Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

TENDENCJE CENOWE
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 13–19 marca 2023 r.(1)
W trzecim tygodniu marca 2023 r. na rynku krajowym odnotowano dalszy spadek monitorowanych cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 13–19 marca 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 222 zł/t, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 8% niższa niż miesiąc wcześniej i o 20% niższa niż przed rokiem.
Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 936 zł/t i była o 2,5% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 7% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 24% tańsze niż rok wcześniej.
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 040 zł/t, o 5% niższym niż w poprzednim tygodniu i o 8% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była o 17% niższa niż przed rokiem.
Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 1 083 zł/t, o 0,5% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 5% tańsze niż przed miesiącem i o 18% tańsze niż w porównywalnym okresie 2022 r.
Przeciętna cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 1 040 zł/t i była o 10% niższa niż przed tygodniem. Cena tego zboża była o 3% niższa od notowanej rok wcześniej.
Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 203 zł/t, o 2,5% mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 4% niższa niż przed miesiącem i o 7,5% niższa niż przed rokiem.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 24 marca 2023 r.
Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 24.03.2023 r. ukształtowała się na poziomie 259,00 EUR/t (1 217 zł/t) wobec 245,00 EUR/t (1 152 zł/t) w notowaniu z 23.03.2023 r. (wzrost o 5,7%). Cena pszenicy była jednak o 2,4% niższa od notowanej przed tygodniem, tj. 17.03.2023 r. (265,50 EUR/t – 1 251 zł/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 24.03.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 253,75 EUR/t (1 192 zł/t) wobec 242,75 EUR/t (1 141 zł/t) w notowaniu z 23.03.2023 r. (wzrost o 4,5%). Cena tego zboża była o 3% niższa od ceny notowanej przed tygodniem, tj.17.03.2023 r. (261,50 EUR/t – 1 232 zł/t).

Ceny skupu zbóż na rynku krajowym według GUS w lutym 2023 r.
W lutym 2023 r. średnia cena pszenicy w skupie (według GUS) uległa obniżeniu o 4% w odniesieniu do stycznia 2023 r. i wyniosła 1 290 zł/t. Była ona jednak o 2% wyższa niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 1146 zł/t w woj. podkarpackim i 1178zł/t w woj. lubelskim do 1 445 zł/t w woj. lubuskim i 1 359 zł/t w woj. pomorskim.
Cena żyta w lutym 2023 r. wyniosła 1013 zł/t i była o 6% niższa niż w styczniu 2023 r. oraz o 8% niższa niż przed rokiem. Zboże to najtaniej skupowano w woj. podlaskim – 940 zł/t i w woj. wielkopolskim – 967 zł/t, a najdrożej w woj. lubuskim – 1177 zł/t i w woj. lubelskim – 1100 zł/t.
W lutym 2023 r. cena jęczmienia ogółem ukształtowała się na poziomie 1 154 zł/t, o 8% niższym niż przed miesiącem, ale o 3% wyższym niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 779 zł/t w woj. podkarpackim i 1 043 zł/t w woj. małopolskim do 1 340 zł/t w woj. świętokrzyskim i 1 275 zł/t w woj. lubelskim.
Średnia cena kukurydzy w lutym 2023 r., w porównaniu ze styczniem 2023 r., obniżyła się o 6%, do 1 237 zł/t. Była ona jednak o 12% wyższa niż przed rokiem. Cena tego zboża kształtowała się od 995 zł/t w woj. śląskim i 1 052 zł/t w woj. podkarpackim do 1 526 zł/t w woj. zachodniopomorskim i 1 406 zł/t w woj. lubuskim.

PODAŻ ZBÓŻ DO SKUPU
Skup zbóż według GUS

W Polsce w lutym 2023 r. wzrosła podaż zbóż do skupu. Producenci dostarczyli do skupu blisko 525 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 7% więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 29% więcej niż przed rokiem. W strukturze skupu pszenica stanowiła 79% (416 tys. ton), jęczmień – 6% (ponad 29 tys. ton), a żyto – 4% (20 tys. ton).
Ogółem w okresie od lipca 2022 r. do lutego 2023 r. skupiono 5,3 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami, nieznacznie (o 0,4%) więcej niż w tym samym okresie sezonu 2021/2022. Skup pszenicy, w odniesieniu do porównywalnego okresu sezonu 2021/2022, zwiększył się o 5%, do 3,6 mln ton. W przypadku jęczmienia skup był mniejszy o 10% (586 tys. ton), a w przypadku żyta – o 23% mniejszy (ponad 385 tys. ton).
W lutym 2023 r. na rynku krajowym odnotowano mniejszą podaż kukurydzy. Podmioty rynkowe skupiły 163 tys. ton tego zboża, o 1% mniej niż miesiąc wcześniej. Był to jednak poziom o 2% wyższy od notowanego przed rokiem. W okresie lipiec 2022 r. – luty 2023 r. skupiono 2,3 mln ton kukurydzy, o 1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego.

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij