Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek mleka

PROGNOZA SYTUACJI NA RYNKU MLEKA W UNII EUROPEJSKIEJ (1)

Unia Europejska zalicza się do głównych światowych producentów i eksporterów mleka oraz produktów mlecznych. Według skorygowanej w marcu 2023 r. krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej w całym 2023 r. w UE-27 produkcja mleka prawdopodobnie ulegnie obniżeniu o 0,2%, do 153,3 mln ton. Przewidywany tegoroczny spadek pogłowia krów w UE-27 (o 1% w relacji r/r, do 19,6 mln szt.) nie zostanie prawdopodobnie zrekompensowany dalszym niewielkim wzrostem mleczności (o 0,8%, do 7 689 kg/szt.). W efekcie unijne dostawy mleka do skupu w całym 2023 r. mogą ulec obniżeniu o 0,2%, do 144,4 mln ton.

TENDENCJE CENOWE
Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce w dniach 20–26 marca 2023 r.

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 20–26.03.2023 r. zbywały masło w blokach przeciętnie po 22,00zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% drożej niż przed miesiącem. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 22,71 zł/kg (4,54 zł za 200 gramową kostkę), o 4% taniej niż w poprzednim tygodniu i o 1% taniej niż miesiąc wcześniej. Cena masła w blokach była niższa niż przed rokiem o 22%, a masła konfekcjonowanego – o 21%.
Cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 12,09 zł/kg i była o 3% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 1% niższa niż przed miesiącem.
Za pełne mleko w proszku uzyskiwano 17,01 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 28%, a PMP – o 16%.
W czwartym tygodniu marca 2023 r. została zahamowana, trwająca od połowy lutego br., wzrostowa tendencja cen zbytu monitorowanych gatunków serów. W dniach 20–26.03.2023 r. krajowi producenci zbywali ser Edamski przeciętnie po 23,91 zł/kg, o 4% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 2,5% drożej niż przed miesiącem. Za ser Gouda płacono 23,90 zł/kg, o 3% mniej niż tydzień wcześniej i nieznacznie (o 0,2%) mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku ser Edamski był droższy o 19%, a ser Gouda – o 16%.

Ceny produktów mlecznych na rynkach zagranicznych
Na aukcji, która odbyła się 21 marca 2023 r. na platformie handlowej GlobalDairyTrade indeks cen GDT (2), w odniesieniu do poprzedniego notowania, uległ obniżeniu o 2,6%. W czasie sesji sprzedano 26,8 tys. ton artykułów mleczarskich. Na GDT 21 marca 2023r. za masło płacono 4748 USD/t, o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu (z 7.03.br.) i o 3,5% mniej niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar ukształtowała się na poziomie 4052USD/t,o 10% niższym niż dwa tygodnie wcześniej i o 20% niższym niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku, w porównaniu z poprzednim notowaniem, potaniało o 3%, do 2 648 USD/t. Był to poziom cen o 4% niższy niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 3 228 USD/t i była o 1,5% niższa niż dwa tygodnie wcześniej i o 1% niższa niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było tańsze o 42%, ser Cheddar –o 37%, masło –o 32%, a PMP –o 30%

HANDEL ZAGRANICZNY SERAMI (3)
W 2022 r. w strukturze eksportu produktów mlecznych z Polski dominującą pozycję zajmowały sery i twarogi, których wywóz odpowiadał za 32% wpływów (1,1 mld euro, 5,4 mld zł) uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej produktów mlecznych z Polski. W tej grupie towarowej największy udział (64% wartości eksportu serów i twarogów ogółem) stanowiły sery dojrzewające. W 2022 r. wartość eksportu serów dojrzewających wyniosła 732 mln euro (3,4 mld zł) i była o 15% większa niż w 2021 r.
Sery dojrzewające eksportowano przede wszystkim do UE-27 (w 2022 r. – 68% wartości – 501 mln euro), głównie do Czech (13% – 95 mln euro), Włoch (8% – 62 mln euro), na Słowację (8% – 57 mln euro) oraz do Niemiec (8% – 55 mln euro). Poza Unią Europejską polskie sery dojrzewające znajdowały nabywców głównie: w Ukrainie (9% – 69 mln euro), Arabii Saudyjskiej (5% – 34 mln euro) oraz Wielkiej Brytanii (4% – 33 mln euro). Eksport serów świeżych, serwatkowych i twarogów wzrósł w 2022 r. o 44%, do 415 mln euro. Głównym kierunkiem eksportu były kraje UE-27 (340 mln euro – 82% udziału w wartości wywozu), przede wszystkim: Niemcy (17% wartości – 72 mln euro), Włochy (12% – 51 mln euro), Rumunia (10% – 43 mln euro) oraz Hiszpania (6% – 26 mln euro). Spośród krajów pozaunijnych największy udział w eksporcie miały Wielka Brytania (9% wartości wywozu – 38 mln euro) i Ukraina (4% – 17 mln euro).

(1) Short-term Outlook for EU Agricultural Markets in 2023, Spring 2023, Edition No 35.
(2) Indeks cen GDT — średnia ważona procentowych zmian cen wszystkich produktów sprzedanych podczas aukcji. Więcej informacji: https://www.globaldairytrade.info.
(3) Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mlecznymi dotyczą artykułów o kodach CN 0401–0406, 2105 oraz wybranych produktów z pozycji CN 3501 i zostały obliczone przez analityków Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij