Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Bank BNP Paribas uruchomił kalkulator śladu węglowego dla produkcji trzody chlewnej

Agroemisja – jedyny w Polsce, kalkulator emisyjności dla producentów rolnych i odbiorców ich produktów dostępny na platformie Agronomist.pl, został uzupełniony o nowy moduł obliczeniowy, który umożliwia samodzielne oszacowanie śladu węglowego produkcji trzody chlewnej. Obliczanie emisyjności oraz planowanie jej redukcji może być jednym ze sposobów budowania przewagi konkurencyjnej w warunkach malejącego popytu na wieprzowinę w Unii Europejskiej i ważnym krokiem na drodze ku zrównoważonej transformacji sektora mięsnego.

Emisje z produkcji wieprzowiny – mniej niż wołowina, więcej niż drób

Światowa produkcja żywności generuje około 1/3 wszystkich emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka, z czego zdecydowana większość pochodzi z upraw i chowu zwierząt, w tym trzody chlewnej. Produkcja 1 kg mięsa wieprzowego generuje emisję 12,31 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla, podczas gdy mięsa drobiowego około 9,9 kg, a wołowiny 99,5 kg ekwiwalentu CO2. Nadmiar emisji gazów cieplarnianych prowadzi do nadmiernego ogrzewania planety, co ma negatywne skutki dla wszelkich form życia na Ziemi. Aby zmienić ten stan rzeczy, rolnictwo na całym świecie musi stać się bardziej zrównoważone i ograniczać swoją emisyjność.
– Produkcja trzody chlewnej jest czwartą co do wielkości, najważniejszą gałęzią polskiego rolnictwa i istotnym elementem całego rynku spożywczego. To wystarczający argument, aby wyjść naprzeciw potrzebom producentów trzody chlewnej oraz odbiorcom ich produktów w zakresie zrównoważonej transformacji i ograniczenia emisyjności produkcji rolnej. Oferujemy praktyczną, konkretną pomoc w postaci dostępnego i przyjaznego w użyciu, narzędzia obliczeniowego. Wykorzystanie kalkulatora Agroemisja może być pierwszym krokiem zrównoważonej transformacji, poprzez kalkulację obecnych wartości emisji i przygotowanie planu redukcji, a co z tym się wiąże, sposobem na zwiększenie przewagi konkurencyjnej w warunkach zmieniających preferencje i coraz bardziej świadomych konsumentów w Unii Europejskiej – mówi Michał Siwek Dyrektor Departamentu International Food&Agri Hub Grupy BNP Paribas.
Kalkulator AgroEmisja, oparty o modele science-based, został uruchomiony dwa lata temu. Początkowo umożliwiał obliczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych dla produkcji roślinnej oraz produkcji mleczarskiej. Ze względu na duże zainteresowanie użytkowników Bank BNP Paribas dodał do niego moduł służący do szacowania śladu wodnego i bilansu wodnego upraw w gospodarstwach rolnych, a także emisyjności produkcji drobiu. Najnowszym elementem kalkulatora jest moduł dla trzody chlewnej.

Jak policzyć emisyjność produkcji trzody chlewnej?

Aby skorzystać z kalkulatora należy zalogować się na platformie Agronomist.pl Następnie użytkownik może wybrać moduł obliczeniowy z rodzajem produkcji rolnej, którym jest zainteresowany i dla której ma być dokonana kalkulacja emisji gazów cieplarnianych w jego gospodarstwie. Do wyboru są: produkcja roślinna, produkcja mleczarska (bydło ras mlecznych), drób (brojlery kurze i indyki) i trzoda chlewna. Obliczenie śladu węglowego dla produkcji roślinnej można dodatkowo połączyć z kalkulacją śladu wodnego.
Wybierając moduł dla trzody chlewnej, należy przygotować się do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej produkcji. Uwzględniają one specyfikę różnych grup użytkowych, w tym warchlaków, knurków, loszek, loch i tuczników różnej wagi, a także podawanych pasz, stosowanego podłoża, źródła używanej energii i rodzaju transportu. Na tej podstawie wprowadzonych danych obliczana jest emisyjność produkcji, która w połączeniu z emisyjnością energetyczną i transportową daje łączny wynik śladu węglowego dla całego procesu produkcji w chlewni.
Wypełnienie formularza zajmuje około 20 minut. Wysokość emisji jest liczona całkowicie automatycznie. Na koniec, oprócz jasnego wyniku o emisyjności, generowany jest raport ze szczegółami kalkulacji.
Wychodząc naprzeciw potrzebom kolejnych grup producentów rolnych oraz odbiorcom ich produktów, na początku listopada kalkulator AgroEmisja ma zostać wzbogacony o kolejny moduł, tym razem dla produkcji bydła ras mięsnych. To kolejna, realna pomoc, jaką Bank BNP Paribas oferuje przedsiębiorcom rolnym w transformacji na bardziej zrównoważony model produkcji.

Ograniczanie emisji sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej

Wieprzowina wciąż pozostaje najczęściej spożywanym gatunkiem mięsa w UE i w Polsce. Przeciętne roczne spożycie wieprzowiny w UE wynosi około 33 kg na osobę, a w Polsce około 39 kg na osobę. Dynamika konsumpcji mięsa wykazuje tendencję spadkową w całej UE. Rodzi to konieczność poszukiwania nowych źródeł przewag konkurencyjnych wśród producentów, którzy chcą utrzymać się na rynku. Jedną z nich może być zrównoważona produkcja i spełnianie standardów ESG, w tym obowiązek kalkulacji śladu węglowego. Wprowadzenie dyrektywy CSRD, które nastąpiło w dniu 16 grudnia 2022 r., spowoduje konieczność raportowania, bezpośrednio lub pośrednio, praktycznie na całym rynku za rok poprzedni w 2026 r.

Udostępnij