Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Walidacja procesów mycia
i dezynfekcji oraz jej korzyści

Z Łukaszem Kowalskim – District Managerem F&B w firmie Cid Lines rozmawia Katarzyna Salomon

Proszę o wyjaśnienie, czym jest program STEP.
Program STEP obejmuje Wsparcie, Szkolenie i Narzędzia, Sprzęt oraz Dobór Produktu. Przy czym każdy z tych punktów jest rozbudowany o narzędzia i produkty, dzięki czemu dopiero wówczas program staje się realnym wsparciem.

Jakie są główne cele walidacji procesów mycia?
Wskazałbym jeden główny. Poprzez walidację uzyskujemy obiektywne dowody, że proces czyszczenia jest skuteczny i nie istnieją zagrożenia dla podjęcia produkcji bezpiecznej żywności. Aby właściwie zrealizować proces walidacji, należy przeprowadzić wieloetapową weryfikację związaną z kwalifikacją urządzeń produkcyjnych, użytych materiałów, mediów, etc.
W jaki sposób procedury mycia i dezynfekcji mogą usprawnić procesy mycia?
Same procedury w mojej ocenie nie są w stanie usprawnić procesów, papier jest w stanie przyjąć wszystko. Wskazałbym raczej na świadomość personelu odpowiedzialnego za te procesy odnoszenia się do procedur. Zwróciłbym jednak uwagę na to, iż istotnym jest, aby procedury opisywały mechanizmy i zachowania możliwe do zastosowania w danym zakładzie, zweryfikowane pod względem skuteczności i właściwie zwalidowane, tj. stworzone pod dany zakład.

Czy przynoszą realne oszczędności?
Zdecydowanie tak. Dobrze opisane procedury i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem wiążą się z optymalnymi kosztami ich stosowania. Z kolei oszczędności należy doszukiwać się w obszarach zmniejszenia lub braku reklamacji i wycofaniu asortymentu z obrotu celem jego oceny. Dodatkowo, stosowanie produktów bez nadzoru i niezgodnie z opracowanymi procedurami jest także ściśle powiązane z dewastacją elementów maszyn i urządzeń, nadmiernej eksploatacji infrastruktury, koniecznością ponownego przeprowadzenia mycia i dezynfekcji danego obszaru lub linii.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas ich opracowywania?
Temat jest dość złożony, aby opisać go w kilku zdaniach. Szczegółowo omówiliśmy to w naszym artykule traktującym właśnie o walidacji procesów mycia i dezynfekcji, zachęcam więc do lektury.

Z czego wynikają najczęstsze błędy związane z procesem mycia?
Jako największy i najpowszechniejszy problem wskazałbym brak nadzoru, w tym brak odbiorów dla poszczególnych krytycznych etapów w trakcie przeprowadzania procesu. W trakcie przeprowadzanych audytów przez naszych specjalistów, które są nieodzownym elementem programu STEP, zwracamy na ten obszar szczególną uwagę. Staramy się przekonać naszych odbiorców, iż konsekwencje jakościowe właściwego nadzoru procesu mycia zwyczajnie się opłacają.

Czy zwalidowane procesy mycia i dezynfekcji mogą się zdezaktualizować?
Tak, wpływ na to ma wiele czynników. Do najczęstszych zaliczyłbym zmianę umaszynowienia linii produkcyjnej, rozbudowa zakładu, zmiana technologii produkcji, dołożenie zmiany produkcyjnej, pojawiąjące się problemy mikrobiologiczne, niska skuteczność mycia powierzchni, etc. Konieczność ponownej walidacji może być także związana z wytycznymi jakie producent może uzyskać od swojego kontrahenta, np. dla produkcji ekologicznej czy też żywności dla dzieci.

Dziękuję za rozmowę.

Udostępnij