Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Rynek mięsa

Skup żywca rzeźnego w Polsce
W pierwszym miesiącu 2024 r. znacząco wzrosła podaż żywca rzeźnego do skupu. Według danych meldunkowych GUS w styczniu 2024 r. do podmiotów skupujących łącznie dostarczono 471 tys. ton żywca rzeźnego, o 12% więcej niż w grudniu 2023 r. oraz w styczniu 2023 r. Skup żywca drobiowego wyniósł 285 tys. ton i był o 14,5% większy niż w grudniu 2023 r. i o 16% większy niż przed rokiem. Dostawy żywca wieprzowego w ciągu miesiąca wzrosły o 7%, do 150 tys. ton i były o 10% większe niż w styczniu 2023 r. Żywca wołowego skupiono 35 tys. ton, o 16% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 10% mniej niż przed rokiem.

Tendencje cenowe
Ceny zakupu żywca wieprzowego
Zarówno na rynku unijnym, jak i krajowym od końca stycznia br. rosną ceny skupu żywca wieprzowego. W dniach 26.02 – 3.03.2024 r. zakłady mięsne (dane ZSRIR MRiRW), podobnie jak tydzień wcześniej, kupowały świnie rzeźne przeciętnie po 7,23 zł/kg. Cena tego żywca była
o 8% wyższa niż przed miesiącem, ale o 12% niższa niż przed rokiem. W UE średnia cena zakupu świń rzeźnych klasy E ukształtowała się na poziomie 213,27 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu oraz o 6% wyższym niż przed miesiącem, ale o 6% niższym niż przed rokiem. W Polsce cena żywca tej klasy wyrażona w euro wyniosła 219,49 EUR/100 kg i była o 3% wyższa niż średnio w UE, ale o 4,3% niższa niż w Niemczech.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego
W Polsce półtusze wieprzowe sprzedawano średnio po 10,53 zł/kg, o 0,2% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 7% drożej niż miesiąc wcześniej. Cena półtusz była o 12% niższa niż w analogicznym okresie 2023 r.

Ceny zakupu żywca wołowego
W dniach 26.02 – 3.03.2024 r. bydło rzeźne kupowano przeciętnie po 9,83 zł/kg, o 2 gr/kg drożej niż tydzień wcześniej, ale o 3 gr/kg taniej niż przed miesiącem. Cena żywca wołowego była o 9% niższa niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego
Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat średnio po 19,99 zł/kg, o 0,5% taniej niż tydzień wcześniej i o 2% taniej niż na przełomie stycznia i lutego br. Jednocześnie ćwierćtusze wołowe były o 8% tańsze niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego
Na rynku krajowym na przełomie lutego i marca 2024 r. zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery średnio po 4,74 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej oraz o 2% drożej niż przed miesiącem. Cena żywca indyczego wyniosła średnio 6,13 zł/kg i była o około 1% niższa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem.
Od połowy grudnia 2023 r. tanieją kaczki brojlery, za które w dniach 26.02 – 3.03.2024 r. w skupie dostawcy uzyskiwali średnio 6,49 zł/kg, o około 3% mniej niż w poprzednim tygodniu oraz przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena kaczek brojlerów była niższa o 16%, kurcząt brojlerów – o 18,5%, a indyków – o 31%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego
W dniach 26.02 – 3.03.2024 r. w zakładach drobiarskich tuszki kurcząt patroszonych zbywano średnio po 8,14 zł/kg, o 3% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 10% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków w ciągu tygodnia obniżyła się o 3%, do 12,96 zł/kg oraz była o 2% niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z analogicznym tygodniem 2023 r. tuszki kurcząt były tańsze o 13%, a tuszki indyków – o 10%.

Handel zagraniczny produktami mięsnymi
W 2023 r. sprzedaż zagraniczna mięsa, przetworów, żywca i tłuszczów zwierzęcych generowała największe przychody w polskim eksporcie rolno-spożywczym i miała największy (19%) udział w jego wartości. W 2023 r. przychody krajowych przedsiębiorców z tytułu sprzedaży za granicę mięsa, przetworów mięsnych, tłuszczów i żywca wyniosły około 10 mld EUR (45,7 mld zł) i były o 1% wyższe niż w 2022 r.

Ponad połowę (51%) przychodów w grupie produktów mięsnych generowała sprzedaż zagraniczna produktów drobiowych.
W 2023 r. wyeksportowano 2,1 mln ton mięsa, przetworów i żywca drobiowego (w ekwiwalencie tuszek), o 2,5% więcej niż w 2022 r. Równocześnie przychody z eksportu wyniosły ponad 5 mld EUR (23,1 mld zł), o 2% mniej niż przed rokiem.

Jednocześnie do Polski zaimportowano 209 tys. ton drobiu, o 5% mniej niż w 2022 r. Wolumen eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski zwiększył się o 7%, do 512 tys. ton (w ekwiwalencie tusz), a przychody uzyskane z tego tytułu wzrosły o 4% i wyniosły 2,5 mld EUR (11,3 mld zł). Import asortymentu wołowego i cielęcego zmniejszył się o 7%, do 66 tys. ton, a wydatki – o 7%, do 299 mln EUR (1,4 mld zł). Mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych oraz żywca wyeksportowano 592 tys. ton (w ekwiwalencie tusz), o 10% mniej niż w 2022 r., a wartość eksportu tego asortymentu wzrosła o 7%, do 1,9 mld EUR (8,9 mld zł). W tym okresie do Polski sprowadzono 932 tys. ton produktów wieprzowych, o 10% mniej niż przed rokiem za 2,8 mld EUR (12,7 mld zł). Wartość zaimportowanych produktów wieprzowych była o 26% wyższa niż w 2022 r. Około 543 mln EUR (5%) wyniosły przychody z eksportu innych gatunków mięs, przetworów i żywca.

Źródło: KOWR

Biuro Analiz i Strategii Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij