Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

KOWR na konferencji „Wyzwania branży mięsnej w 2023 r.”

W dniu 19 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, której tematem przewodnim były wyzwania branży mięsnej w 2023 roku. Podczas konferencji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Zastępca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński. W spotkaniu udział wzięli także: Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski, Wiceminister MRiRW Lech Kołakowski oraz Wiceminister MRiRW Janusz Kowalski.

Dyrektor Marcin Wroński zaprezentował „Sytuację eksportową branży mięsnej”, w której przedstawił wyniki eksportu produktów mięsnych oraz działania KOWR wspierające zagraniczną wymianę handlową. Podkreślił, że Polska jest znaczącym eksporterem mięsa i przetworów, z rosnącymi z roku na rok przychodami z tego tytułu. W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. przychody uzyskane przez przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były o 38% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 8,9 mld EUR. W strukturze wartości sprzedaży zagranicznej produktów mięsnych drób zajmował 53%, wołowina 24%, a wieprzowina – 19%.

Zwrócił także uwagę, że za wzrost przychodów odpowiadają wyższe ceny transakcyjne oraz wzrost wolumenu eksportu produktów drobiowych, których od stycznia do listopada 2022 r. za granicę sprzedano ponad 1,8 mln ton w ekwiwalencie tuszek, o 9% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Podkreślił, że pod względem asortymentowym w eksporcie wieprzowiny dominuje mięso (57%), a następnie przetwory wieprzowe (35%). Podobnie jest w przypadku wołowiny – 89% stanowi mięso, a 10% przetwory. W eksporcie drobiu mięso kurze zajmuje 77% w wolumenie, mięso indycze – 12%, a mięso z kaczek i gęsi odpowiednio: 2% i 1%.

Dyrektor Wroński zaznaczył, że największymi partnerami handlowymi Polski od lat są kraje Unii Europejskiej, w tym głównie: Niemcy, Francja, Niderlandy, Czechy, Włochy. Ambicją branży mięsnej jest natomiast jak największa dywersyfikacja relacji biznesowych i skierowanie eksportu również na rynki pozaunijne, m.in. do krajów azjatyckich, ale również Afryki i Ameryki Północnej. Dlatego, jak podkreślił Dyrektor Wroński, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wspierają działania eksporterów poprzez organizowanie targów i spotkań biznesowych, co promuje i uwiarygadnia polską żywność na rynkach zagranicznych.

źródło: KOWR

Udostępnij