Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Innowacyjne i opłacalne rozwiązania przemysłowe – fotowoltaika

Nieustająca optymalizacja kosztów jest jednym z najważniejszych czynników determinujących sukces dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. Przetwórstwo mięsne to przemysł, który wykorzystuje znaczne ilości energii, zarówno do zasilania maszyn i urządzeń, jak i do utrzymania odpowiednich warunków termicznych w halach produkcyjnych i magazynowych.

Na optymalizacje kosztów związanych ze zużyciem energii należy spojrzeć nie tylko pod względem samych kosztów jej zakupu. Pojawiają się coraz częściej wymagania banków i funduszy związane z finansowaniem udzielanym dla przedsiębiorstw. Brak strategii lub planu dekarbonizacji działalności niezależnie od zakresu działalności będzie skutkowało utrudnieniami w dostępie do pozyskania środków finansowych. Od kilku lat widoczne także jest wywieranie presji ze strony sieci dystrybucyjnych na producentów w zmniejszaniu śladu węglowego określanego dla wszystkich już produktów. Presja ta spowodowana jest strategią odchodzenia w Unii Europejskiej od paliw kopalnych, ochrona rynku wewnętrznego przed produktami z miejsc, gdzie ochrona klimatu nie jest tak istotna. Dodatkowe wymagania pojawiają się także ze strony samych odbiorców końcowych i ich zachowań proekologicznych. Należy oczekiwać jeszcze większego wzrostu presji na ograniczenie śladu węglowego aż do osiągniecia efektu tzw. zero emisyjności produkcji.
Cały proces odejścia od paliw kopalnych i kosztów związanych z transformacją wspierany jest przez wiele instytucji i rozwiązań technologicznych. Potrwa to jeszcze na pewno kilka lat, ale w pewnym momencie czas dobiegnie końca. Nie powinno to jednak pozwolić odkładać modernizacji w biznesie na ostatnią chwilę, gdyż proces inwestycyjny i możliwość optymalizacji kosztów jest jednak złożony.

Proces ten wymaga przede wszystkim przygotowania strategii w zakresie pozyskania, magazynowania i wykorzystania energii nie tylko elektrycznej. Dodatkowo każde z zaplanowanych działań wpływa na inne równie ważne aspekty działalności przedsiębiorstwa np. opracowanie innowacyjnych, bardziej wydajnych lub energooszczędnych technologii produkcji, pakowania, magazynowania i dystrybucji. Nie bez znaczenia jest to także przy działaniach związanych z szeroko pojętym marketingiem i budową lepszej pozycji rynkowej.
Kluczem do sukcesu w obecnych czasach, kiedy koszty energii elektrycznej w Polsce osiągnęły dużo wyższy poziom w stosunku do lat ubiegłych, jest stosowanie rozwiązań pozwalających zmniejszyć jej zapotrzebowanie oraz uzyskać dostęp do taniej zielonej energi elektrycznej.
Koszt wytworzenia energii elektrycznej z zainstalowanej elektrowni słonecznej na budynkach przemysłowych lub gruntach położonych w pobliżu jest znacznie niższy niż koszt energii zakupionej od dostawcy. Na bazie wieloletnich doświadczeń w projektowaniu, montażu i serwisie przemysłowych instalacji fotowoltaicznych firmy MPL Energy z Zabrza, koszt wyprodukowania z elektrowni słonecznej o mocy min. 50 kWp wynosi mniej niż 170 PLN/MWH. Jest to radykalna różnica w porównaniu do obecnych cen na rynku i stanowi przeważnie mniejszy kosz niż same opłaty za przesył energii.

Obniżki cen komponentów stosowanych przy budowie takich elektrowni dodatkowo poprawiają aspekty ekonomiczne i skracają czas zwrotu takiej inwestycji. Opłacalność inwestycji wpływa na poprawę warunków jej finasowania ze środków własnych lub instytucji finansujących (dofinansowujących) takie przedsięwzięcia. Dofinansowanie może być w formie bezzwrotnej dotacji celowej na konkretne działania lub pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.
Programy wsparcia dla w/w inwestycji poza ograniczeniami czasowymi są zróżnicowane pod względem zakresu i kwoty. Dodatkowe aspekty, które są brane pod uwagę to wielkość przedsiębiorstwa, branża i miejsce prowadzenia działalności.
Dodatkowo zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z 2023 roku ułatwiły kwestie wymagań formalnych w zakresie braku wymaganego pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 150 kWp. Ogranicza to koszty związane z przygotowaniem części dokumentacji wymaganej przez zakłady energetyczne.
Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na montaż elektrowni słonecznych dzięki firmie MPL Energy. Warto podkreślić, że instalacja paneli fotowoltaicznych to nie tylko oszczędności, ale również ekologiczne działania na rzecz poprawy ochrony środowiska naturalnego. Energia słoneczna jest czystym i niewyczerpalnym źródłem energii, które nie powoduje emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Nawet bez dofinansowania inwestycja we własną elektrownię fotowoltaiczną jest bardzo opłacalna. Ewentualne dofinasowania (dotacje, preferencyjne pożyczki) dodatkowo poprawiają warunki opłacalności.
Dla przykładu zakład zasilany w taryfie B płaci za 1 MWh energii z dystrybucją 900 PLN. Instalacja PV o mocy 0,5MW i koszcie 1,25 mln PLN zaoszczędzi rocznie nie mniej niż 0,45 mln PLN. Czas zwrotu z inwestycji < 3 lata.
Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą finansowania jest leasing operacyjny lub finansowy. Przy braku dotacji lub dofinasowania korzystnie wypada leasing operacyjny. Takie rozwiązanie pozwala na wpisanie w koszty działalności wszystkie miesięczne raty leasingowe oraz opłatę wstępną wymaganą przez firmę leasingową. Przy zakupie instalacji fotowoltaicznej (PV) z własnych środków czas amortyzacji wynosi 10 lat, a dzięki wykorzystaniu leasingu skracamy go o połowę (w zależności od czasu, na jaki została podpisana umowa może to być 5 lub 6 lat). Przez cały okres trwania takiej umowy właścicielem instalacji PV jest firma leasingowa.
Jednak w przypadku ubiegania się o dotacje lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach właścicielem instalacji PV musi być inwestor więc w grę wchodzi pożyczka, kredyt lub środki własne.
Coraz częściej oferowaną formą użytkowania instalacji PV jest jej dzierżawa z pełną obsługą serwisową i gwarancyjną. W przypadku takiej formy finasowania ustalane są z góry ceny zakupu energii bez względu, ile zostanie jej wykorzystanej na bieżące zużycie.
Bez względu na formę poziom dofinasowania oszczędności w zakupie pojawiają się już pierwszego dnia po przyłączeniu instalacji PV do sieci energetycznej. Każda wyprodukowana z PV i zużyta na bieżąco MWh zmniejsza aktualne zakupy energii elektrycznej w tym koszty dystrybucji stanowiące coraz wyższy koszt na rachunku za energię. Im więcej jesteśmy w stanie wykorzystać na bieżąco MWh produkowanej energii tym osiągamy większe oszczędności. Przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego to z oszczędności możemy spłacać na bieżąco zobowiązania związane z instalacją PV.

Decyzja o inwestycji w instalacje PV powinna być poprzedzona analizą zapotrzebowania na energię i profilu zużycia z wybranego przedziału czasu. Analizie powinna też zostać poddana możliwość optymalizacji wykorzystania zainstalowanych urządzeń w zależności od pory dnia ich pracy.
Należy zaproponować takie zmiany, które są możliwe do wprowadzenia bez szkody na prawidłowy proces funkcjonowania biznesu. Analiza każdego przypadku planów, wdrożenie i opłacalności instalacji PV będzie zawsze indywidualna. Czynników wymagających analizy jest bardzo wiele. Zaczynając od określenia profilu zużycia energii w ciągu doby, ewentualnej sezonowości produkcji w przedsiębiorstwie, dostępnego miejsca montażu instalacji PV, wielkości (mocy) instalacji, a skończywszy na kwestiach takich jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i możliwości przyłączenia do sieci zakładu energetycznego. Produkcja energii elektrycznej z instalacji PV też ma swoją specyfikę i sezonowość.
Próbując odpowiedzieć na pytanie czy montaż instalacji PV w mojej firmie jest opłacalny nieodpowiedzialnym jest udzielenie odpowiedzi tak lub nie. Nie można bazować tylko na opiniach dotyczących jednostkowych przypadków bez umiejscowienia takiej inwestycji w całym obszarze i celu optymalizacji kosztów dla konkretnego przedsiębiorstwa. Decyzja o inwestycji w instalacje PV powinna być jednym z elementów, który pasuje i wspiera całą ideę optymalizacji, dlatego warto skorzystać z doświadczenia zebranego na rynku przez renomowanych wykonawców z branży.
Firma MPL Energy z Zabrza działa z sukcesem na polskim rynku od 2010 roku. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej realizacji inwestycji od analizy potrzeb klienta do przyłączenia przez zakład energetyczny gotowej do pracy instalacji PV. Zapewnia pełną opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Posiada wiele rekomendacji ze zrealizowanych inwestycji dla biznesu i klientów indywidualnych.

www.mplenergy.pl

Marcin Sikorski
MPL Energy Sp. z o.o.
marcin.sikorski@mplenergy.pl

Udostępnij