Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Już po raz dziewiąty odbyło się Beef Forum

Rola WPR oraz Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w bardziej zrównoważonym kierunku to temat debaty, w której wzięli udział sekretarze stanu Lech Kołakowski oraz Rafał Romanowski.

Forum Sektora Wołowiny, tzw. Beef Forum, odbyło się już po raz dziewiąty. Wzięli w nim udział również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, reprezentanci organizacji rolniczych polskich i zagranicznych, naukowcy, przedstawiciele instytucji podległych MRiRW i z nim współpracujących, a także przedstawiciele branży wołowiny.
Znaczenie chowu bydła mięsnego dla polskiego rolnictwa
Sekretarz stanu Lech Kołakowski podczas wystąpienia otwierającego dyskusję podkreślił, że chów zwierząt to dziedzina polskiego rolnictwa, która ma dać mu stabilizację i zapewnić właściwy byt ekonomiczny gospodarstwom rolnym.
– Nasza wołowina jest bardzo dobrym produktem eksportowym. Polskie mięso wołowe ma doskonałe walory smakowe i jest poszukiwane na wielu rynkach – powiedział wiceminister Kołakowski, mówiąc o roli wołowiny w polskim eksporcie żywności.
Wiceminister Kołakowski przypomniał, że Włochy, Niemcy, Francja, Holandia, Izrael i Wielka Brytania to najważniejsi odbiorcy naszej wołowiny w UE. Zauważył też, że nasze mięso wołowe jest poszukiwane na rynkach Bliskiego Wschodu, a rynki Dalekiego Wschodu (chiński, wietnamski czy filipiński) to szansa na rozwój eksportu.
– Polska jest szóstym co do wielkości produkcji producentem wołowiny w Unii Europejskiej – poinformował sekretarz stanu.
Wiceminister przypomniał, że poprzez ekoschematy, realizowane w ramach WPR, rolnicy są zachęcani do działań dla zwiększenia dobrostanu zwierząt.
Bezpieczeństwo żywnościowe i jakość żywności
Rola Wspólnej Polityki Rolnej w zrównoważonej transformacji to temat panelu, w którym uczestniczył sekretarz stanu Rafał Romanowski.
– Bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej musimy podnieść do wyższej rangi. Musimy pamiętać o tym, jak diametralny na nie wpływ ma sytuacja geopolityczna, która ma miejsce od lutego 2022 r. – zaznaczył wiceminister Romanowski.
Sekretarz stanu zwrócił uwagę, że żywność nabiera bardzo konkretnej wartości.
– Jeśli polityka bezpieczeństwa żywnościowego nie byłaby odpowiednio zaakcentowana w naszym kraju, to w wielu częściach świata stałaby się ona elementem zaangażowania Rosji, jak np. na terenie Bliskiego Wschodu czy Afryki. O tym musimy zdecydowanie pamiętać i musimy uczestniczyć, jako Polska i jako UE w budowaniu poczucia bezpieczeństwa żywnościowego – podkreślił wiceminister Romanowski. Dodał, że musimy też pamiętać o tym, że od chwili napaści Rosji na Ukrainę Unia Europejska wzięła na siebie zobowiązanie, polegające na tzw. korytarzach solidarnościowych.
Sekretarz stanu zwrócił uwagę, że postanowienie Komisji Europejskiej dotyczące zabezpieczenia takich, które nie jest skutecznie realizowane, ma ogromny wpływ na to co się dzieje w naszym kraju, a także na to co się dzieje w Słowacji, Czechach, Bułgarii i Rumunii.
– To jest zachwianie konkurencji. Niekojarzenie tego z tranzytem, który miał zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w różnych częściach świata, gdzie jest oczekiwane, tworzy konkretny element do dyskusji, która powinna odbyć się na forum UE – mówił wiceszef resortu rolnictwa.
Zaznaczył też, że na poczucie bezpieczeństwa żywnościowego nie możemy patrzeć tylko z perspektywy UE, ale także państw wokół UE.
– To dopiero daje gwarancję budowy rynku wewnątrzunijnego, który powinien pozostać niezachwiany poprzez wzrost niekontrolowanej konkurencji. A co najważniejsze, pozwoli nam na kreowanie polityki w sprawach WPR i oddziaływanie na produkcję żywności w wielu częściach świata – mówił wiceminister Romanowski.
Sekretarz stanu poinformował, że jako jeden z pierwszych krajów UE będziemy przygotowani na realizację Krajowego Planu Strategicznego i dodał, że prace legislacyjne są już bardzo zaawansowane.
Według wiceministra Romanowskiego oczekiwania wobec produkcji żywności w innych krajach świata są zdecydowanie mniejsze.
– I tu pojawia się problem, bo tam są zdecydowanie niższe koszty i nasza konkurencyjność będzie malała, jeśli nie będzie zdrowego podejścia do polityki – podkreślił wiceszef resortu rolnictwa.
Wiceminister Romanowski przypomniał, że weszliśmy do UE w 2004 r. i jesteśmy już pełnoletnim jej członkiem. Mamy swoje oczekiwania, swoje plany i jeśli chcemy, nakłaniać producentów do produkowania żywności nastawionej na jakość, to musimy im zmniejszać bariery.
– Przede wszystkim musimy stwarzać swoistą ochronę przed skutkami różnych kryzysów. Nie tylko takich jak teraz, wynikających ze skutków wojny, ale i innych – zwrócił uwagę wiceminister i zaznaczył, że musimy pamiętać o zdarzających się coraz częściej niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych, które też będą oddziaływały na naszych rolników i na tych z Europy Zachodniej.
– Nasz konsument europejski musi mieć pewność, że na półkach sklepowych będzie miał dostęp do żywności o europejskich standardach, a nie do tej wyprodukowanej w innych, niższych – podkreślił sekretarz stanu Rafał Romanowski.
Pozostałe zagadnienia
Tegoroczne forum dotyczyło roli WPR oraz Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w kierunku bardziej zrównoważonym. Uczestnicy zmierzyli się w powtarzanym w obiegowej opinii i utrwalanym przez media społecznościowe stereotypem mówiącym, że bydło jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Podczas dyskusji jej uczestnicy wykazywali, że obwinianie bydła i wołowiny jest zbyt daleko idące i niezgodne ze stanem wiedzy naukowej. Do dyskusji zostali zaproszeni naukowcy – autorzy deklaracji dublińskiej (https://www.dublin-declaration.org/).
Debaty w ramach forum dotyczyły następujących zagadnień:
• rola społeczna zwierząt gospodarskich;
• próba sfomułowania definicji zrównoważonej produkcji bydła mięsnego, żywca wołowego – punktem wyjścia był tekst propozycji opracowany przez COPA COGECA; ta inicjatywa jest podjęta w związku z pracami Komisji Europejskiej, która w tym roku ma opublikować definicję zrównoważonej produkcji;
• omówienie inicjatywy Komisarza ds. Zdrowia, której celem jest przyjęcie nowych minimalnych warunków dobrostanu zwierząt;
• innowacje w rolnictwie i w otoczeniu rolnictwa;
• dyskusja nt. roli WPR oraz Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w kierunku bardziej zrównoważonym.
Podczas Forum jego uczestnicy mieli też okazję spróbować potraw przygotowywanych na bazie polskiej wołowiny. Dzisiejsze wydarzenie zakończyła ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu Producent Bydła.

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Udostępnij