Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek mięsa

SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO (1)

W Polsce (według wstępnych danych GUS) w 2022 r. do podmiotów skupujących dostarczono ponad 5,9 mln ton żywca rzeźnego, o 5% więcej niż w 2021 r. Większy skup był wynikiem przede wszystkim 14% wzrostu dostaw żywca drobiowego (do 3,3 mln ton), którego wolumen stanowił 56% udziału w całym skupie żywca rzeźnego. Dostawy żywca wołowego wyniosły 617 tys. ton i były o 3% większe niż przed rokiem, a wieprzowego – nieco ponad 2 mln ton, o 7% mniej.

TENDENCJE CENOWE w dniach 23-29 stycznia 2023 r.

Ceny zakupu żywca wieprzowego
W dniach 23–29.01.2023 r. w zakładach mięsnych monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena trzody chlewnej ukształtowała się na poziomie 7,17 zł/kg i była o 2% niższa niż tydzień wcześniej i o 4,5% niższa niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był o 66% droższy niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego
Na rynku krajowym półtusze wieprzowe zbywano przeciętnie po 10,51 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% taniej niż miesiąc wcześniej. Asortyment ten był o 57% droższy niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego
W czwartym tygodniu stycznia br. bydło rzeźne skupowano przeciętnie po 10,66 zł/kg wobec 10,65 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec wołowy był o 3% tańszy niż przed miesiącem, ale o 13% droższy niż w analogicznym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego
Zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat średnio po 21,04 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 3,5% taniej niż w końcu grudnia 2022 r. Cena ćwierćtusz była o 9% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego
W dniach 23–29.01.2023 r. cena skupu kurcząt brojlerów uległa nieznacznemu obniżeniu (o 1 gr/kg) w odniesieniu do poprzedniego tygodnia i ukształtowała się na poziomie 5,62 zł/kg. Cena tego żywca była o 2% niższa niż przed miesiącem, ale o 25% wyższa niż rok wcześniej. Za indyki dostawcy uzyskiwali 9,08 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% mniej niż w końcu grudnia 2022 r. W porównaniu do cen sprzed roku indyki były o 40% droższe. Cena kaczek brojlerów, podobnie jak tydzień i miesiąc wcześniej, wyniosła 7,68 zł/kg. Jednocześnie cena tego żywca była o 27% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego
W czwartym tygodniu stycznia 2023 r. zakłady mięsne sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych przeciętnie po 8,26 zł/kg, o 8% drożej niż ty-dzień wcześniej oraz nieznacznie (o 0,2%) drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków, w porównaniu z poprzednim tygodniem, obniżyła się o 1,5%, do 15,16 zł/kg i równocześnie była o 8% niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 18%, a indyków – o 31%.

POGŁOWIE ŚWIŃ I BYDŁA (2)

W grudniu 2022 r., według wstępnych danych GUS, pogłowie świń w Polsce zmniejszyło się o 6% w odniesieniu do grudnia 2021 r. i wyniosło 9 624 tys. sztuk. Największy spadek liczebności nastąpił w przypadku prosiąt – o 11,8% i świń na chów o wadze 50 kg i więcej – o 9,4%, w tym loch prośnych – o 6,7%. Stado warchlaków zmniejszyło się o 8,3%, a trzody chlewnej na ubój (tuczniki) – o 1,1%.

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce (stan w grudniu)

Liczby umieszczone nad poszczególnymi słupkami dotyczą pogłowia trzody chlewnej ogółem.
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

Według stanu w grudniu 2022 r. pogłowie bydła ogółem wzrosło o 1,1%, w porównaniu z grudniem 2021 r. i liczyło 6 448 tys. sztuk. Wzrost odnotowano w przypadku cieląt (o 7%) i bydła w wieku 2 lat i więcej – o 6%. Stado młodego bydła w wieku 1–2 lat zmniejszyło się o 11,3%, a krów – o 5,1%.

Pogłowie bydła w Polsce (stan w grudniu)

Liczby umieszczone nad poszczególnymi słupkami dotyczą pogłowia bydła ogółem.
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

(1) Biuletyn Statystyczny nr 12/2022, GUS, 25.01.2023 r.

(2) Pogłowie świń według stanu w grudniu 2022 r. oraz Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2022 r., Informacje sygnalne GUS, 31.01.2023 r.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij