Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

NOWA 8 WERSJA STANDARDU IFS FOOD ZOSTAŁA WYDANA

Z wielką satysfakcją informujemy o opublikowaniu nowej 8 wersji Standardu IFS Food.
Standard IFS Food dokonuje przeglądu produktów i procesów produkcyjnych w celu oceny zdolności producenta żywności do wytwarzania bezpiecznych, autentycznych i wysokiej jakości produktów zgodnie z wymaganiami prawnymi i specyfikacją klienta.

IFS Food w wersji 8 to wynik niezwykłego, globalnego wysiłku zespołu. Wykorzystaliśmy informacje zwrotne z naszej globalnej sieci i zaktualizowaliśmy standard do aktualnych wydarzeń i oczekiwań w szerokiej dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Wielu uznanych ekspertów z sieci handlowych, producentów żywności i jednostek certyfikujących w naszych komitetach i grupach roboczych wniosło swoją wiedzę i doświadczenie w celu dalszej optymalizacji standardu zgodnie z potrzebami rynku. Jestem przekonany, że wersja 8 wyznacza nowy standard i przyczyni się do ustanowienia żywej kultury bezpieczeństwa żywności” – mówi Stephan Tromp, dyrektor zarządzający IFS.

W nowej wersji można znaleźć zoptymalizowany protokół certyfikacji, nową definicję punktacji B oraz wprowadzenie statusu gwiazdy w celu wyróżnienia niezapowiedzianych audytów. Te aktualizacje ułatwiają efektywną pracę ze standardem dla wszystkich zaangażowanych stron.

Proces akredytacji IFS Food w wersji 8 jest w trakcie procesu zatwierdzenia uznania przez Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) w ramach pod-zakresów certyfikacji wyrobów w ramach Wielostronnego Porozumienia o Uznawaniu IAF (MLA). Sygnatariusze IAF MLA wzajemnie uznają akredytowaną certyfikację. Pomaga to zmniejszyć bariery handlowe i promować bezpieczeństwo żywności, ponieważ akredytowane certyfikaty są uznawane na wielu rynkach w oparciu o jedną akredytację.

IFS rozpoczęło również procedurę aplikacyjną w GFSI i ma nadzieję na uzyskanie wkrótce uznania dla wymagań benchmarkingowych GFSI dla 8 wersi Standardu IFS Food.

Więcej informacji: https://lnkd.in/dXS6VMye

Udostępnij