Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

TENDENCJE CENOWE – Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 6–12 marca 2023 r.

W drugim tygodniu marca 2023 r. na rynku krajowym odnotowano spadki monitorowanych cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 6–12 marca 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 237 zł/t, o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 8% niższa niż miesiąc wcześniej i o 21% niższa niż przed rokiem.
Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 959 zł/t i była o 3,5% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 8% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 21% tańsze niż rok wcześniej.
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1100 zł/t, nieznacznie (o 0,3%) niższym niż w poprzednim tygodniu i o 4,5% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była o 10% niższa niż przed rokiem.
Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 1 089 zł/t, o 2% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 5% tańsze niż przed miesiącem i o 16% tańsze niż w porównywalnym okresie 2022 r.
Przeciętna cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 1 156 zł/t i była o 1% niższa niż przed tygodniem. Cena tego zboża była zbliżona do notowanej miesiąc i rok wcześniej. Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 234 zł/t, o 2,5% mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 2% niższa niż przed miesiącem i o 7% niższa niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)
W trzecim tygodniu marca 2023 r. w portach Morza Czarnego ceny monitorowanych zbóż uległy obniżeniu, natomiast we Francji i USA notowano wzrost cen. W USA w notowaniu z 15 marca 2023 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 346EUR/t, o 2% więcej niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 285 EUR/t, o 1% wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 2%, do 279EUR/t, a w portach Morza Czarnego uległa obniżeniu o 2%, do 251EUR/t.
Za jęczmień paszowy we Francji przeciętnie uzyskiwano 272 EUR/t, o 2% więcej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – 237 EUR/t, o 1% mniej. Przeciętna cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia wzrosła nieznacznie (o 0,5%), do 269EUR/t, a w portach Morza Czarnego uległa obniżeniu o 2%, do 239 EUR/t.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 17 marca 2023 r.
Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 17.03.2023 r. ukształtowała się na poziomie 265,50 EUR/t (1 251 zł/t) wobec 268,50 EUR/t (1 267 zł/t) w notowaniu z 16.03.2023 r. (spadek o 1,1%). Jednocześnie cena pszenicy była o 3,3% wyższa od notowanej przed tygodniem, tj. 10.03.2023 r. (257,00 EUR/t – 1 203 zł/t).
Na giełdzie MATIF w notowaniu z 17.03.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 261,50 EUR/t (1 232 zł/t) wobec 264,00 EUR/t (1 246 zł/t) w notowaniu z 16.03.2023 r. (spadek o 0,9%). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 1,4% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. z 10.03.2023 r. (258,00 EUR/t – 1 208 zł/t).

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij