Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek mięsa

PROGNOZA ŚWIATOWEJ PRODUKCJI MIĘSA (1)
Według styczniowej prognozy Departamentu Rolnictwa USA (USDA) światowa produkcja wieprzowiny w 2023 r. prawdopodobnie wyniesie 114,1 mln ton i będzie o 1,4% większa niż w 2022 r. Największy wzrost produkcji wieprzowiny przewidywany jest w Brazylii (o 1,9%, do 4,4 mln ton) i USA (o 1,8%, do 12,5 mln ton). W Chinach, które są największym światowym producentem trzody chlewnej, produkcja prawdopodobnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 55 mln ton, a w Unii Europejskiej może nastąpić jej niewielki spadek (o 0,4%, do 22,6 mln ton).
Globalna produkcja wołowiny w 2023 r. może być nieco (o 0,3%) mniejsza niż w 2022 r. i wynieść 59,2 mln ton, o czym prawdopodobnie zadecyduje jej spadek przede wszystkim w USA (o 6,5%, do 12,1 mln ton), Argentynie (o 3,5%, do 3 mln ton) i UE (o 1,3%, do 6,7 mln ton). Mniejsza produkcja żywca wołowego w ww. krajach nie zostanie zrównoważona 2% wzrostem w Brazylii, do 10,6 mln ton.
W 2023 r. światowa produkcja kurcząt brojlerów może osiągnąć 102,9 mln ton, o 1,8% więcej niż w roku 2022. Spośród największych światowych producentów wzrost produkcji kurcząt brojlerów przewidywany jest m.in. w Brazylii (o 3,5%, do 14,7 mln ton), USA (o 1,3%, do 21,3 mln ton), UE (o 0,5%, do 11 mln ton), Meksyku (o 3,0%, do 4,1 mln ton) i Tajlandii (o 3,9%, do 3,4 mln ton). W Chinach produkcja prawdopodobnie utrzyma się na poziomie.

TENDENCJE CENOWE w dniach 16–22 stycznia 2023 r.
Ceny zakupu żywca wieprzowego
Od połowy grudnia 2022 r. w krajowym skupie utrzymuje się spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 16–22.01.2023 r. (dane ZSRIR MRiRW) trzodę chlewną kupowano przeciętnie po 7,31 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej i o 3% taniej niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 64% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E w wybranych krajach UE
(według masy poubojowej schłodzonej)
źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego
Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe przeciętnie po 10,71 zł/kg, o 2% taniej niż w po-przednim tygodniu i o 5% taniej niż miesiąc wcześniej. Asortyment ten był o 60% droższy niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego
Krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali przeciętnie 10,65 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wołowy był o 11% droższy niż w analogicznym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego
W dniach 16–22.01.2023 r. kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat, podobnie jak w poprzednim tygodniu, sprzedawano średnio po 21,38 zł/kg. Cena ćwierćtusz była o 1% niższa niż przed miesiącem, ale o 11% wyższa niż przed rokiem.
Ceny zakupu żywca drobiowego
W trzecim tygodniu stycznia 2023 r. nastąpił spadek cen skupu kurcząt brojlerów, za które dostawcy uzyskiwali przeciętnie 5,63 zł/kg, o około 1% mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego żywca była o 25,5% wyższa niż przed rokiem. Indyki skupowano po 9,14 zł/kg wobec 9,17 zł/kg w poprzednim tygodniu i 9,19 zł/kg przed miesiącem. W odniesieniu do cen uzyski-wanych przed rokiem cena indyków wzrosła o 43%. Ceny kaczek brojlerów od połowy grudnia 2022 r. są względnie stabilne. W trzecim tygodniu stycznia br. za żywiec ten dostawcom płacono średnio 7,68 zł/kg, podobnie jak tydzień i miesiąc wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. kaczki były o 27% droższe.
Ceny zbytu mięsa drobiowego
Zakłady mięsne sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych przeciętnie po 7,65 zł/kg, o 2% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 10,5% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła średnio 15,39 zł/kg i była o 1% niższa niż przed tygodniem i o 5% niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 7,5%, a indyków – o 33%

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

(1) Livestock and Poultry: World Markets and Trade, January 12, 2023; USDA FAS.

Udostępnij