Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Wielowymiarowe bezpieczeństwo zakładów spożywczych. Szczególne aspekty produkcji żywności

Bezpieczeństwo biznesu to wieloaspektowe zagadnienie. W przemyśle spożywczym buduje je szerokie wsparcie w zakresie oferowanych usług i dobre sojusze partnerskie. Sojusze ukierunkowane na efektywność działań, odpowiadanie na potrzeby i dbanie o dobre relacje. Zapewnienie czystości środowiska produkcyjnego, bezpieczeństwo zakładu, obsługa transportu – to istotne elementy produkcji żywności. Dodanie do tego zestawu zadań służących bezpieczeństwu biznesu klienta buduje przewagę konkurencyjną. Dlatego tak ważny jest wybór właściwego partnera – ukierunkowanego na potrzeby i współpracę.

Po pierwsze – zapewnić ciągłość produkcji
Konsekwencje wstrzymania produkcji mogą być bardzo dotkliwe. Każde, nawet najmniejsze zakłócenie w łańcuchu produkcyjnym, może prowadzić do poważnych następstw finansowych i logistycznych. Dotyczy to wszelkich zakłóceń – planowych (np. remonty, modernizacje), nieplanowanych (np. awarie), jak i tych zaplanowanych w sposób nieodpowiedni. By zapewnić ciągłość produkcji firmy coraz częściej decydują się na współpracę z doświadczonymi partnerami zewnętrznymi. Przejmują oni odpowiedzialność za skuteczność i efektywność procesów.
Doświadczony partner patrzy całościowo na zakład klienta i realizowane tam procesy. Często, oprócz mycia, zapewnia również utrzymanie w wymaganej sprawności infrastruktury technicznej. Usługi realizowane są w trybie uzgodnionym z klientem – planowo, cykliczne lub w trybie „emergency”. Wśród prac, z którymi mamy do czynienia w zakładach spożywczych są m.in. czyszczenie systemu wentylacji i kanalizacji, zbiorników, konstrukcji górnych i podwieszanych, montaż infrastruktury przemysłowej, sprzątanie po pracach budowlanych i remontach, czyszczenie infrastruktury mediów, w tym okablowania elektrycznego, instalacji przesyłowych, wymienników ciepła i wiele innych – mówi Zbigniew Florczuk, dyrektor grupy produktowej w należącej do Grupy Impel spółce Climbex. Wymaga to dokładnego ustalenia z klientem warunków i harmonogramu prac, dostępności obszarów wykonania prac, określenia miejsc newralgicznych.
W oparciu o dane i wizję lokalną opracowywany jest plan działań: przebieg prac, skład, sprzęt, zabezpieczenie, współpraca ze służbami klienta. W zależności od ustaleń, partner organizuje zagospodarowanie powstałych odpadów.
Zapewnienie ciągłości to również gotowość do natychmiastowego działania – tu liczy się czas reakcji i szybkość realizacji usługi. Przykładem może być zgłoszenie od jednego z naszych klientów dotyczące rozszczelnienia silosów. Podjęliśmy działania w ciągu doby, a skutki zostały usunięte w ciągu kilku dni. W innym przypadku działania podjęliśmy w ciągu 2 godzin od zgłoszenia. Zorganizowaliśmy potrzebne ekipy wyposażone w odpowiedni sprzęt i rozpoczęliśmy prace związane z usuwaniem skutków zdarzenia. W ciągu kolejnych 8 godzin kompleksowo umyliśmy i zdezynfekowaliśmy obszar produkcyjny – dodaje Zbigniew Florczuk.
Specjalistyczne prace zawsze wymagają kompetentnych pracowników z niezbędnymi uprawnieniami i wyposażeniem. Dzięki wdrożonym standardom i procedurom klient może liczyć na usługę o wysokiej efektywności i bez zbędnych przestojów.

Bezpieczeństwo żywności
Dzisiaj partnerstwo z branżą spożywczą to przede wszystkim usługa mycia i dezynfekcji. Celem jest czysta i bezpieczna powierzchnia linii produkcyjnych, czyli usunięcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Czyszczeniu podlegają pomieszczenia zakładów produkcyjnych, maszyny, urządzenia oraz drobny sprzęt. Potwierdzeniem należytego wykonania usługi jest kontrola jakości usługi poprzez ocenę wizualną powierzchni po myciu, czy też badanie powierzchni różnymi metodami analitycznymi.
Usługa jest realizowana zawsze zgodnie z technologią i techniką udokumentowaną w instrukcjach i procedurach zatwierdzonych przez uprawnionych przedstawicieli klienta. Wymagania określane są jednoznacznie i rygorystycznie.
Bezpieczeństwo żywności to także inne aspekty, jak na przykład obecność alergenów czy „obcego” białka – przykładem są produkty halal lub koszerne. Usługa świadczona przy produkcji tych ostatnich wymaga stosowania środków chemicznych zatwierdzonych przez klienta do tego celu i procedur separacji dla personelu oraz sprzętu.

Utrzymanie prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego
Każdy etap produkcji żywności wymaga zachowania bezpiecznego środowiska pracy, by finalny produkt był bezpieczny. Oznacza to objęcie usługami mycia i dezynfekcji wielu obszarów zakładu. Magazyny żywca, hale uboju i rozbioru, pomieszczenie konfekcji mięsa, linie produkcyjne, pojazdy transportowe, magazyny wyrobów gotowych, mroźnie, chłodnie – to tylko niektóre ze stref wymagające specjalistycznego czyszczenia.
Podobnie wygląda sytuacja z parkiem maszynowym, którego czyszczenie jest konieczne. Mycie i dezynfekcja mogą odbywać się w ruchu np. linii technologicznych, a czasami wiążą się z montażem lub demontażem maszyny. Sprawne wykonanie tych usług wymaga przeszkolonego personelu, który dokładnie zna budowę maszyn i przepisy bhp pozwalające na bezpieczną realizację usługi. Tego typu zadania warto wspierać innymi technologiami. Na przykład jedną z nich jest czyszczenie suchym lodem, które pozwala na zachowanie wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej, bezpiecznie usuwając zabrudzenia z olejów, kurzu, wosków, żywic, sadzy, smarów.
Utrzymanie bezpiecznego środowiska produkcji, przetwarzania i magazynowania żywności wymaga stosowania specjalistycznych środków chemicznych. Posiadają one udokumentowane zatwierdzenia dla sposobu i celu stosowania oraz są dopuszczone do powierzchni kontaktujących się bezpośrednio z żywnością. Środki: myjące, odkamieniające, służące do zamgławiania, antypieniacze, do mycia w systemach CIP i dezynfekujące o potwierdzonej biobójczości – to podstawowe rodzaje środków, które odpowiednio dobrane i stosowane gwarantują oczekiwany stan sanitarny zakładu przed rozpoczęciem produkcji.
Bieżące monitorowanie jakości usługi, gromadzenie i analiza danych pozwalają na prowadzenie analizy trendu, odnoszenie się do wartości docelowych oraz natychmiastowe wdrażanie działań korygujących i proponowanie nowych rozwiązań technologicznych – mówi Maria Kröner, menedżer produktu w spółce Climbex. Dla każdego odstępstwa od standardu sanitarnego wymagane jest posiadanie procedury. Każdorazowo zostaje przeprowadzona dogłębna analiza przyczyn powstania niezgodności przy wykorzystaniu zasady 4 x P: produkt, proces, pracownik, procedura – mówi Maria Kröner. I dodaje – Przykładem może być sytuacja, która wystąpiła u jednego z naszych klientów: analiza trendu wskazała tendencję wzrostową obecności ogólnej liczby drobnoustrojów (na powierzchni po myciu i dezynfekcji) w jednym z obszarów. Przeprowadzona analiza przyczyn źródłowych wykazała odstępstwo w parametrach procesu. Obszar był myty jako pierwszy i tam właśnie odnotowano temperaturę wody powyżej 60°C w pierwszym etapie płukania wstępnego. Po kilku minutach temperatura wody obniżała się, a następnie utrzymywała na wymaganym poziomie 50 – 55°C. Ten krótki skok temperatury spowodował jednak częściową denaturację białka na mytych powierzchniach, co utrudniło właściwą dezynfekcję. Identyfikacja jednoznacznej przyczyny umożliwiła natychmiastowe wdrożenia działań korekcyjnych i korygujących.

Multiproduktowy partner może więcej
Synergia współpracy z klientem rodzi się stopniowo, bo zaufanie wymaga czasu i sprawdzenia się. Dobry partner to taki, który zna rynek i potrzeby biznesu. Jest w gotowości i dostarcza właściwe rozwiązania – mówi Katarzyna Jerzak, w Grupie Impel dyrektor handlowy segmentu spożywczego. Stawiamy na specjalizację usług i pełne wsparcie w zarządzaniu infrastrukturą obiektu przemysłowego. Ważnym elementem współpracy jest efektywność i bezpieczeństwo obsługiwanych firm. Dlatego wprowadzamy konwersje realizowanych usług poprzez wdrażanie innowacji i technologii. Pozwala to generować oszczędności kosztów usług (od 2 do 10%) przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa zakładów i zachodzących w nich procesów.
I dodaje – Bezpieczeństwo w branży spożywczej to usługa higienizacji, ale także ochrona zakładu w postaci posterunków fizycznych lub systemów technicznych i również zgodność z przepisami bhp – w postaci środków indywidualnych czy odzieży roboczej. Czystość to bezpieczeństwo mikrobiologiczne i sanitarne, ale także standardowe usługi czyszczenia pomieszczeń socjalnych i biurowych oraz dbanie o tereny zewnętrzne. Oba te obszary – czystość i bezpieczeństwo – nawzajem się przenikają, bo czystość buduje bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo pomaga utrzymać czystość.

impel.pl

Udostępnij