Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

TENDENCJE CENOWE
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 30 stycznia – 5 lutego 2023 r. (1)

W pierwszym tygodniu lutego 2023 r. na rynku krajowym zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 30 stycznia – 5 lutego 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 339 zł/t, o 0,5% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 6% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 4% wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wy-niosła 1 076 zł/t i była o 4% wyższa niż tydzień wcześniej, ale o 6% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 2% droższe niż rok wcześniej. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 191 zł/t, nieznacznie (o 0,1%) wyższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 8% niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 8% wyższa niż przed rokiem. Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 1 167 zł/t, o blisko 1% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 8% tańsze niż przed miesiącem, ale o prawie 1% droższe niż w porównywalnym okresie 2022 r. Przeciętna cena owsa konsumpcyjnego wy-niosła 1 245 zł/t i była o 2% niższa niż przed tygodniem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 19% droższe. Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 279 zł/t, o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była o 5% niższa niż przed miesiącem, ale o 16% wyższa niż przed rokiem. W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej były najwyższe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego – w północno-zachodnim. W przypadku kukurydzy oraz jęczmienia paszowego średnia cena zakupu była najwyższa w makroregionie centralno-wschodnim.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 10 lutego 2023 r.

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 10.02.2023 r. ukształtowała się na poziomie 297,00 EUR/t (1 419 zł/t) wobec 291,75 EUR/t (1 383 zł/t) w notowaniu z 9.02.2023 r. (wzrost o 1,8%). Jednocześnie cena pszenicy była o 4,4% wyższa od notowanej przed tygodniem, tj. 3.02.2023 r. (284,50 EUR/t – 1 338 zł/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 10.02.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 291,75 EUR/t (około 1 394 zł/t) wobec 287,75 EUR/t (1 364 zł/t) w notowaniu z 9.02.2023 r. (wzrost o 1,4%). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 4,9% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. z 3.02.2023 r. (278,00 EUR/t – 1 307 zł/t).

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij