Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Jak optymalnie podejmować decyzje w obszarze transportu?

Rozwój społeczno-gospodarczy wywołuje potrzeby świadomego przemieszczania osób i ładunków w przestrzeni, a zaspokajanie jej jest zadaniem transportu. Podejmowanie decyzji we współczesnej organizacji jest procesem rozwiązywania złożonych problemów, w tym zagadnień logistycznych.

Skuteczne narzędzie do rozwiązywania dylematów w transporcie
Zasada działania ekonomicznego wymaga od pracowników respektowania reguły, że każda decyzja powinna zmierzać do maksymalizacji zysku. Wyznaczanie tras floty firmowej jest bardzo wymagające. Znaczna liczba środków transportowych i mnogość pośrednich punktów dostaw występujących w czasie realizacji złożonych i wieloetapowych zadań transportowych sprawia, że są to operacje wyjątkowo czasochłonne.  Planowanie przejazdów dla wielu pojazdów i docelowych punktów dostaw wymaga wykorzystania profesjonalnego optymalizatora tras, stworzonego z myślą o potrzebach działów transportowych i logistycznych firm. Stosowanie nowoczesnych systemów informatycznych, wspomagających sprawną realizację złożonych operacji transportowych, we współczesnym obiegu towarów stało się koniecznością i jest wykorzystywane przez zdecydowaną większość podmiotów zajmujących się działalnością gospodarczą w sektorze TSL.

Badania naukowe wskazują, że istnieją problemy związane z przekraczaniem i wydłużaniem czasu dostaw. Problem jest szczególnie uciążliwy w przypadku realizacji operacji transportowych dotyczących transportu ładunków wrażliwych np. żywności, a przewozy realizowane zgodnie z tą konwencją wymagają zachowania określonych standardów termicznych i sanitarnych. Podobne problemy dotyczą np. przewozu żywych zwierząt, w przypadku których zjawisko stresu transportowego związane z czasem przewozu jest czynnikiem mogącym prowadzić do wymiernych strat ilościowych i jakościowych oraz powodować złamanie warunków dobrostanu zwierząt. Z badań wynika, że współczesne możliwości zastosowania optymalizacji tras w realizacji tego typu zadań przewozowych może znacząco poprawić terminowość wykonania zleceń.

Statystyki i problemy z punktu widzenia naukowego
Kwestie statystki czy czystej teorii, często bywają podważane przez środowisko biznesowe, dlatego też postanowiliśmy spytać przedstawicieli firmy SolverTech o ich postrzeganie zagadnień związanych z automatyzacją i optymalizacją procesów transportowych.
Politechnika Rzeszowska: Bazując na Państwa dużym doświadczeniu, gdzie narzędzie do optymalizacji i automatyzacji planowania transportu wdrożyliście w ponad 160 firmach, co najbardziej utrudnia firmom prawidłowy i dynamiczny rozwój patrząc od strony logistycznej?
Tomáš Pajonk: Może zacznę od tego, że moje doświadczenie jest głównie związane z implementacją systemów do planowania tras i harmonogramowania (Vehicle Routing and Scheduling systems), a ten zakres jest tylko częścią całego procesu. Jeżeli patrzymy szerzej to zdecydowanie pytałbym Karola. Wracając jednak do tego, co utrudnia firmom rozwój od strony logistycznej, to zdecydowanie brak zdolności skupienia się na przyszłości. Jak zostało to kiedyś powiedziane, jedyną rzeczą, którą ludzie bardziej nienawidzą niż status quo jest zmiana. Wydaje mi się jednak, że sukces odnoszą te organizacje, których mottem jest: „There is a will, there is a way” , czyli tam, gdzie jest chęć zawsze znajdzie się sposób, nawet jeżeli wydaje się to początkowo niemożliwe. Od strony technicznej, dużym problemem jest jakość danych podstawowych, które często są nieprecyzyjne. Dodatkowo wiele informacji znajduje się tylko w głowach pracowników, a rzeczywisty proces znacząco się różni niż to, co zakładają menedżerowie. Często wychodzi to na jaw np. w momencie próby zmiany czegoś, która płynie z tzw. „góry”. Ostatnią kwestią jest to, jak podchodzimy do zmian. Zdarza się dość często, że od procesu opartego na przysłowiowej kartce papieru i ołówku, chcemy przejść w mgnieniu oka do procesu, który jest perfekcyjnie zorganizowany, zautomatyzowany, śledzony i najlepiej, żeby od startu działał perfekcyjnie. Niestety tak to nie działa, również przy zmianie działa zasada Parreto, czyli poprawiając najważniejszych 20% procesu uzyskamy 80% wyniku, a reszta może przyjść w kolejnych iteracjach.
Politechnika Rzeszowska: W takim razie czy samo wdrożenie systemu związanego z transportem dotyka tylko działu transportu?
Karol Wacowski: Zdecydowanie nie i jeżeli wdrożenie będzie dotykało tylko transportu to może być to jeden z powodów, dla których może być ono nieudane. Planowanie transportu jest procesem, a tak naprawdę podprocesem dwóch głównych procesów, czyli OtC (Order to Cash) i P2P (Procure-to-Pay) i w zależności od dynamiki sektora zależy jak ten podproces determinuje efektywność całego procesu. Podczas naszych wdrożeń, gdzie budujemy architekturę, a potem wdrażamy narzędzie, staramy się patrzeć, na to co się dzieje już na wejściu zamówienia do organizacji, a kończymy na tym, kiedy jest wystawiana i wysyłana faktura elektroniczna po potwierdzeniu dostawy przez kierowcę.

Wśród systemów informatycznych dedykowanym firmom do obsługi transportu, z funkcjonalnościami z zakresu optymalizacji tras dla dostaw i odbiorów, wyróżnia się oprogramowanie Tasha firmy Solvertech. Oprogramowanie to dostępne jest jako aplikacja desktopowa oraz Web Service. Atutem Tashy jest codzienna aktualizacja drogowych map cyfrowych, a także możliwość importu danych z dowolnych systemów informatycznych za pomocą API. Uniwersalność rozwiązania pozwala wspierać działanie systemów informatycznych ERP, WMS, TMS a także e-sklepów.
Zaletą oprogramowania jest dostępność funkcjonalności, dedykowanych dla poszczególnych uczestników w realizacji zadań transportowych, co umożliwia kompleksową analizę kosztów w wielu kontekstach. Pracownicy szczebla kierowniczego mogą natychmiastowo analizować rentowności w zależności od wariantu trasy, co skutkuje możliwością skrócenia procesu planowania i zarządzania dostawami. Tasha w czasie rzeczywistym umożliwia sprawdzenie alternatywnych wariantów tras, aby automatycznie podjąć optymalną decyzję. Jest to możliwe dzięki wyższej wydajność obliczeniowej i stabilność systemu. Powyższe atuty pozwalają maksymalizować wydajność zespołu oraz redukować koszty. Zaletą rozwiązania jest sposobność personalizacji systemu, jak również dostosowanie systemu do specyfiki transportu w różnych firmach.

Dyspozytorzy posiadają możliwość szybszego i wydajniejszego planowania tras, dostosowania i parametryzacji wg indywidualnej specyfiki, generowania planu wysyłki w formie dokumentów papierowych oraz wysyłania powiadomień do klientów. System daje nieograniczone możliwości dokonywania zmian tras, przeglądu zamówień i stopnia wykorzystania pojazdów. Po każdej zmianie system natychmiastowo zwraca informację o jej wpływie na całkowity koszt, co przekłada się na mniejszy stres w podejmowaniu decyzji.
Dla kierowców system dostarcza kompletną listę zadań, ustawiając kolejność punktów na trasie. Funkcjonalność ta dostępna jest również w telefonach komórkowych w formie aplikacji mobilnej zintegrowanej z systemem wiodącym. Tasha przygotuje raporty dotyczące czasu jazdy, pracy i terminowości. Powyższe udogodnienia przekładają się na dobrostan pracy „driverów”.
Wśród licznych systemów wspomagających wymagający sektor transportu niewątpliwe Tasha jest rozwiązaniem godnym polecenia.

Autorzy
dr hab. Inż. Krzysztof Tereszkiewicz Prof. PRz.
dr inż. Łukasz Kulig
Pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących problemów transportu żywności i żywych zwierząt. Są wykładowcami przedmiotów z zakresu zastosowania przedmiotów informatycznych w logistyce i transporcie.

Tomáš Pajonk
Założyciel SolverTech oraz twórca oprogramowania do optymalizacji transportu. Na co dzień wciąż aktywny programista w SolverTech odpowiedzialny za pracę nad udoskonaleniami algorytmów optymalizujących.

Karol Wacowski
Współwłaściciel SolverTech w Polsce, odpowiedzialny za wdrożenia u polskich klientów. Na co dzień zajmujący się również wdrażaniem rozwiązań logistycznych SAP.

Case stady – wdrożenie MP Krásno (czeski producent wędlin)
Wstępne warunki:
– Trasy planowane w systemie firmy zewnętrznej,
– 100 tras dostaw,
– 2000 adresów dostaw w Czechach, Słowacji, Węgrzech i Polsce,
– Planowanie i dostawy wykonywane w sposób ciągły.

Zadania dla SolverTech:
– Uproszczenie i przyspieszenie planowania tras,
– Poprawa wykorzystania pojazdów,
– Możliwość planowania w oparciu o dużą liczbę modeli cenowych,
– Uproszczenie kontroli nad pojazdami, kierowcami i przebiegiem pojazdów,
– Umożliwienie podziału całkowitych kosztów transportu na poszczególnych klientów (cross-docking), dostawy i pozycje produktów,
– Połączenie danych z aplikacji do planowania i monitorowania GPS z wewnętrznym systemem planowania finansowego,
– Profesjonalna obsługa klienta 24/7.

Rezultaty:
– Znaczne oszczędności czasu przeznaczonego na planowanie i komunikację z urządzeniami monitorującymi GPS,
– Lepsza kontrola kierowców i przebiegów pojazdów,
– Niezwykle dokładne statystyki i analizy finansowe: podział kosztów transportu na podstawowe pozycje – raportowanie KPI,
– Opracowanie i wdrożenie w 3 miesiące,
– Znacznie wydajniejsze rozwiązanie w stosunku do kosztów pierwotnie używanego.

Szerszy opis projektu na stronie:
www.solvertech.pl/blog

Jeśli interesuje Cię tematyka związana z usprawnieniem planowania tras/dystrybucji, chciałbyś ograniczyć koszty transportowe, zautomatyzować i przyspieszyć pracę, otrzymać dokładne raporty dotyczące kosztów etc., zapraszamy do kontaktu:

Radosław Kobylański
Tel: +48 536 120 141
Mail: radoslaw.kobylanski@solvertech.pl
www.solvertech.pl

Udostępnij