Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Etykiety dedykowane Twojej branży

W świecie produktów mięsnych pierwsza interakcja między kupującym, a produktem odbywa się głównie za pośrednictwem opakowania i dołączonej do niego etykiety. Produkowane dzisiaj etykiety wykraczają poza zwykłe „naklejki informacyjne” i stają się potężnymi narzędziami marketingowymi, zapewniając firmom przewagę konkurencyjną.

Siła etykiet w przemyśle mięsnym wynika z jego potencjału do tworzenia charakterystycznej tożsamości marki, umożliwiając jej wyróżnienie się na zatłoczonym rynku. Elementy takie jak projekt etykiety, kolorystyka, logo i czcionka odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wizerunku marki. Konsumenci mogą następnie rozpoznać ten wizerunek i tworzyć skojarzenia, co w efekcie ułatwia rozwój bazy lojalnych klientów niezbędny dla długoterminowego sukcesu biznesowego. Etykiety mają również zdolność „nawiązywania” emocjonalnych relacji z konsumentami. Takie połączenia tworzone są, poprzez przyciągające slogany, interesujące wizualizacje lub narracje, które odzwierciedlają wartości konsumenckie lub styl życia. Relacje te mogą sprzyjać zaufaniu i lojalności, zachęcając do powtarzania zakupu i pozytywnych rekomendacji, a tym samym wzmacniając pozycję rynkową produktu.
Co więcej, w świecie, w którym świadomość wyborów żywieniowych rośnie, etykiety odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu przejrzystości procesu oceny. Zawierając kompleksowe informacje na temat pochodzenia mięsa, praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt lub wykluczenia niektórych dodatków, firmy mogą sprostać stale zmieniającym się wymaganiom i gustom konsumentów.
W branży mięsnej, gdzie produkty są poddawane działaniu różnych temperatur, poziomów wilgotności i warunków przechowywania, wybór odpowiednich komponentów takich jak surowiec czy klej na etykiety samoprzylepne ma ogromne znaczenie.


Wybór ten będzie miał bezpośredni wpływ na trwałość i odporność etykiet oraz ich wygląd na półce sklepowej, co zdecydowanie wpływa na ogólne postrzeganie produktu.Materiały do produkcji etykiet muszą być wystarczająco wytrzymałe, aby były odporne na uszkodzenia lub zniekształcenia spowodowane ekstremalnym zimnem w mroźnych warunkach, a także wilgocią w chłodniach lub wilgotnych środowiskach. Podobnie, powinny być w stanie wytrzymać zużycie podczas transportu i obsługi bez uszczerbku dla widoczności i integralności drukowanych informacji.
Surowce na bazie tworzyw sztucznych, takie jak polipropylen (PP) lub polietylen (PE), są powszechnie stosowane w przemyśle mięsnym ze względu na ich wytrzymałość i trwałość. Są one odporne na wilgoć, wahania temperatury i naprężenia mechaniczne, zapewniając, że etykiety pozostaną na miejscu i pozostaną czytelne przez cały cykl życia produktu.

Z drugiej strony, dla firm dążących do bardziej teksturalnego lub rzemieślniczego wyglądu, preferowanym wyborem mogą być etykiety wykonane z papieru. Surowce te mogą nadać opakowaniu rustykalny charakter, trafiając do konsumentów, którzy preferują bardziej organiczną estetykę. Należy jednak pamiętać, że chociaż materiały te mogą zwiększyć atrakcyjność wizualną, mogą nie oferować takiego samego poziomu odporności jak ich foliowe odpowiedniki. W związku z tym mogą być wymagane dodatkowe powłoki ochronne lub laminaty w celu ochrony przed czynnikami środowiskowymi.


Wybierając surowiec na etykiety samoprzylepne, ważne jest, aby zachować równowagę między estetyką, trwałością i kosztami. Należy wziąć pod uwagę środowisko, w którym produkt będzie przechowywany i sprzedawany, pożądany wygląd i styl marki oraz ograniczenia budżetowe. Współpraca z renomowanym dostawcą etykiet może również dostarczyć cennych informacji na temat najbardziej odpowiednich wyborów dla określonych wymagań, pomagając w podjęciu świadomej decyzji.
W przemyśle spożywczym obowiązują surowe przepisy dotyczące etykietowania. Etykiety samoprzylepne drukowane technologią fleksograficzną dają gwarancję wyraźnego i precyzyjnego nadruku wszystkich niezbędnych danych. Obejmuje to szczegóły, takie jak lista składników, informacje o wartościach odżywczych, instrukcje dotyczące przechowywania, daty ważności i dane dotyczące identyfikowalności. Kluczowym również jest fakt, aby firmy rozumiały i były na bieżąco z odpowiednimi przepisami na swoich rynkach docelowych. Zapewnienie zgodności może nie tylko zapobiec komplikacjom prawnym, ale także przyczynić się do budowania wiarygodnego i rzetelnego wizerunku marki.
Precyzja druku i wysoka jakość etykiet samoprzylepnych są tutaj bardzo przydatne. Oferują one wyraźną czytelność, zapewniając, że wszystkie obowiązkowe informacje są łatwe do odczytania, nawet w przypadku drukowania małymi czcionkami. Ta cecha ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia potencjalnych nieporozumień lub błędnych interpretacji ze strony konsumenta.
Oprócz informacji obowiązkowych, etykiety mogą również zawierać informacje dobrowolne, takie jak oświadczenia dotyczące jakości produktu, jego pochodzenia lub standardów etycznych. Należy jednak pamiętać, że oświadczenia te muszą być zgodne z prawdą i możliwe do zweryfikowania. Wprowadzające w błąd informacje mogą prowadzić do wysokich kar pieniężnych, uszczerbku na reputacji marki i utraty zaufania konsumentów. Wreszcie, chociaż spełnienie wymogów regulacyjnych jest najważniejsze, równie ważne jest, aby nie pomijać aspektu projektowego etykiet. Układ, kolorystyka i typografia powinny być zaplanowane w taki sposób, aby podczas gdy wszystkie informacje prawne są wyraźnie widoczne, estetyczny wygląd etykiety nie został naruszony. W tej sytuacji wszechstronność etykiet samoprzylepnych może okazać się niezwykle przydatna, umożliwiając uwzględnienie wymogów zgodności bez poświęcania atrakcyjności wizualnej.
Przejrzystość, wiarygodność i najwyższa jakość produktów są niezbędne, służąc nie tylko preferencjom wybranych konsumentów, ale także obowiązującym surowym przepisom. W tym miejscu pojawia się znaczenie standardów BRC (British Retail Consortium). Ten uznawany na całym świecie standard służy jako mapa drogowa do zarządzania bezpieczeństwem, integralnością i jakością produktów dla firm spożywczych. W tym kontekście produkowane przez firmę PP-Duo etykiety z certyfikatem BRCGS stają się niezwykle ważne. Nie tylko symbolizują zaangażowanie w rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa żywności zarówno w naszej firmie jak i firmach naszych Klientów, ale także zapewniają konsumentów, że produkty mięsne są bezpieczne do spożycia, ponieważ zostały wyprodukowane, zapakowane i przechowywane zgodnie z surowymi normami bezpieczeństwa i jakości.


Etykiety z certyfikatem BRCGS produkowane dla branży mięsnej przez naszą firmę służą jako znak wyróżniający, odzwierciedlający zgodność z najlepszymi praktykami w branży. W końcu w dziedzinie produkcji mięsa bezpieczeństwo to nie tylko wymóg – to zobowiązanie. Co więcej, ich cechą wyróżniającą jest trwałość. Niezależnie od warunków środowiskowych, z jakimi mogą się zetknąć – od chłodzonych magazynów po wilgotne środowiska transportowe – nasze etykiety są zaprojektowane tak, aby pozostały nienaruszone i zachowały swoją czytelność.
Co najważniejsze, wyraźny i czytelny druk osiągany dzięki etykietom samoprzylepnym zapewnia, że wszystkie niezbędne szczegóły produktu są łatwe do zauważenia. Informacje takie jak daty ważności i wytyczne dotyczące przechowywania są nie tylko istotne z punktu widzenia przepisów, ale także umożliwiają klientom prawidłowe i bezpieczną konsumpcję produktów mięsnych. Eliminacja potencjalnych nieporozumień i niewłaściwego użycia dzięki widoczności tych szczegółów jest niezaprzeczalną korzyścią.
Dzięki etykietom z certyfikatem BRCGS produkowanym przez firmę PP-Duo dla branży mięsnej zapewnienie jakości staje się prostym procesem. Stosowanie naszych etykiet wskazuje nie tylko na zgodność z wymogami bezpieczeństwa, ale także na zaangażowanie w najwyższą jakość produktu. Surowce i kleje użyte do produkcji etykiet są wytrzymałe i pewne w każdych warunkach, gwarantując ich przyczepność i czytelność od linii produkcyjnych po kuchnie konsumentów.

PP Duo Sp. z o.o.
Borówno, Złota 1
86-022 Dobrcz

+48 (52) 370 81 45
ppduo@ppduo.pl
www.ppduo.pl

Udostępnij