Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek mleka

TENDENCJE CENOWE – Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 27 lutego – 5 marca 2023 r.

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.02 –5.03.2023 r. zbywały masło w blokach przeciętnie po 21,15 zł/kg, o 3% taniej niż tydzień wcześniej i o 7% taniej niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 23,66 zł/kg (4,73 zł za 200 gramową kostkę), o 4% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 6% drożej niż miesiąc wcześniej. Cena masła w blokach była niższa niż przed rokiem o 18%, a masła konfekcjonowanego – o 10,5%.

Cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 12,09 zł/kg i była o 1% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 6% niższa niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku uzyskiwano 17,10 zł/kg, o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 9% mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 24%, a PMP –o 13,5%.

Ceny artykułów mleczarskich w Unii Europejskiej
W Unii Europejskiej na przełomie lutego i marca2023 r. producenci za masło przeciętnie uzyskiwali4,92EUR/kg, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale nieznacznie (o 0,2%) więcej niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 2,64EUR/kg, nieco (o 0,2%) drożej niż przed tygodniem i o 5% drożej niż miesiąc wcześniej. Średnia unijna cena masła była o 269,98EUR/100 kg (2,2 razy) wyższa od ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100 kg), a cena OMP – o 94,39 EUR/100 kg (1,6 razy) wyższa (169,80 EUR/100 kg). Średnio w UE pełne mleko w proszku zbywano po 3,53 EUR/kg, nieco (o 0,5%) taniej niż w poprzednim tygodniu i o 3,5% taniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku przeciętna cena masła w UE była niższa o 18%, OMP – o 29%, a PMP – o 24,5%.

Ceny produktów mlecznych na rynkach zagranicznych
Na aukcji, która odbyła się 7 marca 2023 r. na platformie handlowej GlobalDairyTrade indeks cen GDT (1) w odniesieniu do poprzedniego notowania, uległ obniżeniu o 0,7%. W czasie sesji sprzedano 26,7 tys. ton artykułów mleczarskich.

Na GDT 7 marca2023r. za masło płacono 4899USD/t, nieznacznie (o 0,5%) mniej niż w poprzednim notowaniu (z 21.02.br.), ale o 3% więcej niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar ukształtowała się na poziomie 4509USD/t, o 11% niższym niż dwa tygodnie wcześniej i o 9,5% niższym niż przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 2 739 USD/t, o 1% mniej niż w poprzednim notowaniu i o 3% mniej niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 3277 USD/t i była nieznacznie (o 0,4%) wyższa niż dwa tygodnie wcześniej, ale o 2% niższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było tańsze o 39%, masło i PMP –po 31%, a ser Cheddar –o 29,5%.

Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 3 marca 2023 r. cena masła ukształtowała się na poziomie 5 170USD/t (22,92 zł/kg), o 3,5% niższym niż przed tygodniem i o 1% niższym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było o 13% tańsze. Cena odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 2 745USD/t (12,17 zł/kg) i była nieznacznie (o 0,5%) niższa niż tydzień wcześniej, ale o 2,5% wyższa niż przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku uzyskiwano 4806USD/t (21,31 zł/kg), o 1% mniej niż przed tygodniem i nieznacznie (o 0,5%) mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 34%, a PMP –o 3,5%. Cena sera Cheddar w ciągu tygodnia wzrosła o 4%, do 4299USD/t. Notowany poziom cen był o 4,5% wyższy niż przed miesiącem, ale o 9% niższy niż rok wcześniej.

(1) Indeks cen GDT – średnia ważona procentowych zmian cen wszystkich produktów sprzedanych podczas aukcji. Więcej informacji: https://www.globaldairytrade.info.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij