Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Value4Pack przygotowuje biznes i samorządy na nową rzeczywistość

Polskie stowarzyszenie na czele międzynarodowego projektu, który pomoże firmom i samorządom przygotować się do zmian w unijnym prawie opakowaniowym.

NATUREEF wraz z partnerami z 11 krajów pomoże przygotować firmy i regiony do wdrożenia rozwiązań, które odpowiedzą na wyzwania towarzyszące rozporządzeniu PPWR oczekiwanym w 2024 roku. 18 grudnia Rada Unii Europejskiej porozumiała się co do rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. PPWR, czyli Packaging and Packaging Waste Regulation), które ma ograniczyć wzrost ilości odpadów opakowaniowych, lepiej zorganizować unijny rynek opakowań i wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Akt określa m.in wymogi dotyczące składu i możliwości recyklingu materiałowego opakowań na dużą skalę. Opakowanie, które ich nie spełni nie będzie mogło trafić na rynek. Zmiany są duże i dotykają producentów opakowań, żywności, firm recyklingowych, firm komunalnych i samorządów. Świadomość tego, że prawo wkrótce się zmieni jest przy tym niska. Nie ma też skąd czerpać wiarygodnej i pełnej informacji na ten temat.
Na pomoc przychodzi im Value4Pack – inicjatywa 14 organizacji z 11 krajów, od Hiszpanii po Łotwę, zajmujących się wdrażaniem gospodarki obiegu zamkniętego, projektowaniem innowacyjnych opakowań i recyklingiem. Kluczową rolę koordynatora projektu pełni polskie stowarzyszenie NATUREEF, skupiające m.in. znanych producentów żywności, wiodących wytwórców opakowań i renomowane instytucje naukowe.
– W Value4Pack chcemy przygotować firmy i regiony do wdrożenia rozwiązań, które pomogą odpowiedzieć na wyzwania towarzyszące rozporządzeniu PPWR: obowiązkową zawartość recyklatów postkonsumenckich w każdym opakowaniu, recyklowalność każdego opakowania wprowadzanego na rynek oraz dostępność infrastruktury do zbierania, sortowania i recyklingu opakowań – wyjaśnia Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia NATUREEF.

Opakowaniowy ekosystem w każdym regionie
Uczestnicy Value4Pack przyjrzą się 29 regionom, z których pochodzą, pod kątem gotowości do wdrażania zaleceń rozporządzenia PPWR na ich terenie i skali realnej współpracy między wszystkimi podmiotami, których dotyczą nowe przepisy. Organizacje będą prowadzić warsztaty i spotkania z firmami wprowadzającymi na rynek opakowania, zakładami przetwórstwa odpadów i władzami lokalnymi. Dla całego ekosystemu potrzebnego, aby sprostać wymogom PPWR przygotowane zostaną konkretne przedsięwzięcia, z biznesplanami i prezentacjami dla inwestorów. W razie potrzeby organizatorzy sięgną po partnerów, np. wyspecjalizowane firmy, spoza macierzystych regionów. Value4Pack zbada również możliwość pozyskania dofinansowania dla projektów z programów unijnych. W efekcie do października 2024 roku powstać ma 10 gotowych do dofinansowania projektów, w które zaangażowanych będzie co najmniej 25 firm. Stanowić będą one ważne ogniwa lokalnych ekosystemów przemysłu opakowaniowego i przetwórstwa odpadów, zgodnego z nowymi zapisami PPWR.
– Aby sprostać wymogom PPWR gotowe muszą być np. inwestycje, które pomogą produkować recyklaty, które obowiązkowo będą musiały być dodawane do nowych opakowań. Nie zawsze opłaca się sprowadzać je z innej części kraju lub Europy – komentuje Jaśmina Solecka.

Skorzystają polskie firmy i samorządy
Stowarzyszenie NATUREEF jest jedyną polską organizacją działającą w Value4Pack. W naturalny sposób koncentruje się w pierwszej kolejności na województwie zachodniopomorskim, z którego pochodzi. Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia jest pewna, że z doświadczeń stowarzyszenia skorzystają inne polskie regiony i firmy: – Każde województwo będzie musiało zmierzyć się z tym wyzwaniem, a my przecieramy szlak. Przygotujemy przewodnik, jak przejść tę drogę. Chcemy być z nim gotowi wraz z uchwaleniem PPWR. Zidentyfikujemy technologie i dobre praktyki, które mogą być zaimplementowane w każdej z firm branży opakowaniowej i produkującej żywność. Odpowiemy w nim na konkretne pytania: np. jakich informacji firma potrzebuje od dostawców materiałów opakowaniowych?
Czy potrzebne są konkretne narzędzia informatyczne, aby sprostać nowym wymogom w zakresie opakowań?

Pasjonaci zainicjują zmiany
W grudniu w Szczecinie kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji uczestniczących w Value4Pack wzięło udział w warsztatach, podczas których dyskutowano m.in. o sposobie realizacji projektu. W styczniu rusza mapowanie projektów, firm i potencjalnych kooperacji dla tworzenia opakowaniowych ekosystemów w regionach (w przypadku Polski – w województwie zachodniopomorskim). NATUREEF szuka również osób, które inicjować będą zmiany w tym zakresie na Pomorzu Zachodnim.
– Szukamy ekspertów w zakresie tworzyw sztucznych, recyklingu, specjalistów ds. opakowań. Temat jest bardzo złożony, a jednocześnie ważny, dlatego wierzymy, że pomogą nam go popchnąć do przodu pasjonaci, którzy są inicjatorami zmian w firmach i regionach. Zapraszamy ich do współpracy – mówi Jaśmina Solecka.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone w artykule są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EISMEA. Ani Unia Europejska, ani organ udzielający finansowania nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności.
Projekt jest finansowany z nowego instrumentu Komisji Europejskiej Interregional Innovation Investments Instrument (I3) wspierającego współpracę międzyregionalną.

Stowarzyszenie NATUREEF
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
www.natureef.pl

Udostępnij