Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek zbóż

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW w dniach 6–12 lutego 2023 r. (1)

W drugim tygodniu lutego 2023 r. na rynku krajowym przeważały spadki cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 6–12 lutego 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 343 zł/t, nieznacznie (o 0,3%) więcej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 4% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 6% wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 038 zł/t i była o 3,5% niższa niż tydzień wcześniej i o 9% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było o 7% tańsze niż rok wcześniej.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1152 zł/t, o 3%niższym niż w poprzednim tygodniu i o 7% niższym niż przed miesiącem. Cena ta była jednak o 2% wyższa niż przed rokiem.

Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto przeciętnie po 1 150 zł/t, o 1% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 8% tańsze niż przed miesiącem, ale nieznacznie (o 0,3%) droższe niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Przeciętna cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 1 157 zł/t i była o 7% niższa niż przed tygodniem i o 13% niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było jednak o 7,5% droższe.

Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 265 zł/t, o 1% mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 2% niższa niż przed miesiącem, ale o 16% wyższa niż przed rokiem.

W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej były najwyższe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego – w północno-zachodnim. W przypadku jęczmienia paszowego średnia cena zakupu była najwyższa w makroregionie południowym, a kukurydzy – w centralno-wschodnim.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 20 lutego 2023 r.

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 20.02.2023 r. ukształtowała się na poziomie 294,50 EUR/t (1 401 zł/t) wobec 295,00 EUR/t (1 415 zł/t) w notowaniu z 17.02.2023 r. (spadek o 0,2%). Jednocześnie cena pszenicy była o 1,4% niższa od notowanej przed tygodniem, tj. 13.02.2023 r. (298,75 EUR/t – 1 433 zł/t).

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 20.02.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 294,75 EUR/t (około 1 402 zł/t) wobec 295,00 EUR/t (1 415 zł/t) w notowaniu z 17.02.2023 r. (spadek o 0,1%). Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 0,8% niższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj.z13.02.2023 r. (297,00 EUR/t – 1 424 zł/t).

(1) Średnie ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij