Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Innowacje PROMAG S.A. w magazynie: Jak system gęstego składowania rewolucjonizuje magazyny chłodnicze?

Magazyn chłodniczy odgrywa kluczową rolę w łańcuchu logistycznym produktów i surowców wymagających niskiej temperatury przechowywania. W niniejszym artykule przybliżymy, w jaki sposób nowoczesne akumulacyjne systemy magazynowe, zarówno zautomatyzowane jak AutoMAG Mover i AutoMAG Shuttle, oraz tradycyjne regały paletowe jezdne, umożliwiają efektywne, energooszczędne i bezpieczne składowanie towarów w warunkach kontrolowanej temperatury. Przy podejmowaniu decyzji o wyposażeniu obiektu magazynowego w regały warto zwrócić się do posiadających duże doświadczenie doradców PROMAG S.A., którzy bezpłatnie przygotują projekt optymalnego zagospodarowania przestrzennego magazynu.

Z jakimi wyzwaniami trzeba się zmierzyć w chłodniach lub mroźniach?
Efektywne zarządzanie chłodnią lub mroźnią to nie tylko zapewnienie odpowiedniej temperatury, ale także wyzwania związane z wysokimi kosztami operacyjnymi, zarządzaniem zapasami oraz trudnymi warunkami pracy.
Ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymywania niskiej temperatury, optymalizacja przestrzeni magazynowej w magazynach chłodniczych nabiera szczególnego znaczenia. W przypadku składowania produktów o krótkim terminie przydatności niezwykle istotny jest również precyzyjny nadzór nad zapasami, by uniknąć strat związanych z ich przeterminowaniem oraz utylizacją. Istotne jest tutaj zastosowanie zasady FIFO, zgodnie z którą towar, który jako pierwszy znalazł się w magazynie, również jako pierwszy go opuszcza. Dodatkowo, surowy mikroklimat chłodni wymaga od pracodawcy zapewnienia zgodnych z przepisami warunków pracy i środków ochrony indywidualnej.
Wszystko to sprawia, że chłodnie i mroźnie to specyficzny i bardzo wymagający obszar logistyki magazynowej.

Jak kształtują się trendy rozwoju w branży magazynów chłodniczych?
Automatyzacja i cyfryzacja procesów oraz dążenie do optymalizacji kosztów – to najważniejsze trendy mające wpływ na rozwój branży magazynów chłodniczych w Polsce. Właściciele i operatorzy mroźni i chłodni zdają sobie sprawę, że magazyn odgrywa strategiczną rolę w organizacji łańcucha dostaw produktów spożywczych. Wiedzą, że w obliczu postępu technologicznego i dynamicznych zmian rynkowych, ich firmy by pozostać konkurencyjnymi, wymagają innowacyjnych rozwiązań. Nowoczesne metody składowania towarów jak AutoMAG Shuttle czy AutoMAG Mover sprawiają, że polskie magazyny chłodnicze stają się bardziej wydajne, elastyczne i konkurencyjne. Warto również zauważyć, że rozwój w kierunku automatyzacji ma również wymiar ekologiczny. Implementacja nowoczesnych technik składowania towarów przyczynia się do redukcji kosztów zużycia energii, ograniczając niekorzystny wpływ działalności na środowisko naturalne.

Jakie są obecnie rozwiązania dla magazynów chłodniczych?
W przypadku magazynów chłodniczych i mroźni, doradcy PROMAG S.A. zalecają zazwyczaj trzy rozwiązania umożliwiające bezpieczne i efektywne składowanie towarów w temperaturze nawet do -25⁰C – regały paletowe jezdne, półautomatyczny system gęstego składowania AutoMAG Shuttle oraz w pełni automatyczny system AutoMAG Mover.
Regały paletowe jezdne dzięki zagęszczeniu składowanych ładunków pozwalają na zwiększenie pojemności obiektu przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do każdej jednostki paletowej. Wykorzystywane są w magazynach z asortymentem o średnim i niskim poziomie rotacji, do którego nie jest wymagany zbyt częsty dostęp. Ich konstrukcja zbudowana jest z tradycyjnych regałów rzędowych umieszczonych na specjalnych wózkach jezdnych, które przesuwają rzędy regałów po stalowych prowadnicach szynowych umieszczonych w posadzce magazynu. Co warte podkreślenia, szyny jezdne zainstalować można zarówno na etapie wylewania nowej posadzki, jak również w istniejącym już podłożu. PROMAG S.A. oferuje także możliwość wyposażenia systemu w interfejs umożliwiający komunikację z systemem zarządzającym magazynem (WMS).
W przypadku firm, które chcą wykonać pierwszy krok w stronę automatyzacji procesów magazynowych polecanym rozwiązaniem jest półautomatyczny system gęstego składowania AutoMAG Shuttle.

To idealne rozwiązanie w przypadku magazynów wymagających szybkiej i efektywnej rotacji towarów w systemie FIFO. W systemie tym przemieszczanie palet w regale odbywa się za pomocą sterowanego radiowo wózka wahadłowego. Maksymalne zagęszczenie składowanych towarów, zautomatyzowane przemieszczanie palet wewnątrz korytarza regałowego oraz wyeliminowanie konieczności wjazdu wózka widłowego do wnętrza regałów przekłada się na ograniczenie kosztów logistycznych, wzrost wydajności operacji magazynowych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy. Najwyższy wskaźnik efektywności osiągany jest dzięki rozwiązaniom w pełni automatycznym, takim jak automatyczny system gęstego składowania AutoMAG Mover. Pełna automatyzacja składowania i transportowania palet, możliwość pracy w systemie 24/7, maksymalne wykorzystanie kubatury obiektu, najwyższa efektywność procesów intralogistycznych, redukcja kosztów i bezpieczeństwo pracy – to podstawowe zalety wyróżnionego tytułem „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji” systemu AutoMAG Mover.
Podstawowym założeniem, zaprojektowanego przez PROMAG S.A. rozwiązania, jest całkowita eliminacja wózków widłowych ze strefy składowania i transportu wewnętrznego. Przepływ palet odbywa się w pełni automatycznie za pośrednictwem bezobsługowych wózków transferowych AutoMAG MOVER, wózków wahadłowych AutoMAG Shuttle oraz przenośników pionowych AutoMAG Lift sterowanych z poziomu WMS.
Automatyczny system AutoMAG MOVER znajduje zastosowanie w magazynach szybko i wolno rotujących, ze stosunkowo mało zróżnicowanym asortymentem. System AutoMAG MOVER firmy PROMAG jest rozwiązaniem elastycznym, uniwersalnym i modułowym.

Jaka jest popularność tego typu produktów?
Zainteresowanie nowoczesnymi systemami gęstego składowania rośnie z każdym rokiem. Przedsiębiorcy zdają sobie bowiem sprawę, że korzyści finansowe i organizacyjne wynikające z ich zastosowania znacznie przewyższają wydatki inwestycyjne. Maksymalizacja przestrzeni, redukcja kosztów i usprawnienie zarządzania zapasami to konkretne argumenty przemawiające za inwestowaniem w nowe technologie intralogistyczne.

Podsumowanie
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym innowacje stanowią siłę napędową rozwoju przedsiębiorstw. Nowoczesne technologie dostarczają przedsiębiorstwom narzędzi do inteligentnego i efektywnego zarządzania magazynami, podnosząc ich konkurencyjność na krajowym i globalnym rynku.
Dobór optymalnego systemu składowania do magazynu chłodniczego to złożone zagadnienie wymagające profesjonalnego podejścia. PROMAG S.A. zapewnia kompleksową obsługę inwestycji obejmującą analizę przedwdrożeniową, projekt, produkcję oraz instalację i wdrożenie systemu dopasowanego do indywidualnych potrzeb, a także oprogramowanie klasy WMS oraz integrację z nadrzędnymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie klienta. Ponad 40-letnie doświadczenie PROMAG S.A. w realizacji zaawansowanych projektów intralogistycznych jest gwarancją niezawodnego funkcjonowania magazynu oraz uzyskania założonych efektów inwestycji.

PROMAG S.A.
www.promag.pl

Udostępnij