Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek mięsa

TENDENCJE CENOWE w dniach 6–12 lutego 2023 r.

Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 6–12.02.2023 r. (dane ZSRIR MRiRW) dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali przeciętnie 7,92 zł/kg, o 7% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o 90% więcej niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za wzrostem cen w skupie podrożało mięso wieprzowe. Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe przeciętnie po 11,12 zł/kg, o 6% drożej niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego asortymentu była o 77% wyższa niż w analogicznym tygodniu 2022 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 6–12.02.2023 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne otrzymywali przeciętnie 10,79 zł/kg o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Żywiec ten był nieco (o 0,4%) droższy niż przed miesiącem oraz o 12% droższy niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat średnio w kraju zbywano po 21,23 zł/kg, o 13 gr/kg drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 16 gr/kg taniej niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była o 9% wyższa niż w analogicznym tygodniu 2022 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W drugim tygodniu lutego br. przeciętna cena skupu kurcząt brojlerów, tak jak przed miesiącem, wyniosła 5,67 zł/kg i była o 1 gr/kg wyższa niż tydzień wcześniej. Za indyki dostawcom płacono przeciętnie 8,96 zł/kg, o 0,6% mniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% mniej niż przed miesiącem. Kaczki brojlery skupowano po 7,72 zł/kg, o 4 gr/kg drożej niż tydzień i miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena skupu kurcząt brojlerów była wyższa o 24%, indyków – o 35%, a kaczek brojlerów – o 22,5%. Ceny zbytu mięsa drobiowego Tuszki kurcząt patroszonych zbywano przeciętnie po 8,59 zł/kg, odpowiednio o 1% i 10% drożej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 15,07 zł/kg, o 2 gr/kg niższym niż w poprzednim tygodniu i o 3% niższym niż w drugim tygodniu stycznia br. Tuszki kurcząt były droższe niż przed rokiem o 13%, a tuszki indyków – o 28%.

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI MIĘSNYMI

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2022 r. przychody uzyskane przez przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były o 38% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 9,8 mld EUR (45,9 mld zł), stanowiąc 21% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

W 2022 r. wyeksportowano ponad 2 mln ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 8% więcej niż w 2021 r., a przychody z eksportu wzrosły o 54%, do 5,1 mld EUR (24 mld zł). W tym czasie import asortymentu drobiowego zwiększył się o 12% i osiągnął 214 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 37%, do 464 mln EUR. Za granicę sprzedano również 474 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz (spadek o 2%), a przychody z eksportu wyniosły blisko 2,4 mld EUR (11 mld zł) i wzrosły o 31%. Jednocześnie do kraju przywieziono 69 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego (o 21,5% więcej niż w 2021 r.) za 315 mln EUR (o 54% więcej).

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych był o 6,5% mniejszy niż w 2021 r. i wyniósł 656 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). Przychody z tego tytułu wzrosły o 17%, do 1,8 mld EUR (8,4 mld zł). W tym czasie import asortymentu wieprzowego do Polski przekroczył 1 mln ton i był o 6% większy niż w 2021 r. Wydatki poniesione na zakup produktów wieprzowych wzrosły o 29,5%, do 2,2 mld EUR. Pozostałe 0,5 mld EUR przychodów z eksportu produktów mięsnych pochodziło ze sprzedaży innych gatunków mięs, przetworów, żywca i tłuszczów zwierzęcych.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij