Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Fundusze UE – dla sektora rolno-spożywczego

Unijne pieniądze wcześniej czy później się pojawią. Obojętne kto wygra wybory, będzie musiał z Unią się „dogadać”, tym bardziej, że obecnie najważniejszym programem w Polsce jest narodowy program poszukiwania pieniędzy. Jak dotychczas 2 nabory wniosków w ramach KPO dla sektora rolno-spożywczego zostały uruchomione w oparciu o środki krajowe Polskiego Funduszu Rozwoju, w nadziei, że jak się porozumiemy z Unią to te środki zostaną nam zrefundowane.

W porównaniu do zasad obowiązujących w dotychczas realizowanych programach wsparcia dla sektora rolno-spożywczego w naborach z KPO zostały wprowadzone istotne zmiany:

– po pierwsze, dotacjami poza przetwórstwem i sprzedażą hurtową mięsa, zbóż, mleka, owoców i warzyw, czy też produkcją pasz, została objęta m.in. produkcja makaronów, sosów, pieczywa czy słodyczy. Oznacza to większą konkurencję w dostępie do środków,

– po drugie, dofinansowaniem zostały objęte również inwestycje wstecz a konkretnie wydatki zrealizowane po 1 lutego 2020 roku.

Jak wynika z zestawienia podstawowa pula środków dla sektora rolno-spożywczego została przewidziana w ramach KPO (w sumie 1 267 mln Euro). Pieniędzy z Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 będzie stosunkowo niewiele – tylko 204 mln Euro.

Kogeneracja – szybki zwrot inwestycji (nawet bez dotacji)

Ceny gazu obecnie wróciły do poziomu sprzed wojny w Ukrainie, a nawet są niższe.

Trudno też przypuszczać, że wzrosną. Magazyny w UE pełne. Już na wiosnę były wypełnione w 93%, a cena LNG w USA jest 5 razy niższa niż w Europie. Amerykanie chętnie dostarczą więcej paliwa gazowego. Natomiast ceny energii są średnio 2-3 razy wyższe w porównaniu z rokiem 2021. Wszystko to sprawia, że opłacalność instalacji kogeneracyjnych jest bardzo wysoka, a okres zwrotu nakładów wynosi od 12 do 18 miesięcy.

Koszt instalacji o mocy 1 MW (bez modułów do produkcji chłodu i pary) to ok. 3-3,5 mln zł. Instalacja kogeneracyjna poza produkcją energii, w tym samym czasie produkuje zbliżone ilości ciepła, które w zależności od potrzeb można zamienić na chłód lub parę technologiczną. Ponadto instalacje kogeneracyjne mogą być objęte dopłatą, tzw. premią kogeneracyjną gwarantowaną – obecnie dopłata wynosi 181,53 zł do każdej wyprodukowanej MWh. Wszystko to sprawia, że po zainstalowaniu kogeneracji koszty energii i ciepła spadają w firmie co najmniej 2-krotnie. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu udostepnienia szerszych informacji.

Jesteśmy zdecydowanym liderem na rynku w obsłudze branży rolno-spożywczej w zakresie środków UE. Współpracujemy z ponad 600 klientami na terenie całego kraju w zakresie różnych programów dotacyjnych (ARiMR, PARP. NCBR, NFOŚiGW) , w tym z ponad 450 klientami z branży rolno- spożywczej – lista referencyjna na naszej stronie internetowej: euro-most.eu.

Informacji odnośnie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji z funduszy UE udzielamy pod numerem telefonu 501 712 020, pytania można również kierować na adres mailowy: biuro@euro-most.eu 

Józef Kowalczyk
Prezes Fundacji Euro-Most

Udostępnij