Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Jakość zawsze zaczyna się od wody…Elektrolizowanej Wody

Witam ponownie w naszej Akademii Technologa. Dziś chciałbym, Was zainteresować najważniejszym składnikiem spożywczym jakim jest woda. Z moich obserwacji naszej branży wynika że nie do końca zwracamy na nią odpowiednią uwagę, znamy jej parametry takie jak: pH, twardość, i czystość mikrobiologiczna, a jest jeszcze kilka i to mało znanych technologom. Jedną z odmian jest np.: woda elektrolizowana, którą chciałbym Wam przybliżyć, jej właściwości i zastosowanie.

Czy znacie Wodę Elektrolizowaną? …co to jest ?
Nietoksyczny, silny i degradowalny środek myjąco-dezynfekujący, który powstaje w procesie elektrolizy roztworu soli kuchennej w wodzie.

Substancja aktywna WODA ELEKTROLIZOWANA = KWAS PODCHLORAWY
Jest naturalnie wytwarzany przez organizm człowieka i zwierząt do zwalczania atakujących go patogenów.
Kwas podchlorawy,  poprzez wysoki REDOX ORP działa wyjątkowo skutecznie na wszelkie wirusy, bakterie, zarodniki, grzyby i inne patogeny.

Woda Elektrolizowana w Polsce dopuszczona jest do obrotu na podstawie:
Pozwolenie nr 8678/21 pod nazwą Bio ActiW VET Professional w zakresie:
„…Do dezynfekcji przedmiotów, urządzeń, kontenerów i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu żywności i pasz dla zwierząt o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i wirusobójczym. Do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia przez zwierzęta o działaniu bakteriobójczym i drożdżakobójczym.”

Elektroaktywowane roztwory produkowane przez system to odpowiednio:
– Anolit kwasowy jest silnym środkiem utleniającym i dezynfekującym i może być stosowany wszędzie tam, gdzie nie ma ograniczeń co do wartości pH (przy braku zagrożenia korozją). Acid Anolyte działa niezwykle szybko i skutecznie przeciwko wszystkim bakteriom, wirusom, zarodnikom, pleśniom, grzybom i glonom, nawet jeśli są rozcieńczone w wodzie lub nebulizowane;
– Neutralny anolit jest stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebne jest neutralne pH (ryzyko korozji). Neutralny anolit jest niezwykle skuteczny przeciwko szerokiej gamie patogenów, takich jak wirusy, bakterie, zarodniki, pleśnie i grzyby;
– Katolit jest silnym środkiem redukującym. Jest alkaliczny i jest doskonałym płynem detergentowym, który może być również stosowany do flokulacji i wytrącania metali ciężkich. Może być również stosowany w aplikacjach, w których wymagana jest korekta pH.

Woda elektrolizowana jest substancją wykazującą skutecznością biobójczą, dając efekt sterylizacji powierzchni.
Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i  drożdżobójcze   została udowodniona poprzez dziesiątki badań produktów w akredytowanych laboratoriach:
– Zabija bakterie i drożdże na powierzchni: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica; Candida albicans: (redukcja: 6,0 log = 99,9999%) w 15 minut, przy stężeniu substancji aktywnej: 0,02% (200 ppm), czyli 40% roztworze: badania wykonane zgodnie z normą: PN-EN 13697+A1:2019-08,
– Zabija bakterie na powierzchni (redukcja: 6,0 log = 99,9999%), Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae oraz drożdże: Candida albicans (redukcja: 3,98 log = 99,99%) w ciągu 5 minut, przy stężeniu substancji aktywnej: 0,025% (250 ppm), czyli 50% roztworu: badania przeprowadzone wg normy: PN-EN 13697+A1:2019-08,
– Zabija bakterie: Legionella pneumophila: (redukcja: 6,0 log = 99,9999%) w ciągu 60 minut, przy stężeniu substancji czynnej: 0,01% (100 ppm), tj. 20% roztwór: ilościowa metoda zawiesiny wg normy: PN-EN 13623:2010,
– Zabija bakterie: Staphylococcus aureus (redukcja: 6,0 log = 99,9999%) w ciągu 60 minut, przy stężeniu substancji czynnej: 0,02% (200 ppm), tj. 40% roztwór: badania przeprowadzone zgodnie z normą: EN 17272:2019 (dezynfekcja przez zamgławianie – test dystrybucji),
– Zabija bakterie: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae (redukcja: 5,0 log = 99,999%) w ciągu 15 minut, przy stężeniu substancji czynnej 0,02% (200 ppm), tj. 40% roztworze: w ciągu 1 minuty przy stężeniu: 0,03% (300 ppm); ilościowy sposób zawiesinowy wg normy: PN-EN 13727+A2:2015-12.

Działanie wirusobójcze na podstawie wyników badań nad skutecznością HClO wobec szczepów wirusa: Polio typ 1, LSc 2ab, norowirus mysi, Adenowirus typu 5, szczep wirusa krowianki Elstree (wirus testowy SARS CoV-2): badania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 14476+A2:2019-08. Zabija wirusy na powierzchni: (redukcja: 7,0 log = 99,99999%) w ciągu 15 minut, przy stężeniu substancji aktywnej: 0,02% (200 ppm), tj. 40% roztwór.
Zabija wirusy na powierzchni: (redukcja: 6,0 log = 99,9999) w ciągu 5 minut, przy stężeniu substancji aktywnej: 0,025% (250 ppm), tj. 50% roztworze.
Zabija wirusy na powierzchni: (redukcja: 7,0 log = 99,99999%), w ciągu 1 minuty, przy stężeniu substancji aktywnej: 0,03% (300 ppm), tj. 60% roztworze.
Częściowe działanie wirusobójcze przeciwko koronawirusowi (PEDV) poprzez zamgławianie HClO kabiny dezynfekcyjnej, w której znajdowała się maska chirurgiczna z koronawirusem (PEDV). Cały proces trwał 60 sekund: 10 sekund, zamgławianie + 50 sekund, pozostawienie maski w kabinie (redukcja: 1,0-1,2 log = 90-92%), przy stężeniu substancji czynnej: 0,02% (200 ppm), czyli 40% roztworu. Testy przeprowadzono w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym.
W takich warunkach zamglenia maksymalny poziom chloru w kabinie dezynfekcyjnej nie przekracza 0,7 mg / 1m3 / Takie stężenie chloru jest nieszkodliwe dla ludzi – rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministra Pracy z dnia 12 czerwca 2018 r.

Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska: 
HClO posiada Świadectwo Jakości Zdrowia (P-BŻ-6071-06/20/G) wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Polsce, poświadczające, że wyrób o deklarowanym przez producenta składzie, przeznaczeniu i sposobie stosowania nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.
HClO posiada Atest Higieniczny (B-BK-60210-0825/20) wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Polsce, potwierdzający, że produkt nadaje się do dezynfekcji wody pitnej dla ludzi i zwierząt.
Badanie dermatologiczne przeprowadzone na 25 ochotnikach, którzy nie byli uczuleni na żaden ze składników badanego produktu, potwierdza, że badany produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, gdyż nie wykazał żadnych właściwości drażniących ani alergizujących. Produkt można sklasyfikować jako NIEDRAŻNIĄCY. Badania przeprowadzono na 60% roztworze, który zawierał 0,03% (300 ppm) substancji aktywnej. Badania przeprowadzono w specjalistycznym laboratorium metodą h-RIPT.

Aplikacje w przemyśle spożywczym:
Pamiętajmy jak wysokie wymagania musi posiadać woda do picia, która jest oczywiście składnikiem produktów spożywczych. Poniżej kilka najważniejszych parametrów wody które wpływają bezpośrednio na jakość produktu spożywczego oraz jego bezpieczeństwo spożycia. Charakterystyka poszczególnych parametrów mikrobiologicznych i ich źródła może być użyteczna dla Was w wykryciu przyczyn zakażenia oraz sposobu usunięcia zagrożenia.
Parametry mikrobiologiczne:
Escherichia coli – znajduje się w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Ponadto występuje w ściekach surowych i oczyszczonych, glebie oraz w wodzie naturalnej zanieczyszczonej fekaliami pochodzenia ludzkiego, rolniczego lub od dzikich zwierząt i ptaków. Jest to najbardziej przydatny wskaźnik zanieczyszczenia kałowego, potwierdza obecność odchodów w wodzie. Obecność w wodzie Escherichia coli świadczy o świeżym zanieczyszczeniu kałem oraz wskazuje na niewłaściwą dezynfekcję wody lub wtórne zanieczyszczenie w sieci wodociągowej. Bakteria ta wrażliwa jest na chlorowanie, nie przeżywa długo w wodach naturalnych. Wykrycie tych drobnoustrojów powinno skłaniać do dalszych działań, w tym pobrania kolejnych próbek wody do badań i poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia np.: niewłaściwego uzdatniania wody, nieszczelności systemu dystrybucyjnego.Dopuszczalna wartość dla parametru
– 0 jtk/100 ml.
Paciorkowce kałowe (Enterokoki) – wraz z bakteriami grupy coli stanowią wskaźnik jakości uzdatniania systemów wodnych lub uszkodzenia systemu dystrybucji. Ich obecność w badanej próbce świadczy o zanieczyszczeniu wody fekaliami odległymi w czasie.
Charakteryzują się dłuższą przeżywalnością w wodzie i są bardziej odporne na działanie chloru niż bakterie grupy coli. Wykrycie tych drobnoustrojów podobnie jak w przypadku Escherichia coli powinno skłaniać do poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia np.: niewłaściwego uzdatniania wody, nieszczelności systemu dystrybucyjnego.
Wskaźnika tego używa się do badania jakości wody po naprawach wykonywanych w systemach dystrybucyjnych lub po podłączeniu nowych przewodów wodociągowych.
Dopuszczalna wartość – 0 jtk/100 ml.
Bakterie grupy coli – są to głównie bakterie pochodzenia kałowego. Do systemu dystrybucji wodnej mogą przedostawać się ze ścieków, gleby lub rozkładającego się materiału roślinnego. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Bakterie z grupy coli to parametr niepożądany w wodzie. Kiedy wartość graniczna zostaje przekroczona, to należy doprowadzić do obniżenia tego parametru, ale jego obecność nie ma znaczenia zdrowotnego. Wobec powyższego bakterie z grupy coli mają wartość jako wskaźnik (ale wskaźnik ograniczony), mogą być natomiast stosowane w celu oceny czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych oraz potencjalnej obecności biofilmu.
Dopuszczalna wartość – 0 jtk/100 ml.
Clostridium perfringens – stanowią wskaźnik prawidłowości prowadzonych procesów uzdatniania wody (tj. koagulacja, sedymentacja i filtracja, ponieważ powinny być wyeliminowane właśnie na tych etapach uzdatniania) oraz zanieczyszczenia wody ściekami. Clostridium perfringens znajduje się zwykle w odchodach, jednakże w mniejszych ilościach niż Escherichia coli. Może być wskaźnikiem informującym o odległym w czasie zanieczyszczeniu kałowym. Przetrwalniki tych bakterii mogą przetrwać w wodzie znacznie dłużej niż bakterie z grupy coli i są bardziej odporne na dezynfekcję. Najbardziej skuteczną metodą eliminacji tej bakterii jest promieniowanie UV. Cechą charakterystyczną tych organizmów jest zdolność do długiego przeżywania w środowisku. Jest to przede wszystkim problem wód powierzchniowych, dlatego obowiązujące przepisy sanitarne nakładają obowiązek kontroli Clostridium w wodach powierzchniowych, bądź zmieszanych z wodami podziemnymi. Clostridium perfringens, może wywoływać zatrucia pokarmowe, ale również zakażenia ran czy zakażenia szpitalne. Do zatrucia dochodzi w wyniku spożywania żywności, bądź wody skażonej sporami, które są niestety bardzo odporne na temperaturę i dezynfekcję.
Dopuszczalna wartość – 0 jtk/100 ml.
Legionella – występuje powszechnie w naturalnym środowisku wodnym i w glebie. Pałeczki Legionella stanowią grupę drobnoustrojów powszechnie przenoszonych przez wodę.
Zachorowania na legionellozę (postać kliniczna choroby legionistów – zapalenie płuc i gorączka Pontiac – objawami przypominająca grypę) związane są zwykle z przebywaniem w okolicy chłodni kominowych oraz z korzystaniem z urządzeń wytwarzających aerozole wodne, w instalacjach ciepłej wody i w ośrodkach spa. Stanowią one główne źródła zakażenia ludzi (zakażenie następuje jedynie przez wdychanie aerozolu). Drobnoustroje te są wrażliwe na dezynfekcję. Istotnym elementem kontroli jest sprawdzanie temperatury wody.
Powinna ona o ile to możliwe, mieścić się poza zakresem 20-50oC, co zapobiega namnażaniu się tych drobnoustrojów.
Parametry fizyko-chemiczne:
Parametry te dostarczają informacji o substancjach chemicznych zawartych w wodzie, zarówno tych, będących składnikami naturalnymi, jak również substancji, których obecność jest niepożądana ze względu na szkodliwość dla zdrowia, jak również wpływ na kondycję instalacji wodociągowej.
Odczyn – wyrażany wykładnikiem pH. Odczyn wody ma istotny wpływ na efektywność procesów jej uzdatniania. Zbyt niska wartość pH zwiększa korozyjność wody.
Dla wód przeznaczonych do spożycia wartość pH powinna mieścić się w przedziale 6,5 – 9,5.

ORP – Skrót ORP pochodzi z języka angielskiego i oznacza Oxydation Reducktion Potential, czyli tzw. potencjał redox. Współczynnik ORP opisuje poziom utlenienia wody i mierzy się go w miliVoltach.

Przewodność – jest miarą podatności wody na przepływ prądu elektrycznego. Jest wywołana obecnością rozpuszczonych w wodze soli oraz amoniaku i dwutlenku węgla. Przewodność elektryczna jest wskaźnikiem informującym o stopniu mineralizacji wody.
Dopuszczalna wartość: 2500 μS/cm
Żelazo i mangan – są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych metali i zazwyczaj występują w wodzie razem. Zawartość obu pierwiastków w większych stężeniach powoduje brudzenie urządzeń sanitarnych i prania, a także skutkuje zmianami barwy i mętności oraz wywołuje niepożądany smak i zapach wody. Wysoka zawartość żelaza i manganu sprzyja wzrostom bakterii manganowych oraz Żelazowych, tworzących maziste osady pokrywające przewody wodociągowe.
Dopuszczalne wartości: żelazo – 200 μg/l; mangan – 50 μg/l.
Twardość – parametr ten zależy od ilości rozpuszczonych w wodzie związków, głównie wapnia i magnezu. Wody bardzo miękkie są szkodliwe dla organizmu, ponieważ wypłukują z organizmu sole wapnia i inne, co powoduje problemy z układem kostnym, zaburzenia pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego. Twardość wody w gospodarstwach domowych powoduje wzrost zużycia środków myjących i detergentów oraz tworzenie się kamienia kotłowego.
Dopuszczalna wartość: 60 – 500 mg CaCO3/l.
Jon amonowy – w wodzie do spożycia nie ma bezpośredniego znaczenia zdrowotnego, może on jednak zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstania azotynów w sieci wodociągowej a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.
Dopuszczalna wartość – 0,50 mg/l.
Azotany i azotyny – są powszechnie występującymi jonami w środowisku człowieka: wodzie, glebie i żywności, co jest konsekwencją naturalnego obiegu azotu, zanieczyszczeń antropogenicznych oraz stosowania ich w przetwórstwie spożywczym. Szkodliwość azotanów wynika z możliwości przekształcenia w azotyny, których nadmierne spożycie wywołuje niedokrwistość. Niska zawartość azotanów w wodzie jest konieczna w przypadku niemowląt. Spożywanie wody z zawartością azotanów powyżej 10 mg/l może powodować u dzieci niedotlenienie.
Dopuszczalne wartości: azotany – 50 mg/l; azotyny – 0,5 mg/l.
Chlorki – jon chlorkowy jest powszechnie występującym i naturalnym składnikiem wody. Nadmierne stężenie chlorków w wodzie może świadczyć o zanieczyszczeniu z ścieków przemysłowych oraz miejskich ścieków opadowych zawierających sól stosowaną do odśnieżania, a także z solanek.
Dopuszczalna wartość – 250 mg/l.
Fluorki – są czasem dodawane do wody w celu zapobiegania próchnicy zębów, a stężenie ich przewyższające wartość dopuszczalną niosą ze sobą ryzyko fluorozy zębów.
Dopuszczalna wartość – 1,5 mg/l.
Utlenialność – Jedna z form wyrażania chemicznego zapotrzebowania tlenu. Jest wskaźnikiem zawartości w wodzie substancji organicznych, utleniających się w umownych warunkach pod wpływem KMnO4. Utlenialność jest oznaczana zwykle w wodach podziemnych, nie zanieczyszczonych. Wysoką utlenialność wód może spowodować obecność w nich związków organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Metale ciężkie
Trihalometany – THM
Powstają w wodzie do picia głównie na skutek reakcji chloru z naturalnie występującymi składnikami organicznymi i znajdującymi się w wodzie bromkami. Stężenie trihalometanów można ograniczyć poprzez stosowanie wielostopniowego uzdatniania wody, redukującego zawartość organicznych prekursorów trihalometanów. Spośród związków należących do omawianej grupy, w wodzie najczęściej stwierdza się obecność chloroformu.
Chloroform – stężenia w wodzie do picia mogą czasami nawet sięgać kilkaset mikrogramów na litr. Stężenia w otaczającym powietrzu są zwykle niskie, chloroform jest także wykrywany w niektórych pokarmach w stężeniach 1-30 µg/kg. Jest wchłaniany po wprowadzeniu drogą doustną, poprzez inhalację lub przez skórę.
Najwyższe dopuszczalne stężenie THM – 100 [µg/l].
Najwyższe dopuszczalne stężenie chloroformu – 0,03 [mg/l].
Chlorany – produkt rozkładu dwutlenku chloru; obecne również w przypadku stosowania podchlorynów do dezynfekcji wody. Dane literaturowe o wpływie chloranów na zdrowie ludzi nie są wystarczające do ustalenia dopuszczalnej wartości. Zaleca się jednak zmniejszenie stężenia chloranów w wodzie, nie wpływając na skuteczność jej dezynfekcji.
Chloryny – zgodnie z wytycznymi WHO tymczasowa dopuszczalna wartość chlorynów w wodzie do spożycia wynosi – 200 [g/l] (wartość zaokrąglona). Użycie dwutlenku chloru jako środka dezynfekcyjnego może powodować przekroczenie dopuszczalnej wartości dla chlorynów, jednak trudności w utrzymaniu dopuszczalnej wartości nie powinny skutkować obniżeniem skuteczności dezynfekcji wody.
Najwyższe dopuszczalne stężenie sumy chloranów i chlorynów – 0,7 [mg/l].
Bromiany – mogą powstawać w wyniku utleniania jonów bromkowych podczas ozonowania wody i być może podczas działania innych środków utleniających w procesie uzdatniania wody. Wzrost zainteresowania obecnością bromianów w wodach do spożycia został spowodowany wynikami badań toksykologicznych, w wyniku których zostały one zakwalifikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) do potencjalnych kancerogenów (grupa 2B).
Najwyższe dopuszczalne stężenie bromianów – 10 [µg/l].
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)  – mogą pochodzić ze źródeł naturalnych (pożary lasów) jak i antropogenicznych (produkty niepełnego spalania paliw kopalnych i drewna). Do wody przedostają się wraz z deszczem lub ściekami przemysłowymi. Związki te są także wymywane z gleby i nawierzchni dróg. Mogą również być wypłukane z powłok antykorozyjnych rur wodociągowych. WWA oraz ich metabolity wykazują udowodnione działanie mutagenne i kancerogenne.
Maksymalne sumaryczne stężenie WWA określono na poziomie 0,10 μg/l.
Pestycydy – głównym źródłem pestycydów w wodach powierzchniowych jest rolnictwo. W ostatnich latach poświęca się wielką uwagę problemowi pestycydów w wodzie ze względu na ich trwałość jak i zdolność akumulacji w organizmach żywych.
Sumaryczne stężenie pestycydów nie powinno przekraczać 0,50 μg/l.
Parametry organoleptyczne:
Do cech organoleptycznych wody należą: mętność, barwa, zapach i smak. Parametry te mogą świadczyć o pochodzeniu wody oraz sugerować rodzaj zawartych w niej związków chemicznych.
Barwa – zwykle spowodowana jest obecnością barwnych substancji organicznych, żelaza i innych metali, które są zarówno naturalnymi składnikami wody, jak i produktami korozji rur wodociągowych.
Mętność – w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia się cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym i być przyczyną wzrostu liczby bakterii.
Zapach, smak – to parametry organoleptyczne. Smak i zapach nadają wodzie rozpuszczone w niej związki nieorganiczne tj. kwasy, sole, gazy lub organiczne – najczęściej produkty metabolizmu organizmów żywych w wodzie w warunkach naturalnych. Mogą być również ubocznym skutkiem uzdatniania wody (np. chlorowania), a także powstawać w trakcie magazynowania i dystrybucji wody. Nietypowy zapach, smak mogą być wskaźnikiem obecności potencjalnych szkodliwych substancji.  Zapach powinien być akceptowalny przez konsumenta.

źródło : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Firma Hub Food Development Sp. z o.o oferuje dostawę generatorów Wody Elektrolizowanej , wody elektrolizowanej jako produktu gotowego pod nazwą : Bio ActiW VET Professional. Dostarczamy oczywiście wsparcie technologiczne oraz dobór optymalnej aplikacji.

Radosław Wiliński
CEO / Founder / Prezes zarządu

Publikacja jest chroniona prawem autorskim. 
Przedruk tylko za pisemną zgodą wydawcy serwisu.

Udostępnij