Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

PODAŻ ZBÓŻ DO SKUPU

Skup zbóż według GUS

W Polsce podaż zbóż do skupu w grudniu 2022 r. uległa dalszemu obniżeniu. Producenci dostarczyli do skupu 410 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 18% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 9% mniej niż przed rokiem. W strukturze skupu pszenica stanowiła 76,5% (314 tys. ton), jęczmień – 8% (33,5 tys. ton), a żyto – 5% (19 tys. ton).

Ogółem w okresie od lipca do grudnia 2022 r. skupiono 4,3 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 5% mniej niż w tym samym okresie sezonu 2021/2022. Skup pszenicy, w odniesieniu do porównywalnego okresu sezonu 2021/2022, zmniejszył się o 3%, do 2,8 mln ton, jęczmienia – o 11%, do 526 tys. ton, a żyta – o 23%, do 340 tys. ton.

W grudniu 2022 r. odnotowano również ograniczenie podaży kukurydzy. Producenci dostarczyli do skupu 231 tys. ton tego zboża, o 72% mniej niż miesiąc wcześniej i o 10% mniej niż przed rokiem.

W okresie lipiec–grudzień 2022 r. skupiono łącznie blisko 2 mln ton kukurydzy, o 4% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego.

TENDENCJE CENOWE
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 16–22 stycznia 2023 r. (1)
W trzecim tygodniu stycznia 2023 r. ceny monitorowanych zbóż uległy dalszemu obniżeniu.
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16–22 stycznia 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 366 zł/t, o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 6% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 6% wyższa niż przed rokiem.
Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 084 zł/t i była o 5% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 9% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 4% tańsze niż rok wcześniej.
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 205 zł/t, o 3% niższym niż w poprzednim tygodniu i o 9% niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 6% wyższa niż przed rokiem.
Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 1 207 zł/t, o 3% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 9% tańsze niż przed miesiącem, ale o 3% droższe niż w porównywalnym okresie 2022 r.
Przeciętna cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 1 241 zł/t i była o 6,5% niższa niż przed tygodniem oraz o 9,5% niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 42% droższe.
Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 279 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była o 4% niższa niż przed miesiącem, ale o 19% wyższa niż przed rokiem.
W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej były najwyższe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego – w centralno-wschodnim. W przypadku kukurydzy oraz jęczmienia paszowego średnia cena zakupu była najwyższa w makroregionie centralno-wschodnim.

Ceny w wybranych krajach

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE i MRiRW.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 27 stycznia 2023 r.

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 27.01.2023 r. ukształtowała się na poziomie 286,00 EUR/t (około 1 346 zł/t) wo-bec 288,75 EUR/t (1 364 zł/t) w notowaniu z 26.01.2023 r. (spadek o 1%).Cena pszenicy była o 0,4% wyższa od notowanej przed tygodniem, tj. 20.01.2023 r. (284,75 EUR/t – około 1 342 zł/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 27.01.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie ter-minowym wyniosła 278,75 EUR/t (około 1 312 zł/t) wobec 278,50 EUR/t (1 316 zł/t) w notowaniu z 26.01.2023 r. (wzrost o 0,1%). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 0,3% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 20.01.2023 r. (278,00 EUR/t – 1 310 zł/t).

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

Udostępnij