Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego. Ma on umożliwić realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, którego budżet to blisko 732 mln euro – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Chodzi o przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie KPRM, projektowana ustawa umożliwi realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA). “Nowe przepisy m.in. określają zadania i kompetencje organów odpowiedzialnych za program oraz wskazują działania do realizacji. Budżet programu to blisko 732 mln euro” – podano.

Jak wskazała KPRM, priorytety EFMRA przewidują wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, a także zrównoważonej działalności dotyczącej akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, a co za tym idzie – przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w UE. Ich elementem jest również wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi.

Do priorytetów EFMRA zalicza się także sprzyjanie tzw. zrównoważonej, “niebieskiej” gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych. “Chodzi o tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury” – wyjaśniono na stronie KPRM.

Alokacja na program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to prawie 732 mln euro, z czego ponad 512 mln euro pochodzić będzie z UE, a ponad 219 mln euro to wkład z budżetu państwa. Program przewiduje nowe obszary wsparcia, takie jak działania dotyczące bezpieczeństwa na morzu czy szeroko pojętego wsparcia “niebieskiej” gospodarki – zaznaczono.

Jak podała KPRM, większość rozwiązań opierać się będzie na przepisach, które funkcjonowały w okresie programowania 2014–2020. “Znaczącą różnicą będzie podział instytucjonalny. Rolę instytucji pośredniczącej dla całego programu będzie pełnić wyłącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie się ona zajmować m.in. obsługą wniosków o dofinansowanie, podpisywaniem umów z beneficjentami oraz wypłatą przyznanej pomocy” – podkreślono.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło:

mk/ drag/

Udostępnij