak do tej pory, potencjału zoonotycznego”.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, grypa należy do chorób zwierząt listy OIE (choroby podlegające obowiązkowi zwalczania) jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100 proc. Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany, np. kury i indyki wykazują dużą wrażliwość na zakażenie oraz dochodzi u nich do rozwoju klinicznej postaci choroby, podczas gdy kaczki i gęsi wykazują wrażliwość na zakażenie, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu.

źródło:

Adrian Reszczyński
ra/ drag/

Udostępnij