Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Zmieniający się smak sukcesu: nowe technologie w przemyśle mięsnym

Rozwój technologii i zmieniające się oczekiwania konsumentów wyznaczają nowe kierunki dla wielu sektorów gospodarki, w tym dla przemysłu mięsnego w Polsce. To dynamiczne środowisko zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią im nie tylko efektywne reagowanie na aktualne trendy i wyzwania, ale także zapewnienie trwałej konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.

Przemysł mięsny, będący jedną z najstarszych branż produkcyjnych, stoi obecnie przed koniecznością adaptacji do szybko zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Ten sektor o długiej i bogatej historii, tradycyjnie opierający się na rzemiośle i doświadczeniu, teraz mierzy się z nowymi wyzwaniami, takimi jak cyfryzacja, automatyzacja i zmieniające się preferencje konsumentów. Spadek spożycia mięsa, odnotowany przez Główny Urząd Statystyczny z 5,57 kg na osobę miesięcznie w 2010 roku do 4,97 kg w 2021, jest jednym z kluczowych wskaźników zmiany w zachowaniach konsumenckich. Ta tendencja może być odbiciem rosnącej świadomości zdrowotnej, zmian dietetycznych lub wzrostu popularności diet roślinnych i wegetariańskich. Z drugiej strony, firmy działające w branży mięsnej borykają się z rosnącymi kosztami produkcji. Wzrost cen pasz oraz pracy wywiera presję na marże zysków, co wymaga od przedsiębiorstw zwiększenia efektywności i redukcji kosztów operacyjnych, aby zachować konkurencyjność. Dodatkowo struktura importu i eksportu, z wieprzowiną w znacznym stopniu pochodzącą z importu a drobiem i wołowiną z produkcji krajowej, stawia przed firmami wyzwania w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Efektywne zarządzanie tym aspektem jest kluczowe nie tylko dla zapewnienia ciągłości dostaw, ale także dla utrzymania odpowiedniego poziomu zapasów i spełnienia oczekiwań konsumentów.

Technologia na pomoc
W obliczu tych wyzwań firmy działające w branży mięsnej mogą poszukiwać wsparcia w nowych technologiach. Jedną z nich jest elektroniczna wymiana danych (EDI). Ta technologia umożliwia przesyłanie dokumentów biznesowych między systemami informatycznymi różnych organizacji w standardowym formacie. Dzięki EDI firmy mogą automatycznie wymieniać informacje takie jak zamówienia, faktury, potwierdzenia dostaw i wiele innych, co pozwala na szybką i bezbłędną komunikację.
W praktyce EDI działa jako most między różnymi systemami IT, umożliwiając im „rozumienie” się nawzajem bez potrzeby ręcznego przepisywania danych. Na przykład, kiedy firma A chce złożyć zamówienie u firmy B, system IT firmy A automatycznie generuje odpowiedni dokument i przesyła go do systemu IT firmy B. Po otrzymaniu system B automatycznie przetwarza zamówienie, generuje potwierdzenia zamówienia i wysyła z powrotem do firmy A, również w formie EDI.

Mniej błędów i konkretne oszczędności
EDI pozwala uniknąć ludzkich błędów i skierować pracowników do innych prac. Automatyzacja procesów przesyłania i odbierania dokumentów biznesowych obniża ryzyko pomyłek, co w przemyśle mięsnym, gdzie błędy mogą generować wysokie koszty lub nawet wpływać na bezpieczeństwo żywności, jest nieocenioną wartością. Zmniejszenie liczby błędów bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości obsługi klienta oraz wizerunku firmy na rynku.
Zgodność z regulacjami to obszar, w którym EDI wykazuje swoją wartość. Przemysł mięsny podlega wielu przepisom prawnym, które wymagają precyzyjnego dokumentowania procesów produkcji i dystrybucji. Dzięki EDI firmy mogą łatwiej śledzić i raportować niezbędne informacje, upewniając się, że spełniają wszystkie wymogi prawne, co jest kluczowe dla utrzymania możliwości operowania na rynku.
W kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, EDI umożliwia dokładniejsze śledzenie i przeciwdziałanie wadliwym partiom produktów. W przypadku wykrycia problemów z jakością mięsa, szybka identyfikacja i reakcja są kluczowe. EDI ułatwia lokalizowanie problematycznych partii i podejmowanie natychmiastowych działań, minimalizując ryzyko dla konsumentów i straty finansowe firmy.
Optymalizacja zapasów to kolejna korzyść płynąca z wdrożenia EDI. Umiejętność precyzyjnego prognozowania zapotrzebowania i dostosowywania do niego poziomów produkcji jest niezbędna. EDI pozwala na bieżące dostosowywanie zamówień i zarządzanie zapasami w sposób, który minimalizuje ryzyko nadprodukcji lub niedoborów, przyczyniając się do zwiększenia efektywności operacyjnej.
Wreszcie, w świetle rosnących cen pasz i pracy, oszczędność staje się priorytetem dla firm z branży mięsnej. EDI, poprzez automatyzację i zwiększenie dokładności procesów, pozwala na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych. Możliwość szybszego przetwarzania zamówień i fakturowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu potrzeby angażowania zasobów ludzkich w rutynowe zadania, przekłada się na konkretne oszczędności.

Wybór ma znaczenie
Jak jednak dobrze wybrać firmę, która oferuje wdrożenia technologii EDI? Powinna ona oferować nie tylko oprogramowanie, ale również wsparcie w zakresie jego wdrożenia i dostosowania do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby dostawca był w stanie zapewnić integrację z istniejącymi systemami IT firmy, takimi jak systemy zarządzania magazynem (WMS) czy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), co pozwoli na płynne i automatyczne przetwarzanie danych w całym przedsiębiorstwie.
W konfrontacji z nowymi wyzwaniami i możliwościami przemysł mięsny znajduje się na rozdrożu pomiędzy tradycją a adaptacją do nowoczesności. Elektroniczna wymiana danych (EDI) symbolizuje ten most między przeszłością a przyszłością, umożliwiając branży nie tylko przetrwanie, ale także kwitnienie w nowym, cyfrowym krajobrazie. Tak jak przemysł ten ewoluował od prostych początków do skomplikowanych systemów produkcyjnych, tak samo teraz musi włączyć innowacje technologiczne do swojego DNA, aby sprostać oczekiwaniom współczesnego świata. Podejście to, łączące tradycyjne wartości z nowymi narzędziami, może okazać się kluczem do zrównoważonego rozwoju i długoterminowego sukcesu.

Jarosław Trzpień
Doradca Zarządu ds. Sprzedaży
EDITEL Polska S.A.

Udostępnij