Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Wnioski o wsparcie m.in. na inwestycje chroniące przed ASF tylko do 24 lutego

Do 24 lutego 2023 r. można składać wnioski o wsparcie na inwestycje chroniące przed ASF, a także dla spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Chodzi o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dofinansowanie wynosi do 100 tys. zł w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Można je otrzymać np. na wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do dezynfekcji i wykonanie ogrodzenia chlewni.

Pomoc przysługuje także spółkom wodnym lub ich związkom, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł, m.in. na wykonanie robót na urządzeniach melioracyjnych w celu zabezpieczenia gospodarstw przed skutkami suszy lub powodzi, np. remont rowu melioracyjnego, budowę progu piętrzącego, prace na sieciach drenarskich. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Trwający nabór jest już 9. realizowanym w ramach tego działania z PROW na lata 2014-2020. Dotychczas złożono 52 wnioski, a kwota oczekiwanej pomocy to 2,6 mln zł. Ze wszystkich naborów ARiMR wypłaciła 260,5 mln zł wsparcia blisko 4 tys. beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli inwestycje.

Wnioski o wsparcie przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, a także nadawać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.

źródło:

awy/ mk/

Udostępnij