Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

TENDENCJE CENOWE
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 20–26 marca 2023 r. (1)

W czwartym tygodniu marca 2023 r. na rynku krajowym odnotowano dalszy spadek cen monitorowanych zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 20–26 marca 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 180 zł/t, o 3% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 11% niższa niż miesiąc wcześniej i o 23% niższa niż przed rokiem.
Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 884 zł/t i była o 5,5% niższa niż tydzień wcześniej oraz o 10% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 27% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 030zł/t, o 1% niższym niż w poprzednim tygodniu i o 8% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była o 20% niższa niż przed rokiem.
Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 1 034 zł/t, o 4,5% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 9% tańsze niż przed miesiącem i o 23% tańsze niż w porównywalnym okresie 2022 r.
Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 186 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 12% niższa niż przed miesiącem i o 9% niższa niż przed rokiem.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 31 marca 2023 r.
Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 31.03.2023 r. ukształtowała się na poziomie 260,25 EUR/t (1 223 zł/t) wobec 261,75 EUR/t (1 230 zł/t) w notowaniu z 30.03.2023 r. (spadek o 0,6%). Cena pszenicy była jednak o 0,5% wyższa od notowanej przed tygodniem, tj. 24.03.2023 r. (259,00 EUR/t – 1 217 zł/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 31.03.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 257,75 EUR/t (1 211 zł/t) wobec 259,00 EUR/t (1 217 zł/t) w notowaniu z 30.03.2023 r. (spadek o 0,5%). Cena tego zboża była o 1,6% wyższa od ceny notowanej przed tygodniem, tj. 24.03.2023 r. (253,75 EUR/t – 1192 zł/t).

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB) W ostatnim tygodniu marca 2023 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny zbóż wzrosły. W USA w notowaniu z 29 marca 2023 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 358 EUR/t, o około 6% więcej niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 274 EUR/t, o 3% wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 5%, do 273 EUR/t, a w portach Morza Czarnego o 1%, do 235 EUR/t.
Za jęczmień paszowy we Francji przeciętnie uzyskiwano 272 EUR/t, o 5% więcej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – 231 EUR/t, o 7% więcej.
Przeciętna cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia wzrosła o 2%, do 274 EUR/t, a we Francji o 7%, do 289 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena kukurydzy obniżyła się nieznacznie (o 0,2%), do 231 EUR/t.

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij