Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Fundusze UE – środki dla sektora rolno-spożywczego

Propaganda sukcesu towarzyszy nam od lat. Obojętnie kto jest przy władzy zawsze jesteśmy największym beneficjentem Funduszy UE. Problem w tym, że nikt nie przelicza tego co Polska otrzymuje na 1 mieszkańca. Prawda jest taka, że rzeczywiście jesteśmy dużym beneficjentem, bo jesteśmy dużym krajem. Kto ma dostawać więcej? Mały, bogaty Luxemburg czy duża i ciągle jeszcze biedniejsza – na tle krajów Europy Zachodniej – Polska.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca np. bogatsi od nas Czesi zawsze nas „ogrywają”, a w przypadku KPO nawet nielubiany w Brukseli Orban otrzymał w przeliczaniu na 1 mieszkańca 730 Euro dotacji (Polska 650 Euro). Ponadto poprzedni rząd przy podziale środków z KPO preferował samorządy (bo przy pomocy samorządów robi się politykę) i spółki Skarbu Państwa (bo tam do podziału jest dużo stanowisk). Przedsiębiorcy niech sobie radzą sami. Zasada ta jest widoczna zarówno w podziale środków z KPO, jak i Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027.
W KPO przedsiębiorstwa rolno-spożywcze i tak zostały potraktowane stosunkowo dobrze. Uruchomiono już 2 nabory wniosków w oparciu o środki krajowe Polskiego Funduszu Rozwoju (por. tabela) zakładając, że jak się porozumiemy z Unią to dostaniemy refinansowanie. Refinansowanie oczywiście będzie, spory z UE mamy za sobą, ale to nie oznacza, że będą teraz jakieś dodatkowe pieniądze. Dobra informacja jest taka, że w wyniku ostatnich negocjacji z Brukselą Polska otrzymała wstępną akceptację dotyczącą możliwości przeznaczenia dodatkowo 400 mln Euro na przetwórstwo rolno-spożywcze. Jeżeli otrzymamy ostateczną decyzję dla tej propozycji będzie to oznaczać, że większość złożonych wniosków zarówno w naborze 2022 r., jak i w naborze z czerwca 2023 roku otrzyma dofinansowanie. W efekcie na przetwórstwo i handel hurtowy przeznaczymy ok. 1,2 mld Euro, czyli na tle innych branż całkiem nieźle. Nie oznacza to jednak, że będzie jakiś dodatkowy nabór z KPO na przetwórstwo.

Gorzej wygląda sytuacja z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027. Tam dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego przewidziano tylko 204 mln Euro. Możemy się więc spodziewać tylko jednego naboru.
Przedsiębiorstwa rolno-spożywcze powinny też zainteresować się przygotowywanym przez NFOŚiGW naborem wniosków na kogenerację. Sektor rolno-spożywczy jest dużym konsumentem energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Wszystkie te nośniki energii możemy otrzymać w procesie kogeneracji instalując silnik kogeneracyjny pracujący na gazie ziemnym sieciowym bądź skroplonym.
Kogeneracja nawet 2-krotnie obniża koszty gospodarski energetycznej w firmie przyczyniając się również do obniżenia śladu węglowego, co jest szczególnie ważne dla firm, które produkują na eksport. Bez obniżenia śladu węglowego wielu naszych eksporterów wypadnie z rynku europejskiego, a dostęp do tego rynku jest ważniejszy niż dotacje. Korzyści wynikające z dostępu do 450 mln rynku UE są w przeliczeniu na wzrost PKB 3-krotnie większe niż korzyści wynikające z dotacji jakie otrzymujemy. Decyduje o tym skala rynku europejskiego, możliwość produkcji większych partii towaru, jak też większa konkurencyjność na rynku europejskim i wynikające z tego tytułu dążenia przedsiębiorców do unowocześnienia produkcji, innowacji procesowych i produktowych a w efekcie obniżenia kosztów.

W kontekście obniżenia śladu węglowego warto też pomyśleć o naborze wniosków w ramach Kredytu Ekologicznego z możliwością jego umorzenia od 15 nawet do 80%. Nabór jest prowadzony przez BGK. Udział mogą wziąć przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 tys. pracowników. Finansowane są koszty kwalifikowane obejmujące termomodernizację, PV a nawet wymianę maszyn i całych linii produkcyjnych na bardziej oszczędne energetycznie. Warunkiem dostępu do programu jest wykonanie audytu energetycznego, a następnie zaoszczędzenie 30% zużywanej w firmie energii – w wyniku zrealizowanych inwestycji.
Podobne zasady, jak w Kredycie Ekologicznym obowiązują w działaniu 01.01.OZE w Programie FENiX z tą różnicą, że w tym działaniu będą mogły wziąć udział wszystkie firmy bez względu na wielkość zatrudnienia.

Firmom, które dysponują substratem polecamy też zainteresowanie się budową biogazowni. Stałe ceny na sprzedaż energii z biogazowni na 15 lat z coroczną waloryzacją o wskaźnik inflacji spowodowały duży wzrost zainteresowania biogazowniami.
Jesteśmy zdecydowanym liderem na rynku w obsłudze branży rolno-spożywczej w zakresie środków UE. Współpracujemy z ponad 700 klientami na terenie całego kraju w zakresie różnych programów dotacyjnych (ARiMR, PARP, NCBR, NFOŚiGW), w tym z ponad 450 klientami z branży rolno-spożywczej – lista referencyjna na naszej stronie internetowej: euro-most.eu
Informacji odnośnie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji z funduszy UE udzielamy pod numerem telefonu 501 712 020, pytania można kierować na
adres e-mailowy: biuro@euro-most.eu

Józef Kowalczyk
Prezes Fundacji Euro-Most

Udostępnij