Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka poinformowała o wzroście wartości wywozu produktów mlecznych z Polski


Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów za zeszły rok, wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła ok. 16,8 mld zł i była o 37 proc. wyższa niż w 2021 r. – poinformowała w piątek wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka.

W piątek sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą “trudnej sytuacji mleka oraz podejmowanych działaniach interwencyjnych”.

Przez ostatnie dwa lata sytuacja na rynku mleczarskim kształtowana była pod wpływem przewagi popytu nad podażą” – powiedziała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Jak dodała, w rezultacie od początku 2021 r. “trwała bardzo dobra koniunktura na rynkach światowych – rosły ceny zbytu produktów mleczarskich”. Wiceminister przyznała, że beneficjentem tej sytuacji był również polski sektor przetwórstwa mleka, który regularnie eksportuje ok. 1/4 krajowej produkcji mleka.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów za zeszły rok wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła ok. 16,8 mld zł, była o 37 proc. wyższa niż w 2021 r. A dodatnie saldo obrotów produktami mlecznymi w 2022 r. kształtowało się nam poziomie 8,6 mld zł i to jest o 41 proc. wyżej niż w 2021 r.” – powiedziała Gembicka.

Przekazała, że w grudniu zeszłego roku cena skupu osiągnęła rekordowy poziom i w przeliczeniu na euro wyniosła 59,39 euro na 100 kg.

Pierwsze oznaki zmiany tego trendu wzrostowego pojawiły się w połowie zeszłego roku, kiedy na stopniowo odbudowywany wzrost globalnej produkcji mleka nałożył się spadek importu artykułów mleczarskich, głównie jeżeli chodzi o Chiny. Ten trend wymusił też na zakładach mleczarskich dokonanie korekty cen płaconych za surowiec mleczny” – tłumaczyła posłom wiceminister.

Jak poinformowała, według danych średnia skupu mleka w Unii Europejskiej w styczniu tego roku wyniosła 56,97 euro na 100 kg. “Był to pierwszy spadek od stycznia 2021 r.” – podkreśliła. Dodała, że według danych GUS w styczniu tego roku średnia cena skupu wyniosła 242 zł i 30 groszy za 100 kg – to jest o 12,8 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Jako kraj włączyliśmy się w tę dyskusję o obecnej sytuacji na rynku mleka na forum Unii Europejskiej. Zawnioskowaliśmy do KE o podjęcie działań interwencyjnych w tej kwestii” – poinformowała wiceminister. Dodała, że w tej sprawie, oprócz Polski, wnioskuje również Litwa i Łotwa. “Pozostałe państwa członkowskie w tym zakresie – podobnie jak Komisja – stoją na stanowisku, że obecne spadki cen są długo oczekiwaną korektą rynku i nie przesądzają o dalszym rozwoju sytuacji” – powiedziała, cytując unijne stanowisko w tej sprawie.

Przypomniała, że w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zostało utrzymane dotychczasowe wsparcie związane z produkcją do bydła i do krów w ramach płatności bezpośrednich. “Na lata 2023-2027 planuje się przeznaczyć średnio ok. 158 mln euro rocznie na takie wsparcie. Wsparcie jest przewidziane w ramach działań związanych z dobrostanem zwierząt” – wskazała wiceminister.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR). PS WPR 2023-2027 realizowany będzie ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR. W sumie środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą 25,2 mld euro.

źródło:

Aneta Oksiuta
aop/ mmu/

foto: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Udostępnij