Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Szybkie wiadomości ekonomiczne (6 kwietnia)

▶️ Rada Polityki Pieniężnej utrzymała na kwietniowym posiedzeniu wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, a referencyjna wynosi nadal 6,75%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. W komunikacie po posiedzeniu RPP podtrzymała, że powrót inflacji do celu będzie stopniowy. Według RPP do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu oraz dokonane, silne zacieśnienie polityki pieniężnej. Więcej o kwietniowej decyzji RPP piszemy w dalszej części dziennika.

▶️ Według wstępnych danych, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu wyniosła 5,4% wobec 5,5% w lutym – poinformował resort rodziny i polityki społecznej. Jest to odczyt zgodny z naszymi i rynkowymi oczekiwaniami. Za spadkiem stopy bezrobocia w marcu stoją głównie czynniki sezonowe. Nie zmienia to faktu, że rynek pracy pozostaje mało wrażliwy na obecne pogorszenie koniunktury.

▶️ Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, wzrósł w marcu do 55,0 pkt. z 52,7 pkt. w poprzednim miesiącu – podano w finalnym wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 55,6 pkt.

źródło: Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Udostępnij