Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Biznes Otoczenie Ludzie

Z Szymonem Ośko – Dyrektorem Zarządzającym ds. Jakości w firmie Animex Foods sp. z o.o. rozmawia Katarzyna Salomon

Co czeka nas w nowym roku w sektorze bezpieczeństwa żywności w branży mięsnej?
Z pewnością czeka nas kontynuacja zmagań ze światowym kryzysem żywnościowym wywołanym działaniami zbrojnymi, jak również możemy spodziewać się kolejnych przedsięwzięć koordynowanych przez Unię Europejską w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. W związku z trwającym kryzysem w przypadku branży mięsnej prawdopodobnie utrzymają się wahania rynkowe w obszarze surowcowym, co będzie wymagało od przedsiębiorstw wzmożonej weryfikacji dostawców i dostaw, pod względem bezpieczeństwa i jakości żywności.

Z jakimi najważniejszymi wyzwaniami zmierzy się firma Animex w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa żywności konsumentom?
Stawiamy na ludzi, dlatego wciąż doskonalimy sposoby wspierania kompetencji i zaangażowania pracowników w zapewnienie bezpieczeństwa i jakości naszych produktów. Oprócz oczywistych narzędzi, w jakie wyposażone są poszczególne stanowiska pracy, równie istotnymi elementami w tym zakresie są procedury systemu zarządzania jakością. Jednym z ważniejszych wyzwań w tym roku jest dla nas znalezienie najlepszej drogi dotarcia z treścią procedur systemowych do pracowników. Planujemy wpasować naszą dokumentację systemową w rozwojowy trend prostego języka (plain language), poprawiając tym samym dostęp do informacji kluczowych dla bezpieczeństwa i jakości żywności oraz ich zrozumienie, a następnie skuteczne realizowanie zadań na ich podstawie. W tym przedsięwzięciu zamierzamy korzystać również z potencjału infografik, które są nośnikiem treści niezależnych od używanego języka.

Z jakimi najczęstszymi problemami związanymi z bezpieczeństwem żywności mierzycie się podczas codziennej pracy?
Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie daje się zaobserwować zwiększone ryzyko dotyczące niewłaściwej jakości surowców, szczególnie jeśli chodzi o zagrożenia chemiczne – zanieczyszczenia czy pozostałości obcych substancji. Powodów pewnie można by doszukiwać się wśród skutków kryzysu, może niekoniecznie jako celowe działanie, ale np. pewne zaniedbania czy zaniechania w łańcuchu żywnościowym powstałe pod presją różnych deficytów. Nasza rola polega na restrykcyjnej i skutecznej weryfikacji dostawców i dostaw zgodnie z procedurami systemu zarządzania jakością.

Jakie są Wasze priorytety w tym zakresie?
Skupiamy się na przeciwdziałaniu zagrożeniom. Mam tu na myśli świadomy, ukierunkowany rozwój kultury jakości w naszej organizacji oraz ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością. Można powiedzieć, że w naszej branży ostatecznie jakość jest dziełem rąk ludzkich, dlatego kompetencje i zaangażowanie pracowników są tu podstawą.

W jaki sposób optymalizować produkcję zapewniając równocześnie konsumentom najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności – czy jest to możliwe?
Moim zdaniem należy działać wielotorowo i nasza firma właśnie tak robi, tzn. patrząc na proces produkcji z szerokiej perspektywy, uwzględnia zarówno aspekt wydajności produkcji, jak i pozostałe kwestie nierozerwalnie powiązane ze sobą w tym obszarze: bezpieczeństwo i jakość żywności, zrównoważone zarządzanie zasobami oraz wpływem na zewnętrzne otoczenie organizacji – środowisko naturalne i lokalne społeczności. Nasze działania są oparte na strategii zrównoważonego rozwoju i koncentrują się na trzech głównych obszarach: Biznes, Otoczenie i Ludzie. Jedynie takie holistyczne spojrzenie na proces pozwoli zaplanować jego optymalizację w taki sposób, aby mogła ona przynieść oczekiwane efekty na wszystkich polach. Klucz polega na tym, że tylko interdyscyplinarne zespoły specjalistów z poszczególnych dziedzin są w stanie dostrzec i wykorzystać w sposób kompleksowy możliwości zaoszczędzenia zasobów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu jakości produktów i usług zgodnie z wartościami etycznymi. Ten trend będzie się wzmacniał, zresztą przy zdecydowanym wpływie unijnej dyrektywy w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), zgodnie z którą ESG (Environmental, Social, Governance) to kluczowy element strategii biznesu i jedna z podstaw tworzenia wartości organizacji.

Jak wydłużyć trwałość produktów w sposób optymalny – bezpieczny, naturalny i ekonomiczny?
Nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi, jestem przekonany o kluczowym znaczeniu współdziałania ekspertów z różnych odnośnych dziedzin. Dotyczy to obszarów takich jak identyfikacja i analiza zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz związana z tym ocena ryzyka, rozwój technologii produkcji i pakowania, nowoczesne systemy zapewnienia higieny procesu, a także ogólnie pojęty postęp cywilizacji, który dziś już należy definiować jako tożsamy ze zrównoważonym rozwojem.

Dlaczego kultura jakości jest podstawą funkcjonowania każdej firmy przetwórstwa spożywczego? 
Organizacje przemysłu spożywczego praktycznie nie mogłyby istnieć bez wdrożonego systemu zarządzania jakością, a kultura jakości stanowi środowisko, w którym ten system funkcjonuje. Od tego, czy pracownicy będą przekonani do postępowania zgodnie z procedurami systemowymi zależy, czy system zarządzania jakością będzie należycie spełniał swoją funkcję. Podstawowe znaczenie kultury jakości, a w szczególności kultury bezpieczeństwa żywności, dostrzegli już autorzy norm takich jak BRC Food, a przede wszystkim ustawodawcy – rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych wymaga uzyskania, utrzymania i przedstawiania przez przedsiębiorstwa spożywcze dowodów potwierdzających odpowiednią kulturę bezpieczeństwa żywności.

Dziękuję za rozmowę.

Udostępnij