Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek mięsa

TENDENCJE CENOWE w dniach 6–12 marca 2023 r.

Ceny zakupu żywca wieprzowego
Na rynku krajowym w dniach 6–12.03.2023 r. cena zakupu trzody chlewnej (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) ukształtowała się na poziomie 8,22 zł/kg, o 4 gr/kg niższym niż w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był o 4% droższy niż miesiąc wcześniej oraz o 33% droższy niż przed rokiem. Średnio w UE w ciągu tygodnia świnie rzeźne klasy E podrożały o 0,6%, do 228,63 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Cena tego żywca była o 8% wyższa niż przed miesiącem oraz o 42% wyższa niż przed rokiem. W Polsce za świnie rzeźne tej klasy płacono 229,62 EUR/100 kg, nieco (o 0,4%)więcej niż średnio w UE. Niższe niż w Polsce ceny żywca wieprzowego odnotowano m.in. w Niderlandach (o 20,45 EUR/100 kg), a wyższe m.in. we Francji (o 8,38 EUR/100 kg), Niemczech (o 7,94 EUR/100 kg) i Hiszpanii (o 4,11 EUR/100 kg).

Ceny zbytu mięsa wieprzowego
W drugim tygodniu marca 2023 r. półtusze wieprzowe zbywano średnio po 11,99 zł/kg, o 3 gr/kg taniej niż tydzień wcześniej, ale o 8% drożej niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 30% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Ceny zakupu żywca wołowego
W dniach 6–12.03.2023 r. cena zakupu bydła rzeźnego wyniosła 10,91 zł/kg i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem żywiec wołowy był o 8% droższy.

Ceny zbytu mięsa wołowego
Na rynku krajowym w drugim tygodniu marca 2023 r. odnotowano spadek cen zbytu mięsa wołowego. Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat sprzedawano średnio po 21,12 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,5% taniej niż przed miesiącem. Ćwierćtusze wołowe były o 2% droższe niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego
W dniach 6–12.03.2023 r. w zakładach drobiarskich obserwowany był niewielki wzrost cen skupu monitorowanych rodzajów żywca drobiowego. Kurczęta brojlery skupowano przeciętnie po 5,86 zł/kg, o 4 gr/kg drożej niż tydzień wcześniej oraz o 3% drożej niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła średnio 8,94 zł/kg i była o 5 gr/kg wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 gr/kg niższa niż przed miesiącem. Za kaczki brojlery dostawcy uzyskiwali przeciętnie 7,71 zł/kg wobec 7,69 zł/kg tydzień wcześniej i 7,72 zł/kg w drugim tygodniu lutego br. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem kurczęta brojlery były droższe o 19%, indyki – o 26%, a kaczki brojlery – o 21%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego
Przeciętna cena tuszek kurcząt patroszonych wyniosła 9,43 zł/kg, o 3 gr/kg więcej niż w poprzednim tygodniu oraz o 10% więcej niż przed miesiącem. Tuszki indyków sprzedawano po 14,92 zł/kg, o 4% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% taniej niż przed miesiącem. Cena tuszek kurcząt była o 3% wyższa niż przed rokiem, a cena tuszek indyków – o 26% wyższa.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij