Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek mięsa

TENDENCJE CENOWE w dniach 27 lutego – 5 marca 2023 r.

Ceny zakupu żywca wieprzowego
W krajowym skupie na przełomie lutego i marca br. potaniał żywiec wieprzowy. W dniach 27.02 – 5.03.2023 r. zakłady mięsne monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały trzodę chlewną przeciętnie po 8,26 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed miesiąca i roku cena tego żywca była odpowiednio o 12% i 60% wyższa. W UE świnie rzeźne klasy E kupowano po 227,27 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 1% drożej niż tydzień wcześniej. Był to poziom cen odpowiednio o 11% i o 57% wyższy niż przed miesiącem i rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w euro wyniosła 229,91 EUR/100 kg i o 1% przewyższała średnią cenę w UE. Niższe niż w Polsce ceny żywca wieprzowego odnotowano m.in. w Danii (o 52,15 EUR/100 kg), Niderlandach (o 20,50 EUR/100 kg) i Hiszpanii (o 1,29 EUR/100 kg), a wyższe m.in. w Niemczech (o 6,96 EUR/100 kg) i na Węgrzech (6,30 EUR/100 kg) i we Francji (o 1,09 EUR/100 kg)

Ceny zbytu mięsa wieprzowego
Na przełomie lutego i marca br. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe średnio po 12,02 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie półtusze wieprzowe były o 14% droższe niż przed miesiącem oraz o 64% droższe w porównaniu z cenami sprzed roku.

Ceny zakupu żywca wołowego
W dniach 27.02 – 5.03.2023 r. krajowa cena zakupu bydła rzeźnego wyniosła 10,78 zł/kg i była o 5 gr/kg wyższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% wyższa niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był o 8% droższy niż przed rokiem. Na rynku unijnym średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się na poziomie 511,41 EUR/100 kg, nieco wyższym niż tydzień i miesiąc wcześniej (odpowiednio o 0,2% i 0,5%) oraz o 10% wyższym niż przed rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w euro wyniosła 484,68 EUR/100 kg i była o 5% niższa od średniej ceny w UE. Żywiec wołowy po cenach niższych niż w Polsce oferowano m.in. w Niderlandach (o 26,5 EUR/100 kg taniej) i Rumunii (o 61,61 EUR/100 kg taniej). Więcej niż w Polsce za bydło rzeźne uzyskiwali dostawcy z Irlandii (o 56,20 EUR/100 kg więcej), Francji (o 47,71 EUR/100 kg więcej), Hiszpanii (o 41,42 EUR/100 kg więcej), Włoch (o 38,68 EUR/100 kg więcej) i Niemiec (o 25,78 EUR/100 kg więcej).

Ceny zbytu mięsa wołowego
Na przełomie lutego i marca br., w porównaniu z poprzednim tygodniem, o 1% podrożały kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat, które sprzedawano średnio po 21,63 zł/kg. Cena tego asortymentu była o 2,5% wyższa niż przed miesiącem oraz o 8% wyższa niż w analogicznym tygodniu 2022 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego
W dniach 27.02 – 5.03.2023 r. na rynku krajowym kurczęta brojlery skupowano przeciętnie po 5,82 zł/kg, o około 1% drożej niż tydzień wcześniej oraz o 3% drożej niż na przełomie stycznia i lutego br. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 22%. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 8,89 zł/kg wobec 8,88 zł/kg w poprzednim tygodniu. Była ona o 1% niższa niż przed miesiącem, ale o 28% wyższa niż w analogicznym tygodniu 2022 r. Za kaczki brojlery dostawcom w skupie płacono przeciętnie 7,69 zł/kg, o 2 gr/kg mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena kaczek była zbliżona do uzyskanej przed miesiącem, ale o 22,5% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego
Na rynku krajowym cena tuszek kurcząt patroszonych ukształtowała się na poziomie 9,40 zł/kg, o 2% wyższym niż tydzień wcześniej oraz o 11% wyższym niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano przeciętnie po 14,39 zł/kg, o 3% taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% taniej niż przed miesiącem. Cena tuszek kurcząt była o 12% wyższa niż przed rokiem, a cena tuszek indyków – o 17% wyższa.

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij