Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

O 17 proc. wyższa wartość eksportu żywności w I-V br. niż przed rokiem

W okresie styczeń–maj 2023 r. za granicę sprzedano towary rolno-spożywcze za kwotę 21,2 mld euro (99,5 mld zł), o ok. 17 proc. większą niż w analogicznym okresie roku 2022. Wywożono głównie mięso, zboża i jego przetwory oraz wyroby tytoniowe – poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 13,7 mld euro (64,2 mld zł) i był o 10 proc. wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–maj 2023 r. ukształtowało się na poziomie 7,5 mld euro (35,3 mld zł), o 33 proc. wyższym r/r.

“Wzrost wartości polskiego eksportu żywności w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2023 r. był wypadkową nadal wysokich cen transakcyjnych na rynku międzynarodowym oraz popytu na konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor rolno-spożywczy. Umocnienie złotego względem euro i dolara amerykańskiego, które miało miejsce od połowy lutego do połowy maja br. nieco osłabiło rentowność polskiego eksportu żywności, ale nie miało to dużego przełożenia na wyniki w handlu, ponieważ krajowa waluta pozostawała nadal relatywnie słaba” – tłumaczy zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Według wiceszefa KOWR, do wzrostu eksportu rolno-spożywczego w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się również działania pośrednie m.in. polegające na organizowaniu targów, misji i spotkań biznesowych z partnerami zagranicznymi, jak i działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego, które skupiały się na doskonaleniu jakości oferowanych produktów i dywersyfikacji rynków zbytu.

Pomimo tendencji do aprecjacji złotego do głównych walut światowych, tempo wzrostu wartości importu rolno-spożywczego do maja 2023 r. było wolniejsze niż w analogicznym okresie roku 2022, gdy wynosiło 26 proc., co może świadczyć o ograniczeniu popytu na cześć importowanych towarów żywnościowych” – skomentował Wroński.

Jak wynika z danych Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń–maj 2023 r. wartość wywozu żywności do krajów UE-27 wyniosła 15,5 mld euro (wzrost o 14 proc.), co stanowiło blisko 3/4 przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

W eksporcie do krajów UE największe przychody osiągnięto ze sprzedaży: papierosów (wartość 1,6 mld euro), mięsa drobiowego (1,3 mld euro) produktów mlecznych (1 mld mln euro), pieczywa i wyrobów piekarniczych, mięsa wołowego, karmy dla zwierząt oraz wyrobów czekoladowych.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–maj 2023 r. wyniósł 5,3 mld euro i był o 16 proc. większy niż przed rokiem. Niemcy kupowały w Polsce głównie papierosy, mięso drobiowe i karmę dla zwierząt.

Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Niderlandy (głównie mięso drobiowe), Francja (mięso drobiowe), Włochy (mięso wołowe), Czechy (mięso drobiowe). Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 10 mld euro przychodów, co stanowiło ponad 48 proc. wartości eksportu rolno-spożywczego.

W okresie pięciu miesięcy 2023 r. z Polski do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 5,7 mld euro, o 25 proc. większej r/r. Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę (500 mln euro, 1,8 mln ton), produkty mleczne (498 mln euro, 251 tys. ton), mięso drobiowe (385 mln euro, 204 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze, czekoladę i wyroby czekoladowe, przetwory mięsne, oraz papierosy.

Największymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych były: Wielka Brytania (nabywała z Polski mięso drobiowe i przetwory mięsne), Ukraina (karma dla zwierząt oraz sery i twarogi), Stany Zjednoczone (czekolada i wyroby czekoladowe, filety rybne), Arabia Saudyjska (papierosy), Nigeria (pszenica), Turcja (mięso wołowe), Izrael (mięso wołowe).

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso i przetwory mięsne. Największy udział w wartości eksportu tej grupy towarowej miało mięso drobiowe (42 proc. 1,7 mld euro). Drugą pozycję z 15 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, przede wszystkim pszenica (stanowiła 50 proc. udział). Głównymi odbiorcami ziarna pszenicy były Niemcy, Nigeria i RPA.

źródło:

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mmu/

Udostępnij