Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

IFS z satysfakcją przyjęło decyzję o uchyleniu zawieszenia przez GFSI

Dostarczyliśmy GFSI wszystkich niezbędnych informacji na temat sprawy we Włoszech, przeszliśmy audyt z liderem benchmarkingu GFSI w dniu 3 marca 2023 r. i zawsze spełnialiśmy wymagania benchmarkingu GFSI. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy dzisiejszą decyzję Komitetu Sterującego GFSI o przywróceniu IFS jako uznanego przez GFSI CPO.

Niemniej jednak IFS uznało zawieszenie benchmarku przez GFSI za bezpodstawne i arbitralne. Wprowadziło ono w błąd wiele firm posiadających certyfikat IFS i nie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa żywności. Od zawsze IFS pracuje nad tym, aby klienci kontynuowali uznawanie certyfikatów i jesteśmy  wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzyła IFS  globalna sieć.

W interesie wszystkich CPO (właścicieli standardów), jednostek certyfikujących, certyfikowanych firm i innych interesariuszy chcielibyśmy, aby GFSI zrewidowało swoje zasady zarządzania, aby zapewnić przestrzeganie podstawowych zasad demokracji, przejrzystość i uczciwość procedur oraz przestrzeganie zasad przez wszystkich uczestników w przyszłości. Wszyscy chcemy pracować dla sprawy bezpieczeństwa żywności, biorąc pod uwagę różne potrzeby i podejścia wszystkich interesariuszy.

Powyższe oświadczenie zostało umieszczone na stronie IFS :
https://www.ifs-certification.com/index.php/en/news/news-archiv/4312-ifs-welcomes-the-lifting-of-the-suspension-by-gfsi

Udostępnij