Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Branża mleczarska rozmawiała z Ministrem Rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem.

Bieżące zagadnienia ważne dla branży mleczarskiej były przedmiotem spotkania wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami tego sektora w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, które odbyło się 1 lutego br.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji rolniczych, spółdzielni mleczarskich oraz federacji konsumentów.

Na wstępie wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił, że choć każda branża zmaga się ze swoimi wyzwaniami, to przetwórstwo mleka jest tą, która generalnie ma ich najmniej.

– To dlatego, że jest ono w spółdzielczych rękach – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Ceny gazu a sytuacja na rynku

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zauważył, że obecnie sytuacja na rynkach rolnych nie jest stabilna dla producentów i przetwórców, także mleka. Podkreślił, że choć ceny gazu spadły, to w związku z sytuacją geopolityczną nie wiemy, co może nastąpić w przyszłości.

Wicepremier poinformował, że o obecnej, niestabilnej sytuacji na rynkach rolnych rozmawiał także na forum Unii Europejskiej.

– Na ostatniej Radzie AGRIFISH był omawiany problem trudnej sytuacji na rynkach rolnych i padały różne pomysły. Chociaż Unia Europejska formalnie odeszła od interwencji rynkowych, uważam, że w przypadku dużych tąpnięć cenowych mechanizmy pomocy są potrzebne – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Rola energii odnawialnej

Szef resortu rolnictwa wskazał na ważną w obecnej sytuacji rolę energii odnawialnej (OZE), zwłaszcza z biogazowni.

– Energia odnawialna pochodząca z biogazowni to energia stabilna, a takiej w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej szczególnie potrzebujemy. Tu ważna jest rola spółdzielni energetycznych, do których spółdzielnie mleczarskie mogłyby się włączać jako udziałowcy – stwierdził wicepremier.

Szef resortu rolnictwa poinformował także, że wczoraj został uruchomiony nabór na modernizację gospodarstw rolnych, który m.in. daje rolnikom szanse na inwestycje w obszarze OZE.

– Budżet pochodzi ze środków, które pozostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020. Z pieniędzy tych będą dofinansowane m.in. inwestycje właśnie w zieloną energię w gospodarstwach rolnych. Rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na fotowoltaikę z magazynami energii i na instalację pomp ciepła. Pierwszeństwo będą miały gospodarstwa prowadzące hodowlę zwierząt – wyjaśnił wicepremier Kowalczyk.

Ceny surowca a ceny na półkach sklepowych

Odpowiadając na pytania i uwagi, które padły z sali, wicepremier Kowalczyk odniósł się do faktu, że sieci handlowe utrzymują wysokie ceny produktów mlecznych mimo spadku cen surowca.

– Zrozumiałe jest, że każdy chce maksymalizować swoje zyski – stwierdził szef resortu rolnictwa i zgodził się z twierdzeniem uczestników dyskusji, że istnieje potrzeba  lepszej współpracy całego środowiska.

Współpraca branży

Minister zgodził się z potrzebą zorganizowania spotkania przedstawicieli całej branży mleczarskiej i zawarcia porozumienia, dzięki któremu łatwiej będzie o wzajemną lojalność całego środowiska i dbanie o interesy każdej ze stron. Zapowiedział starania, aby do takiego spotkania i porozumienia doszło.

Bieżące wyzwania rolników i przetwórców

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że bardzo ważna jest dobra, trwała współpraca i budowanie wzajemnego zaufania na wiele lat pomiędzy spółdzielniami mleczarskimi a dostawcami surowca, czyli rolnikami.

– Wówczas nie byłoby problemu, że rolnik odchodzi od swojej mleczarni do innej, która zapłaci mu za surowiec choć odrobinę więcej – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Uczestnicy dyskusji zgłaszali ponadto problemy wynikające z obecnego spadku cen mleka – dla rolników to ryzyko spadku opłacalności produkcji w obliczu wciąż wysokich jej kosztów, a dla spółdzielni problem z satysfakcjonującą rolnika zapłatą za surowiec.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi jeszcze raz podkreślił potrzebę współpracy środowiska. Odniósł się także do twierdzenia, że spada liczba gospodarstw, w których jest prowadzona hodowla bydła mlecznego.

– Wynika to z braku następstwa pokoleń. Hodowla bydła mlecznego jest wyjątkowo angażująca. To dlatego spadek liczby gospodarstw prowadzących taką hodowlę jest zjawiskiem powszechnym, widocznym nie tylko w Polsce. Nie spada natomiast wielkość produkcji mleka – informował wicepremier Kowalczyk.

Wicepremier zauważył też, że wciąż obowiązuje zerowy VAT na żywność.

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

foto: Spotkanie Wicepremiera Henryka Kowalczyka z przedstawicielami branży mleczarskiej (fot. MRiRW)

Udostępnij