Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

TENDENCJE CENOWE

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 23–29 stycznia 2023 r. (1)

W czwartym tygodniu stycznia 2023 r. na rynku krajowym utrzymała się spadkowa tendencja cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 23–29 stycznia 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 345 zł/t, o 1,5% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 10% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 5% wyższa niż przed rokiem.


Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 033 zł/t i była o 5% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 11% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 7% tańsze niż rok wcześniej.
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 189 zł/t, o 1% niższym niż w poprzednim tygodniu i o 10% niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 3% wyższa niż przed rokiem.
Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 1 174 zł/t, o 3% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 9,5% tańsze niż przed miesiącem i nieznacznie (o 0,2%) tańsze niż w porównywalnym okresie 2022 r.
Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 266 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była o 9% niższa niż przed miesiącem, ale o 16% wyższa niż przed rokiem.
W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej były najwyższe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego – w północno-zachodnim. W przypadku kukurydzy oraz jęczmienia paszowego średnia cena zakupu była najwyższa w makroregionie centralno-wschodnim.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na gieł-dzie MATIF w notowaniu z 2 lutego 2023 r.

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 2.02.2023 r. ukształtowała się na poziomie 283,00 EUR/t (około 1 332 zł/t) wobec 285,25 EUR/t (1 343 zł/t) w notowaniu z 1.02.2023 r. (spadek o 0,8%). Jednocześnie cena pszenicy była o 2% niższa od notowanej przed tygodniem, tj. 26.01.2023 r. (288,75 EUR/t – około 1 364 zł/t).
Na giełdzie MATIF w notowaniu z 2.02.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 275,75 EUR/t (około 1 298 zł/t) wobec 276,75 EUR/t (1 303 zł/t) w notowaniu z 1.02.2023 r. (spadek o 0,4%). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 1% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. z 26.01.2023 r. (278,50 EUR/t – 1 316 zł/t).

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij