Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 13–19 lutego 2023 r. (1)

W dniach 13–19.02.2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 316 zł/t, o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 4% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 4,5% wyższa niż przed rokiem.
Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 007 zł/t, o 3% mniej niż przed tygodniem i o 7% mniej niż miesiąc wcześniej. Zboże to było również o 7% tańsze niż przed rokiem.
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 125 zł/t, o 2% niższym niż w poprzednim tygodniu i o 7% niższym niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była zbliżona do notowanej przed rokiem. Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 1 138 zł/t, o 1% taniej niż tydzień wcześniej i o 6% taniej niż przed miesiącem. Pszenżyto było jednak o 1% droższe niż przed rokiem. Za kukurydzę krajowi dostawcy uzyskiwali przeciętnie 1 255 zł/t, 0 około 1% mniej niż tydzień wcześniej i o 2% mniej niż przed miesiącem. Cena tego zboża była o 14,5% wyższa niż przed rokiem.

Ceny skupu zbóż na rynku krajowym według GUS w styczniu 2023 r.

W styczniu 2023 r. średnia cena pszenicy w skupie (według GUS) uległa obniżeniu o 8% w odniesieniu do grudnia 2022 r. i wyniosła 1 346 zł/t. Była ona jednak o 5% wyższa niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 1 251 zł/t w woj. podkarpackim i 1 271 zł/t w woj. lubelskim do 1 511 zł/t w woj. lubuskim i 1 395 zł/t w woj. pomorskim.

Cena żyta w styczniu 2023 r. wyniosła 1 076 zł/t i była o 7% niższa niż w grudniu 2022 r. oraz o 3% niższa niż przed rokiem. Zboże to najtaniej skupowano w woj. podlaskim –999 zł/t i w woj. opolskim –1032 zł/t, a najdrożej w woj. lubuskim – 1 228 zł/t i w woj. warmińsko–mazurskim – 1192 zł/t.

W styczniu 2023 r. cena jęczmienia ogółem ukształtowała się na poziomie 1 258 zł/t, o 7% niższym niż przed miesiącem, ale o 14% wyższym niż przed rokiem. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 1020 zł/t w woj. podkarpackim i 1099 zł/t w woj. lubuskim do 1401 zł/t w woj. dolnośląskim i 1 398 zł/t w woj. świętokrzyskim. Średnia cena kukurydzy w styczniu 2023 r., w porównaniu z grudniem 2022 r., wzrosła o 3%, do 1320 zł/t. Była ona również o 32% wyższa niż przed rokiem. Cena tego zboża kształtowała się od 1 074 zł/t w woj. lubelskim i 1 081 zł/t w woj. małopolskim do 1 593 zł/t w woj. zachodniopomorskim i 1 464 zł/t w woj. lubuskim.

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij