Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Czystość na pierwszym miejscu:Jak wynajem profesjonalnej odzieży roboczej przyczynia siędo podnoszenia standardów higieny w przemyśle mięsnym?

Standardy higieny w przemyśle mięsnym są przedmiotem coraz większej uwagi i kontroli. Ze względu na rygorystyczne wymogi sanitarno-epidemiologiczne, rosnące oczekiwania konsumentów oraz sieci handlowych, producenci wyrobów mięsnych są zobowiązani do podejmowania środków mających na celu zapewnienie najwyższej jakości i czystości produktów. Jednym z kluczowych czynników wpływających na poprawę higieny w tej branży jest wynajem profesjonalnej odzieży roboczej. W niniejszym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób wynajem wysokiej jakości odzieży i jej profesjonalny serwis mogą przyczynić się do podniesienia standardów czystości, a także jakie korzyści przynosi to producentom i konsumentom.

Higiena w zakładach przetwórstwa i produkcji mięsa.
Każdy producent żywności powinien zdawać sobie sprawę, że bezpieczeństwo produktu ma najwyższy priorytet. W zakładach przetwórstwa mięsa, wewnętrzne procedury obejmują każdy etap – od uboju przez przetwarzanie, pakowanie, aż po transport. Wszystko po to, aby produkt udostępniany na rynku, był bezpieczny, odpowiedni do spożycia i zgodny z terminem przydatności określonym na opakowaniu. Zanieczyszczone produkty, które trafią do obiegu sklepowego, stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumenta. Ponadto powodują szkody materialne i straty wizerunkowe producenta.
Jednym z najważniejszych czynników gwarantujących produkcję wysokiej jakości żywności jest odpowiedni poziom higieny. Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorcy działający w sektorze spożywczym mają obowiązek opracowania i wdrożenia odpowiedniej procedury, opartej na zasadach systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Założeniem tego systemu jest wczesne wykrywanie i całkowite eliminowanie zagrożeń w czasie i miejscu ich występowania. Zgodnie z tymi założeniami każdy pracownik, który ma kontakt z produktem w trakcie procesu przetwarzania, powinien mieć zapewnioną odpowiednią ochronę i przestrzegać obowiązujących procedur. Dotyczą one utrzymania higieny podczas pracy na liniach produkcyjnych, procesów mycia i dezynfekcji, a także stosowanej odzieży.

Zapobieganie skażeniu żywności – nadrzędna funkcja odzieży roboczej w produkcji spożywczej
Dobór odzieży roboczej dla pracowników branży mięsnej.
W zależności od występującego w danym obszarze produkcyjnym poziomu ryzyka kontaminacji, przepisy dotyczące higieny ograniczają wybór odzieży dostępnej dla pracowników. Dobór ubioru należy więc poprzedzić identyfikacją i oceną ryzyka w zakładzie produkcyjnym.
Określenie niebezpieczeństwa higienicznego wymaga wzięcia pod uwagę czynników takich jak: szybkość psucia się produktów i składników, proces produkcji, typ klienta końcowego i dalsze przeznaczenie (bezpośrednie spożycie czy obróbka).

Wyodrębnia się:
– Maksymalne ryzyko – obsługa rozpakowanych, gotowych do spożycia, szybko psujących się produktów spożywczych (np.: gotowe do spożycia sałatki, pasty, sushi i inne rozpakowane produkty spożywcze)
– Wysokie ryzyko – obsługa rozpakowanych, łatwo psujących się produktów spożywczych lub składników, czasami przetwarzanych w sposób techniczny. Przykładem produktu o wysokim ryzyku jest surowe mięso.
– Niskie ryzyko – obsługa produktów spożywczych lub składników, które nie psują się łatwo (np.: zapakowane wyroby mięsne – mrożone, suszone wędliny, dania przeznaczone do dalszej obróbki)

Zasady systemu HACCP w odniesieniu do odzieży roboczej w branży mięsnej to nie tylko kolory, na których łatwo zidentyfikować zabrudzenia, ilość i lokalizacja kieszeni czy zastosowanie metalowych komponentów wykrywalnych przez detektory metali w fazie produkcji i kontroli jakości.
Renomowane firmy świadczące usługi wynajmu i serwisu ubrań roboczych dla przemysłu spożywczego weryfikują swoich dostawców oraz producentów surowców również pod kątem zgodności z dobrowolnymi standardami takimi jak:
– DIN 10524 Food hygiene – Work wear in food business (Higiena żywności – odzież robocza w produkcji żywności)
Norma ta określa między innymi wymagania dla materiałów stosowanych w produkcji ubrań roboczych dla przemysłu spożywczego. Muszą one charakteryzować się określoną trwałością i wytrzymałością mechaniczną, aby w codziennej pracy i podczas wielokrotnego prania, często w agresywnych warunkach, nie ulegać nadmiernemu mechaceniu i strzępieniu, a tym samym nie zwiększać ryzyka zanieczyszczenia produktu. Nie mogą ulegać degradacji pod wpływem wysokiej temperatury prania i suszenia oraz środków dezynfekujących stosowanych w celu zapewnienia czystości mikrobiologicznej odzieży.
– Oeko-Tex® Standard 100
Certyfikat potwierdzający, że surowiec jest wolny od substancji toksycznych i alergizujących. Materiały objęte tym certyfikatem zostały przetestowane pod kątem obecności 1000 szkodliwych substancji.

Ważne: Zanim dokonasz wyboru oferty wynajmu odzieży roboczej, sprawdź, czy wynajmujący gromadzi dokumentację potwierdzającą jakość ubrań i ich przydatność do pracy przy produkcji żywności. Zweryfikuj, czy i jakie wsparcie uzyskasz podczas inspekcji lub audytów.

Bezpieczny wyrób a czystość odzieży roboczej.
Odzież robocza pracowników zakładów przetwórstwa mięsa musi być przede wszystkim czysta. Wymagane jest jej odseparowanie od odzieży prywatnej.
Powinna być stosowana wyłącznie w obszarze roboczym. Pracownikom nie wolno przemieszczać się z obszaru brudnego do czystego bez zmiany odzieży. W przypadku szczególnie narażonej na mikrobiologiczne zanieczyszczenie produkcji mięsa, nawet wyjście na przerwę, do toalety czy palarni, może wiązać się z koniecznością przebrania.
Odzież robocza nie może być prana przez pracownika w domowych pralkach. Środki piorące stosowane w gospodarstwach domowych nie są w stanie usunąć większości chorobotwórczych patogenów oraz alergenów. Istnieje też ryzyko przeniesienia czynników szkodliwych z odzieży prywatnej na odzież roboczą w bębnie pralki lub koszu.
Duże przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego charakteryzują się wysokim wskaźnikiem rotacji pracowników produkcyjnych, sezonowością produkcji i związanym z tym zatrudnianiem pracowników tymczasowych.

Nadzorowanie obiegu, częstotliwości prania oraz kontrola czystości mikrobiologicznej odzieży roboczej, bywa w takich sytuacjach
ogromnym wyzwaniem
i wymaga zaangażowania wielu osób wewnątrz firmy

Wynajem odzieży roboczej.
W przypadku zakładów produkujących i przetwarzających mięso, zatrudniających wiele osób, najbezpieczniejszym i najbardziej optymalnym rozwiązaniem może okazać się nawiązanie współpracy z firmą świadczącą kompleksową usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej
oraz ochronnej.
Klienci Elis Textile Service wielokrotnie podkreślają swoje zadowolenie ze świadczonej usługi, jak równie wskazują na szereg korzyści długofalowych, które pozwalają w większym stopniu skupić się na kluczowych aspektach biznesu, bez rozpraszania uwagi na kwestie takie jak czystość odzieży roboczej.

Główne korzyści, wynikające z takiej współpracy to:
– profesjonalne pranie i serwis, dbające o najwyższe standardy higieny

Ważne: Aby zagwarantować, że usługa prania odzieży roboczej wykonywana jest z zachowaniem należytej jakości i zgodnie z obowiązującymi w przemyśle mięsnym wymaganiami, konieczne jest zweryfikowanie, czy pralnia uzyskała certyfikat RABC.

RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control), czyli system Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego, który został opisany poprzez polską normę PN-EN 14065:2016 – „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego.”
Taki certyfikat posiadają zakłady Elis, dlatego wybierając nasze usługi masz pewność co do bezpieczeństwa.
– przeniesienie odpowiedzialności za kwestię zarządzania odzieżą roboczą

Ważne: Oprócz wymagań dla odzieży roboczej wynikających z systemu HACCP i związanych z higieną produkcji żywności, zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 237: „§ 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: 1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu”.

– znakowanie każdej sztuki odzieży, monitorowanie ilości i częstotliwości prań, nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad higieny w zakresie utrzymania odzieży w czystości

Liderzy rynku w zakresie wynajmu odzieży roboczej wykorzystują technologię chipowania odzieży oraz jej skanowania. W Elis, oferujemy naszym klientom dostęp do systemów, w których przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu możliwe jest śledzenie historii kontraktu, liczby pracowników, częstotliwości prań, ilości napraw i wymian.
– podniesienie standardu higieny i jakości wytwarzanego produktu, większe zaufanie klientów, lepsze zarządzanie ryzykiem
– zapewnienie zgodności z wymaganiami w trakcie audytów oraz w procesach certyfikacji / zwiększenie konkurencyjności, spełnienie wymagań stawianych dostawcom przez sieci handlowe
Duże sieci handlowe odgrywają obecnie kluczową rolę w dostarczaniu żywności do konsumentów ostatecznych. Widoczna jest ich przewaga nad lokalnymi, małymi producentami żywności
oraz tradycyjnymi formami handlu, takimi jak targowiska czy małe sklepy osiedlowe.
Niektóre sieci handlowe opracowały własne wytyczne dotyczące jakości żywności. Inne natomiast, przywiązują wagę do ogólnie uznanych standardów jak IFS, ISO 22000 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności czy wcześniej BRC. Dostawcy są zobowiązani do spełnienia tych wymagań i poddania się odpowiedniej certyfikacji, ponieważ rynek oczekuje wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Podsumowanie
Współczesny przemysł mięsny podlega surowym wymogom, zarówno ze względu na regulacje prawne, jak i oczekiwania klientów oraz sieci handlowych. Wzrastająca świadomość konsumentów dotycząca jakości i bezpieczeństwa żywności stawia producentów w obliczu konieczności utrzymania najwyższych standardów czystości w procesach produkcyjnych.
Profesjonalna odzież robocza może odegrać kluczową rolę w podnoszeniu standardów higieny w przemyśle mięsnym. Odpowiednio dobrane i serwisowane ubrania pomagają ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktów, zapewniając bezpieczeństwo żywności i budując zaufanie klientów.
Współpraca z renomowanymi firmami oferującymi usługi wynajmu odzieży roboczej pozwala producentom mięsa skoncentrować się na głównych obszarach działalności, pozostawiając kwestie czystości i higieny w rękach profesjonalistów.
Po szczegóły związane z wynajmem i profesjonalnym serwisem odzieży roboczej przeznaczonej
do produkcji żywności zapraszamy na stronę: pl.elis.com

Ewa Bazan
Kierownik produktu – odzież
/ Product Manager – workwear
Elis Textile Service Sp z o.o.

Udostępnij