Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Komisja za poprawkami Senatu do ustawy o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się w piątek za przyjęciem poprawek Senatu do ustawy o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych, która ujednolica przepisy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oraz jakości tradycyjnych specjałów rolnych.

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała w piątek zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych.

Senackie poprawki zaproponowane przez biuro legislacyjne miały charakter doprecyzowujący. Sejmowa komisja oceniła je pozytywnie i opowiedziała się za ich przyjęciem.

Ustawa ma na celu stworzenie jednolitych przepisów dotyczących procedury rejestracji na szczeblu krajowym oraz kontroli i ochrony wszystkich objętych projektem produktów, środków lub napojów. Dotychczas były one rozproszone w różnych aktach prawnych.

Nowe przepisy wdrażają ustawy regulujące kwestie oznaczeń geograficznych. Jeden akt prawny będzie teraz obejmował trzy sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i win. Wyodrębnienie oznaczeń geograficznych ma pozwolić na ujednolicenie przepisów i ułatwić producentom zrozumienie regulacji dotyczących zasad oraz trybu rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych w tych trzech obszarach.

Ustawa określa warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczy to także oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych oraz określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

Regulacja zawiera m.in. wykaz zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych, jeśli chodzi o kontrolę i certyfikację artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to artykułów, które mają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo są gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

W myśl ustawy powołana zostanie też Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Będzie ona opiniować wnioski o rejestrację lub o cofnięcie rejestracji, wnioski o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciwy krajowe do wniosków o rejestrację.

źródło:

Longina Grzegórska-Szpyt
lgs/ mk/

foto: Pawel Wodzynski/East News

Udostępnij